Brno

Pomník Obětem komunismu

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Burešova 17, Brno - Veveří, parčík před budovou
Nápis:
OBĚTEM TÁBORŮ
NUCENÝCH PRACÍ
1948 - 1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'20.00'' E16°36'15.45''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Burešova 17, Brno - Veveří
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH, V BÝVALÉ
BUDOVĚ ZEMSKÉ DONUCOVACÍ
PRACOVNY, PŮSOBILO SBĚRNÉ
STŘEDISKO PRO TRANSPORT
BRNĚNSKÝCH OBČANŮ
DO TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ.
VZNIKLY V ROCE 1948
A BYLI V NICH UMISŤOVÁNI
OBČANÉ POLITICKY
NESPOLEHLIVÍ,
BEZ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ
A OBHAJOBY.
PRO MNOHÉ Z NICH
TO BYLA CESTA BEZ
NÁVRATU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'19.06'' E16°36'16.17''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Adolf Opálka

Autor: Vladimír Šustáček, 20.08.2021
Umístění: Brno, Burešova 604/25, Veveří, na zídce před vchodem do Masarykova studentského domova
Nápis:
HONNEUR et DISCIPLINE
VALEUR et FIDELITÉ

V MASARYKOVĚ STUDENTSKÉM DOMOVĚ
V LETECH 1923 – 1936 ŽIL A STUDOVAL
npor. ADOLF OPÁLKA
PARAŠUTISTA A ÚČASTNÍK ATENTÁTU
NA ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA
DNE 27. KVĚTNA 1942

ČEST JEHO PAMÁTCE
27. 5. 2002

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-33956
Souřadnice: N49°12'17.27'' E16°36'9.76''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Václav Bureš

Autor: Vladimír Šustáček, 16.10.2021
Umístění: Brno, Burešova 617/10, k.ú. Veveří, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
Ing. VÁCLAV BUREŠ
NAR. 26. 10. 1898
ZATČEN 30. 9. 1941
ZAVRAŽDĚN 8. 10. 1941
V BRNĚ
Poznámka:

Ing. Václav Bureš byl profesorem na I. státní obchodní akademii v Brně. Do odboje se zapojil od roku 1939 v Obraně národa a v Petičním výboru Věrni zůstaneme. Po zatčení byl podroben drastickým výslechům, zemřel na selhání srdce. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 9.10.1941.
Kámen zmizelého mu byl odhalen 28.5.2017, objednatelem byl spolek VIA LUCIS ORIENT BRNO.
Na památku Václava Bureše byla ulice, v níž bydlel, v září 1946 přejmenována na Burešovu.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1698)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'20.2'' E16°36'14.7''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček