Dýšina

Hrob Josef Eret

Autor: Ing. Jaroslav Stojan, 18.06.2015
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Brig. gen. JOSEF ERET *30.10.1892 +15.3.1973
Poznámka:

Josef Eret, nar. 30. 10. 1892 Červený Hrádek okr. Plzeň. V RU armádě sloužil u 7. zeměbraneckého pěšího pluku jako kadet. Zajat 28. 11. 1914 Srbsko. Do čs legií v Itálii se přihlásil 25. 11. 1917 Načer Umbrie. Zařazen 26. 4. 1918 jako podporučík k 31. pěšímu pluku. Jako italský legionář se 26. 12. 1918 vrátil do vlasti. Na Slovensku se zúčastnil bojů proti bolševikům Bély Kúna a r. 1919 se vrací už jako kapitán, načež slouží u 6. divize ve Znojmě jako náčelník štábu. Poté zahajuje studia na Vysoké válečné škole v Praze, kde končí v r. 1922 a pracuje na Hlavním štábu Ministerstva národní obrany, v r. 1926 se stává majorem, po dvou letech podplukovníkem. V roce 1935 je přemístěn k Vojenské kanceláři prezidenta T. G. Masaryka, po jeho brzké abdikaci spojuje svůj osud s Edvardem Benešem. V r. 1937 se stává plukovníkem generálního štábu, téhož roku zatímním velitelem pěšího pluku 29 v Jindřichově Hradci. V roce 1939 se začleňuje do Politického ústředí, jedné z organizací domácího odboje. 1. srpna se po dohodě s gen. A. Eliášem stává vrchním odborovým radou Kulturního odboru prezidenta E. Háchy, s nímž v konspiraci vypomáhá prostřednictvím Charity rodinám, jejichž příslušníci odešli do exilu, nebo byli nacisty persekvováni. V r. 1940 je postaven mimo službu, 1941 dán do výslužby, ale až do roku 1945 pracuje u firmy Chemostav, kdy připravuje pražské povstání, v němž je pak velitelem úseku Praha-západ. V r. 1947 byl jmenován do hodnosti brigádního generála Čs. armády a ustanoven přednostou vojenského oddělení vyslanectví ve Vídni, ale po únoru 1948 (21. dubna) opouští toto působiště. V ČSR je označen za zběha a degradován na vojína. S manželkou emigroval do USA, kde žil nejprve v New Yorku, pak ve Washingtonu D. C., kde pracoval nejprve jako pomocný dělník, ale rychle se zapojil do činnosti krajanských spolků. Zemřel ve washingtonské nemocnici v přítomnosti kněze a manželky. Jeho velkým přáním bylo spočinout pod věžemi dýšinského kostela. Tam byl do rodinné hrobky, ale pouze za přítomnosti nejbližších příbuzných, jeho popel uložen v polovině roku 1973. Eret byl nositelem mnoha nejen československých, ale i cizích (francouzských, italských, polských, rumunských) vyznamenání. V r. 2011 propůjčil prezident ČR čestný název gen. Josefa Ereta 44. lehkému motorizovanému praporu 4. brigády rychlého nasazení v Jindřichově Hradci.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz , http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Další podrobnosti viz: http://www.44lmopr.army.cz/general_eret.html# (44. lehký motorizovaný prapor generála Josefa Ereta v Jindřichově Hradci)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jaroslav Stojan
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
RODINA JÍLKOVA Z CHRÁSTU

VLASTIMIL JÍLEK
ABITURIENT ČSL STÁTNÍ REÁLKY
*22.2.1924 POPRAVEN NĚMCI 23.2.1945 V MNICHOVĚ

JAROSLAV JÍLEK
STUDUJÍCÍ VYŠŠÍ STÁTNÍ PRŮM. ŠKOLY STROJNICKÉ
*8.3.1926 +18.5.1946 PO PROŽITÉM UTRPENÍ
V NĚMECKÉM KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V MAUTHAUSENU

ZA NAŠICH HOCHŮ STRASTI,
ZMAŘENÝCH SRDCÍ VZNĚT,
ZA ZKÁZU MÉHO RODU
URVANÝ ŽITÍ KVĚT,
RODIČŮ OPUŠTĚNOSŤ,
HOŘE A OBĚTI,
ZA VŠECHNY HRŮZNÉ ČINY
JICHŽ NENÍ PAMĚTI:
Poznámka:

Hrobka rodiny chrásteckého mlynáře Jaroslava Jílka (nar. 8. 10. 1881, zemř. 22. 3. 1966) se nachází v blízkosti vedlejšího severního vchodu do hřbitova. Dále zde spočívají ostatky jeho manželky, ale i jeho dvou synů. Vlastimila, který byl za účast v protinacistickém odboji popraven v Mnichově a Jaroslava, který zemřel na následky věznění rok po návratu. Uvězněna byla ale celá rodina, rodiče se však vrátili a syny přežili. Otec dal po válce na pomník umístit následující verše:
„Za našich hochů strasti,
zmařených srdcí vznět,
za zkázu mého rodu
urvaný žití květ,
rodičů opuštěnost,
hoře a oběti,
za všechny hrůzné činy
jichž není paměti:
Buď proklet národ Němců,
buď proklet navěky.“

Poslední dvojverší bylo později odstraněno.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Hering (Herink)

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Rodina
Herinkova
z Chrástu
Poznámka:

Josef Hering (Herink), datum a místo narození 10. 3. 1880 Chrást, okr. Plzeň. Vzdělání ob. mě, průmyslovka. Zaměstnání zednický polír. Bez vyznání. Politická příslušnost soc. dem. První a poslední útvar rakousko-uherské armády 35. p. pl., desátník. Zajetí 15. 5. 1915 Dolina. Místo přihlášení do legií Balašov Saratov, Borispol. Datum zařazení do legií 6. 10. 1917. První a poslední útvar v legiích 8. stř. pl. (Čs. legie v Rusku), vojín. Konec v legiích 17. 6. 1918.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/ , http://legie100.com/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Ján Maďarka

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
PPLK JÁN MAĎARKA
*22.10.1911 +16.5.1988

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
RODINA MICHLOVA
KTERÁ ZAHYNULA PŘI NÁLETU V DOUBRAVCE
17.IV.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Kamil Krofta

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Ph. Dr. KAMIL KROFTA ČESKÝ HISTORIK
*17.7.1876 +16.8.1945
Poznámka:

Zapojil se do domácího odboje a od roku 1942 stál v čele Přípravného národního revolučního výboru. Roku 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně.
Zemřel 16.8.1945 v Praze na útrapy věznění nedlouho po osvobození a návratu z internace.
(zdroj: https://www.mzv.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Václav Pasáček

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
VÁCLAV PASÁČEK
*12.2.1912
popraven v Drážďanech 18. 10. 1944


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Václav Štaif

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
RODINA
ŠTAIFOVA

VÁCLAV
ŠTAIF.
1.9.1901 6.11.1944
Poznámka:

Zde se nachází urna další oběti nacistického teroru s popelem popraveného Václava Štaifa.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Alois Vavroch

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
ALOIS
VAVROCH
4.2.1916 26.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Anna Štruncová a Kenotaf Jan Štrunc

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
ANNY ŠTRUNCOVÉ
ROZ. KOTÁBOVÉ
*3.7.1895 CHUDENICE
+17.11.1944 DRÁŽĎANY

A JANA ŠTRUNCE
*15.5.1879 NOVÁ HUŤ
+13.2.1945 GOLLNOV

BYLI VYZNAMENÁNI ČESKOSLOVENSKÝM VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
IN MEMORIAM
Poznámka:

Hrobka obětí nacismu manželů Štruncových bydlících v Nové Huti. Celá rodina (včetně dětí, Anny, později provdané za československého olympionika v gymnastice Františka Wirtha a jejího bratra Jindřicha ) se zúčastnila protinacistického odboje s centrem v Chrástu. Po válce byli oba rodiče vyznamenáni Československým
válečným křížem 1939 in memoriam.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf