Praha 7

Pamětní deska Rudolf Medek

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Nad Štolou 1282/8, napravo od vchodu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLEL
brig. gen. RUDOLF MEDEK
* 1890 - + 1940
ČESKOSLOVENSKÝ LEGIONÁŘ, ÚČASTNÍK BITVY U ZBOROVA,
NÁČELNÍK VOJENSKÉ SPRÁVY ČS. LEGIÍ, LITERÁT
TATO PAMĚTNÍ DESKA BYLA ODHALENA 11. LISTOPADU 2008
U PŘÍLEŽITOSTI
90. VÝROČÍ UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
A K UCTĚNÍ PAMÁTKY VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Poznámka:

V CEVH vedeno s poznámkou, že se nejedná o VH.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-30337
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi