Medový Újezd

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 08.05.2010
Umístění: Medový Újezd, v křižovatce, ve směru na Mýto
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1914-1918

ZBUDOVALA
ČESKOSLOV. SOC.
DEMOKRACIE

ŠÍSTEK VÁCLAV 1875-1914, JÁGR VÁCLAV 1889-1915, BYSTŘICKÝ JOS. 1896-1915, MAŠEK KAREL 1880-1914, MORAVEC ALOIS 1892-1915, VILD JOSEF 1889-1918

PROTI SVÉ VŮLI JSME BOJOVALI,
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI.

PROTO JSME PADLI - ABY JSTE VY ŽILI

OBĚTI NACISTICKÉ PERSEKUCE V LÉTECH 1938-1945
GEN. MAXA JOS. 1891-1943
PLK. MAŠEK VÁCL. 1892-1942
ING. MERHAUT JAR. 1897-1942
VRCH. ZEMĚDĚL. RADA
Poznámka:

POSTAVEN -1923

Josef Bystřický, narozen 1886, zemřel 1915.
Josef Cipra, narozen 1895 Nové Sedlo, 38. pěší pluk, vojín, padl v boji 16. 5. 1916 Gnilovody, Podhajce, Halič. Na pomníku neuveden.
Václav Jágr, narozen 30. 8. 1889 Medový Újezd, vojín, nezvěstný v boji, zemřel
1915 (1914) Halič.
Antonín Klekner, narozen 31. 10. 1875 Praha, vojín, nezvěstný v boji, zemřel 1914 Srbsko. Na pomníku není uveden.
Karel Mašek, narozen 1880 Medový Újezd, příslušník 38. zeměbran. pluku, vojín, padl v boji 19. 10. 1914 Jaroslaw, Halič.
Antonín Maxa, narozen 31. 1. 1886 Medový Újezd, 1. pěší pluk, vojín, padl v boji 19. 7. 1917 Zborov, Halič. Na pomníku neuveden.
Alois Moravec, narozen 1892, zemřel 1915.
Václav Šístek, narozen 1875, zemřel 1914.
Josef Vild, narozen 1889, zemřel 1918.

Všichni výše uvedení-armáda R-U.

Václav Mašek, narozen 6. 2. 1892, plukovník ČS armády, popraven 22. 6. 1942 Luby u Klatov.
Josef Maxa, narozen 31. 7. 1891 Medový Újezd, generál ČS armády, popraven 9. 4. 1943 Berlín-Plötzensee.
Jaroslav Merhaut, narozen 1897, vrchní zemědělský rada, zemřel 1942.
(zdroj: VÚA, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05790
Pomník přidal: PhDr. Ladislava Tahovská
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Antonín Maxa

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Medový Újezd, hřbitov, za obcí směr východ
Nápis:
ANTONÍN MAXA
ROLNÍK
*31.1.1886 +24.1.1968
Poznámka:

Antonín (Vladimír) Maxa, datum a místo narození 31.1.1886 Medový Újezd okr. Rokycany, bydliště Medový Újezd okr. Rokycany, vzdělání ob. hosp.šk., zaměstnání rolník, vyznání přestoupil na pravosl., první a poslední útvar rakousko-uherské armády 88.p.pl., vojín, zajetí 30.8.1915 Tarnopol, místo přihlášení do legií Taškent, datum zařazení do legií 24.6.1916, vojín, jednotka v době zařazení 1. stř. pl. (Čs. legie v Rusku), konec v legiích 31.7.1920, poslední útvar v legiích 3. stř. pl., poslední hodnost v legiích podporučík.
(zdroj: http://legie100.com/ , http://www.vuapraha.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Václav Lisý

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Medový Újezd, hřbitov, za obcí směr východ
Nápis:
VÁCLAV LISÝ
*26.IX.1946 +7.XII.1967
Poznámka:

Foto v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf