Nový Knín

Staroknínská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2006
Umístění: Nový Knín, místní část Starý Knín, parčík pod kostelem
Nápis:
ZA SVOBODU
1914 - 1918

VĚNOVÁNO
PADLÝM VOJÍNŮM
ZE ST. KNÍNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26939
Souřadnice: N49°47'15.18'' E14°16'56.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2006
Umístění: Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad
Nápis:
PADLÝM
OBĚTEM
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1914 – 1918

LEGIONÁŘ
ONDŘEJ
KRAMATA

BOUŠKA VÁCLAV, DRAGOUN JOSEF, FILIPOVSKÝ JIŘÍ, HÁJEK FRANTIŠEK, HAVRÁNEK JAN, HLÁVKA ANTONÍN, HONÁL ANTONÍN, KALOVSKÝ ALOIS, KLOUDA FRANTIŠEK, KOTNOUR ANTONÍN, KUČERA JOSEF, NASNER KAREL, ČERVENÝ JOSEF, NEŠUTA LUVÍK, PECHAR KAREL, PLZENSKÝ EDUARD, PLZENSKÝ OLDŘICH, PYTELKA VÁCLAV, PYTELKA JAN, REŠ ANTONÍN, ŠPÍNA JOSEF, STUDNIČKA KAREL, PROCHÁZKA ANTONÍN, ULŠMÍD JOSEF, PŘIBYL ANTONÍN, VONÁŠEK VÁCLAV

1939
1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.48'' E14°17'35.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Vasil Kuligin

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
ЗДЬС. ПОХОРОНИН 28. РЯД.
КУЛИГИН ВАСИЛ
РОЖД. 1924 ГОДА.
АЛТАЙСКОЙ КРАЙ УСTЬ КАМЕНОСКОЙ P.Ю
СЕЛО ДЛУН КОМСОМОЛCЦ
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИЙ СЛУЖЕБНОЙ
ОБЯЗАНОСТИ 12. МАЯ 1945 ГОДА.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26923
Souřadnice: N49°47'18.72'' E14°16'48.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
RUSKÝ VOJÍN
NEZN. JMÉNO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26924
Souřadnice: N49°47'17.41'' E14°16'48.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Hněvkovský

Autor: Ivo Šťastný, 22.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
HNĚVKOVSKÝ

ZEMŘ. VE VĚKU 24. LET
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.49'' E14°16'50.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob A. A. Aminov

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВШИМ СОВЕТСКИМ ГЕРОЯМ
1945

A. A.
AMINOV
24 let

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26921
Souřadnice: N49°47'29.43'' E14°17'53.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Roman Nomeržickij

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВШИМ СОВЕТСКИМ
ГЕРОЯМ
1945

ROMAN
NOMERŽICKIJ
24 let

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2107-26922
Souřadnice: N49°47'29.63'' E14°17'54.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Tancibudek

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2006
Umístění: Nový Knín, hřbitov
Nápis:
JOSEF
TANCIBUDEK

ITALSKÝ LEGIONÁŘ
*18.2.1898 +8.6.1939
Poznámka:

Tancibudek Josef, nar. 18.2.1898, Nový Knín. V RU armádě sloužil u pěšího pluku jako vojín. Zajat 22.9.1917, Deskla. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 19.3.1918 v Padule. Zařazen 13.5.1918 k 33. pěšímu pluku jako vojín. Demobilizován 30.11.1919 jako desátník. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'29.78'' E14°17'54.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob italských vysídlenců z 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 29.06.2019
Umístění: Nový Knín, Staroknínská, hřbitov místní části Starý Knín
Nápis:
Al di la dei confini,
al di la della sventura,
la fratellanza unisce
piu di ogni iattura.
Gli abianti della Valle di Ledro, nel Trentino,
che sono morti durante lesilio nel teritorio di Nový Knín.
giugno 2009

* +
Lucia Coló 1914 Pre 17.10.1915 Starý Knín
Ottavia Bondi 9.4.1915 Locca 20.3.1916 Nový Knín
Martino Gasperi 1845 Locca 24.5.1916 Nový Knín
Illario Borzoli 1844 Locca 10.3.1917 Nový Knín
Giuseppe Coló 16.10.1916 Pre 14.1.1918 Nový Knín
Maria Bondi 4.5.1864 Locca 20.3.1918 Nový Knín
Luca Maroni 22.7.1840 Pre 19.7.1918 Libčice

Daleko od hranic,
daleko od pohrom,
spojuje nás bratrství
víc než každá nepřízeň.

Obyvatelé údolí Valle di Ledro, v kraji Trentino,
kteří zemřeli během vysídlení z vlasti na území Nového Knína.
červen 2009

GASPERI
LONGINO
N. 10 - 8 - 1855
LOCCA ITALIA
M. 11 - 1 - 1918
SUDOVICE
Poznámka:

Na začátku 1. světové války byli vysídleni občané Rakousko - Uherska (většinou italské národnosti) z oblasti Lago Di Garda do Čech. Důvodem bylo jejich ohrožení v důsledku válečného konfliktu. Jednalo se o cca 3 tisíce lidí, kteří v Čechách prožili celou válku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.13'' E14°16'49.73'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka