Brno

Pamětní deska Josef Kalecký

Autor: Vladimír Šustáček, 02.09.2021
Umístění: Brno, Kaleckého čp. 1599, k.ú. Židenice, roh ulic Kaleckého a Rokycanovy, vpravo od vchodu
Nápis:
MUDr. JOSEF KALECKÝ
1898 – 1942
LÉKAŘ – LIDUMIL
UMUČEN V OSVĚTIMI
PRO ÚČAST V BOJI PROTI FAŠISMU

ČEST JEHO PAMÁTCE!

ÚMČ
BRNO – ŽIDENICE
2014
Poznámka:

MUDr. Josef Kalecký byl praktickým lékařem, za okupace pomáhal pronásledovaným vystavováním falešných lékařských zpráv.
Pamětní deska z roku 2014 je náhradou původní bronzové desky, která byla po válce instalovaná Svazem protifašistických bojovníků a před rokem 2014 byla odcizena. Ulice v Brně-Židenicích je po Josefu Kaleckém pojmenovaná od 25.9.1946.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna –
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1627)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54217
Souřadnice: N49°11'54.92'' E16°38'30.89''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček