Praha 7

Kameny zmizelých - rodina Metzlova

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Šternberkova 1357/10, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV METZL
NAR. 1879
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽILA
ERNESTINA METZL
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE ŽILA
IDA METZL
ROZ. FRIED
NAR. 1887
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V ZAMOŠČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi