Praha 7

Pomník studentské kolonie

Autor: Jiří Suchomel, 20.10.2014
Umístění: Praha 7, Milady Horákové, uprostřed tramvajové a autobusové točny Špejchar
Nápis:
1921 1939
ZDE STÁLA
STUDENTSKÁ KOLONIE
NA LETNÉ
KOLONKA
BAŠTA POKROKOVÉ INTELIGENCE
17. LISTOPADU 1989
Poznámka:

17. listopadu 1939 byly studenti z kolejí násilně vyhnáni nacistickými jednotkami SS. Během války našli v Kolonce útočiště právě německé oddíly, které ji využívaly jako ubytovnu.
Pískovcový pomník postavili bývalí studenti, pro které se Kolonka stala druhým domovem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'50.29'' E14°24'34.79''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Zdeněk Chvála

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 862/72
Nápis:
ZDE PADL
V SOBOTU 5. KVĚTNA 1945
ING. C. ZDENĚK CHVÁLA,
STÁR 27. ROKŮ
NEDOČKAV SE ZLATÉ SVOBODY
NA KTEROU SE TOLIK TĚŠIL
A OD KTERÉ SI TOLIK SLIBOVAL.
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: *1.7.1918, +11.5.1945, bydliště Praha XVI, Potockého 1, padl na Vyšehradě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18940
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 1498/85, budova MV ČR, tzv. „Kachlíkárna“
Nápis:
PADLÍ NA BARIKÁDÁCH V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ 1945:

BOHUMIL PETRNOUŠEK *11.I.1922, VÁCLAV PŘIBÁŇ *5.IX.1907, JAROSLAV HOMOLKA *17.IV.1923, FRANTIŠEK BAHENSKÝ 12.X.1894, FRANTIŠEK FRECH *8.IX.1892, BOHUMIL KANDUS *4.5.1903, MILOSLAV VAVRUŠKA *30.IX.1911, FRANTIŠEK PECHÁNEK *3.VII.1909, ALOIS JANÁČEK *24.III.1906, JAN PACHR *30.VI.1894, KAREL ZBÍRAL *30.IX.1897, MIROSLAV KOLÁŘ *30.VIII.1926, KAREL KÉVAL *4.IV.1917, JAN SALETA *12.XI.1912, ANTONÍN PĚKNÝ *7.XI.1902, ANTONÍN TORŇ *14.VII.1901 , JOSEF ŠABATA *14.VII.1922, ANTONÍN ŠÍPEK *2.I.1925, KAREL HERMA *19.VII.1919, ZDENĚK CHVÁLA *1.VII.1918, JOSEF KUDLIČKA 25.II.1893, JAN KONÁREK *19.I.191926, LADISLAV ZACH *1.II.1911, MILAN MAGNŮSEK *24.VII.1926, GUSTAV ZENKER *3.X.1908, VÁCLAV CHUDOBA *10.V.1890, RUDOLF DOLEŽAL *6.X.1903, JAN FOJTEK , JULIUS PROCHÁZKA *1.V.1903, BOHUMIL SEIFERT *27.III.1910, JAROSLAV TOBIAŠ *15.IX.1890, OLDŘICH ZEMEK *6.II.1926

OSTATNÍ OBĚTI:
AUGUSTIN KOPAL *12.VII.1885, RUDOLF LOOS *27.X.1880, JOSEFA HLOUPOVÁ *16.V.1895, JOSEF CHVOJKA *2.IX.1892, JUDR. VLADIMÍR FLEISCHMAN *16.VII.1880, ANTONÍN SVAŠEK *12.VI.1874, FRANTIŠKA PUDILOVÁ *9.III.1900, ANTONIE ŘEHÁKOVÁ *21.III.1896, FRANTIŠEK KLÍMA *1.V.1889, JUDR. A. HLAVATÝ *17.VIII.1883, FRANTIŠEK BATELKA *26.III.1923

POŘÍDIL SPOLEK PRO POSTAVENÍ PAMÁTNÍKU KVĚTNOVÉ REVOLUCI A PADLÝM BARIKÁDNÍKŮM V PRAZE VII NA LETNÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18923
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 1498/85, u bývalého vchodu do budovy MV ČR, tzv. „Kachlíkárna“
Nápis:
U TÉTO BUDOVY POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA VLAST 5. KVĚTNA 1945
V. PŘIBÁŇ A K. HERMA
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-26544
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Den politických vězňů a plaketa Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 09.05.2006
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 691/2
Nápis:
Na desce:
27. ČERVEN DEN POLITICKÝCH VĚZŇŮ
SMUTNÉ VÝROČÍ POPRAVY JUDR. MILADY HORÁKOVÉ

Na plaketě:
MILADA HORÁKOVÁ
1901-1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Alžběta a Bedřich Sgalitzerovi

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 854/78, Bubeneč, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ALŽBĚTA
SGALITZEROVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA - MALÉ PEVNOSTI
ZAHYNULA 5.1.1945
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL DR. ING. BEDŘICH
SGALITZER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA - MALÉ PEVNOSTI
ZAVRAŽDĚN 1944
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°05'58.4'' E14°25'12.4''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kameny zmizelých - rodina Aschnerova

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 848/90, Bubeneč, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ALICE ASCHNEROVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL
RICHARD ASCHNER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°05'57.7'' E14°25'06.4''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kámen zmizelých - Emil Aschner

Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 845/96, v chodníku, nalevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL ASCHNER
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Busta Mistr Jan Hus

Autor: Jiří Padevět, 06.09.2021
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 399/27, ve výši prvního patra
Nápis:
U MISTRA JANA HUSI
PRAVDA VÍTĚZÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.93'' E14°25'45.72''
Pomník přidal: Jiří Padevět