Praha 7

Kameny zmizelých - rodina Welsova

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Dobrovského 375/15, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
IDA WELSOVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 8.3.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ING. ARCH. RUDOLF
WELS
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 8.3.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
MARTIN WELS
NAR. 1925
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 8.3.1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi