Ejpovice

Hlavní, Na Zelence

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Americké armády

Autor: Kajuga, 23.04.2006
Umístění: Ejpovice, Hlavní, travnaté prostranství před hasičskou zbrojnicí
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

PROTI SVÉ VŮLI
ŽIVOTY JSME DALI,
SVOBODNÉ VLASTI
SE NEDOČKALI

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 – 1945

LUKEŠ JAROMÍR *1888, TAIF MARTIN *1890, KRAUZ VOJTĚCH *1893, ŠTRUNC JAN *1888, PILINA EMANUEL *1885, BROŽ VOJTĚCH *1892, BROŽ JAROSLAV *1894, VALEŠ VÁCLAV *1895, ŠTRUNC FRANTIEK *1895, ŠEDIVEC MATĚJ *1880, SEITZ ALFONS *1883, STRUNC JOSEF *1869, SKOLKA JAN *1886, KRAUZ JOSEF *1892, LEGR KAREL *1889, PALEČEK JIŘÍ *1884, ČECH JAKUB *1881, STUPKA VÁCLAV *1887, LUKEŠ , VÁCLAV *1887, BOUŘIL MARTIN *1885

DÍKY
AMERICKÁ ARMÁDO
ZA SVOBODU
1945 EJPOVICE KVĚTEN 1995

THANKS
TO AMERICAN ARMY
FOR LIBERTY
1945 EJPOVICE MAY 1995

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-26942
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Jan Rajchart

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Ejpovice, Hlavní 87, budova ZŠ Ejpovice
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ SE SCHÁZELA V DOBĚ
FAŠISTICKÉ OKUPACE ILEGÁLNÍ SKUPINA
„V BOJ“, KTEROU VEDL ČLEN III. ILEGÁLNÍHO
KRAJSKÉHO VEDENÍ KSČ
JAN RAJCHART
BYL POPRAVEN DNE 26. ZÁŘÍ
1944 V DRÁŽĎANECH. VYZNAMENÁN IN
MEMORIAM 25. ČERVNA 1944 „VÁLEČNÝM
KŘÍŽEM 1939“ ZA ZÁSLUHY V BOJI ZA
OSVOBOZENÍ REPUBLIKY.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-39906
Souřadnice: N49°44'44.64'' E13°30'50.91''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Lípa k založení ČSR

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Ejpovice, Hlavní, vedle Kaple sv. Václava
Nápis:
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“
VÁCLAV HAVEL

Tato lípa byla vysazena dne 28. října 2018
k 100. výročí vzniku Československé
republiky.
1918 - 2018
OBEC EJPOVICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Krištof Bolto

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Ejpovice, Na Zelence, obecní hřbitov
Nápis:
KRIŠTOF
BOLTO
*17.6.1921
+2.7.1945
Poznámka:

Osoba státní příslušnosti jugoslávské, národnosti rumunské, rozdrcen při pádu z vlaku 2.7.1945.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05796
Souřadnice: N49°44'47.64'' E13°31'57.52''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Tomáš Štembera

Autor: Marek Skýpala, 27.03.2016
Umístění: Ejpovice, Na Zelence, obecní hřbitov
Nápis:
TOMÁŠ ŠTEMBERA
ŽELEZ. ZŘÍZ. V.V.
*1.3.1878 +5.9.1940
Poznámka:

Tomáš Štembera se narodil v Ejpovicích. Po obecné škole nastoupil jako slévač. Byl zajat v hodnosti svobodníka c.k. 38. domobraneckého pěšího pluku dne 24.12.1914 u Nového Govčina. Do čs. vojska se přihlásil dne 14.6.1918 a byl zařazen k vojenské správě ruských legií. Do ČSR se vrátil s technickou rotou ruských legií a byl demobilizován dne 1.3.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'46.76'' E13°31'56.06''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Čechura

Autor: Marek Skýpala, 27.03.2016
Umístění: Ejpovice, Na Zelence, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ČECHURA
*25.X.1888 +25.II.1974
Poznámka:

Václav Čechura se narodil v Ejpovicích. Po obecné škole pracoval jako rolník. Byl zajat jako vojín c.k. 88. pěšího pluku dne 7.2.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 10.9.1917 a byl zařazen k 4. střeleckému pluku ruských legií. Do ČSR se vrátil v hodnosti vojína a byl demobilizován dne 21.9.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'48.26'' E13°31'56.03''
Pomník přidal: Marek Skýpala