Brno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 29.08.2021
Umístění: Brno, Rotalova, k.ú. Husovice, park Marie Restituty (bývalý hřbitov), poblíž spojnice ulic Rotalova a Elgartova
Nápis:
1914 - 1918
BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU
1939 - 1945

PADLÍ, POPRAVENÍ A UMUČENÍ
PŘÍSLUŠNÍCI II. BOJE ZA SVOBODU
V LETECH 1939 – 1945 Z HUSOVIC

ANDĚL JOSEF, BARTOŠEK KAREL, BRADÁČEK STANISLAV, BRYCHTA FRANTIŠEK, BORKOVEC MIROSLAV, BUCHTA ALOIS, ČUBR JOSEF, DOKOUPIL ALBÍN, DVOŘÁČEK SILVESTR, HAŠEK BEDŘICH, HLAVÁČ JAN, HRSTKA JAN, JENÍČEK FRANTIŠEK, JÍNEK JOSEF, KOMÁREK JAN, KOHOUT EMIL

KOLÁČEK JOSEF, KROUPA JAN, LEDERER LEOPOLD, LIEBOLD RUDOLF, LIEBERZEIT JOSEF, LÖBENSTEIN HUGO, LYSONĚK ANTONÍN, MAJDA KAREL, MÍČEK EDUARD, NOVÁK ŠTĚPÁN, PETRŮ RUDOLF, POHANKA ROBERT, POSPÍŠIL JAROSLAV, ROTAL JAN, ROUBAL STANISLAV, SEDLÁK JOSEF

SLAVÍK MARTIN, SLAVÍK VÁCLAV, SLEZÁK JAN, SLEZÁK LUDVÍK, ŠLAPANSKÝ CYRIL, ŠLECHTOVÁ ANNA, ŠORDA PETR, TOMEK ROBERT, TUŠL JOSEF, VÍT KONRÁD, VOJTKO PAVEL, VŮDKA ŠTĚPÁN, ZELINKA JIŘÍ, DR. ZEMAN ALFRED, ZWICKER LUDVÍK, LEDERER JOSEF
Poznámka:

Původní pomník s nápisem BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU, 1914-1919, 1938-1945 stál na husovickém hřbitově. Pomník byl odhalen 23.10.1949, odstraněn při zrušení hřbitova v letech 1976–1979.
Nový pomník byl odhalen v roce 1985, v roce 1995 byla vedle něj instalována deska se seznamem 48 obětí 2. světové války.
Podle jedné z obětí – Jana Rotala – je od roku 1946 pojmenovaná přilehlá ulice. Na pamětní desce bylo původně chybně uvedeno jméno ROBAL JAN, B bylo dodatečně opraveno na T.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=220; bližší informace o obětech pod odkazem „osoby na objektu“)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-39546
Souřadnice: N49°12'48.89'' E16°37'44.84''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček