Pyšely

Pod Loretou, Pražská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 11.08.2007
Umístění: Pyšely, náves
Nápis:
BREBURDA ANT., BRABEC FERD., BALIŠ EMAN, BALŠAN ANT., CIGLER VÁCL., ČECH JOSEF, ČECH KAREL, DR. DLABAL ARN., DOLEŽAL OTA, HRUŠKA FRANT., KOCOUREK VÁC., KRAMPERA FRANT., NOVÁK JOSEF, PACÁK JAN, PAPÍRNÍK JOSEF, MIKEŠ JOSEF, MAREK JOSEF, SVÁTEK JOSEF, PAPÍRNÍK JAR., PAPÍRNÍK VOJT., PODHOLA FRANT., PETRÝDES FRANT., PETRÝDES JAN, RÁLEK JOSEF, ROUB JAN, SLAVÍK JOSEF, SOMERLAT VÁC., ŠIKL JOSEF, VODRÁŽKA FRANT., VONDRÁK JOS., ZEMAN BOH., HNÁTEK KAREL, DVOŘÁK FRANT., VŇOUČEK BOH.

PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ
1914-1918

PADLÝM A UMUČENÝM 1939-1945
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI:
M. ALTMAN, V. MAREK, VL. MAREK, J. KAUCKÝ, J. ZAHRADNÍK, O. KAPUSTA, V.SAZIMA, J. ŠIŇOR, A. RUBÁŠ

V KONCENTR. TÁBORECH
F. URBÁNEK, J. BACK, E. BACK, V. BACKOVÁ, M. OPENHEIMEROVÁ, E. OPENHEIMEROVÁ, O. GROSS, A. GROSSOVÁ
Poznámka:

historie pomníku:
1918 - Konec 1.světové války a vznik samostatného Československa.
1920 - Navrátilci z ruské a italské fronty zakládají v Pyšelích bratrství pro ochranu svých zájmů s názvem Sdružení legionářů. Předsedou se stává pan Josef Trousil . Toto sdružení mělo kolem 40 členů.
Podařilo se jim postupem doby získat 13 000,-Kč určených k stavbě pomníku.
1921 - Byl zpracován návrh pomníku obětem 1.světové války Ing.architektem Karlem Pecánkem (vrchní státní rada památkového úřadu v Praze). Vlastnil vilu v Senohrabech – Hrušově.
1923 - Stavbu pomníku provedla firma Pupp Škarka z kamene nedalekého lomu ve Vavřeticích (u Babic). 20.května slavnostní odhalení pomníku věnovaného obětem 1.světové války. Původně na něm bylo pouze 26 jmen, později byly doplněny 3 jména v horní části a 5 jmen ve spodní části na dnešních 34 jmen. Podstavec pod sloupem pomníku byl nejprve opatřen římskou číslicí MDCCCCXXIII. = 1923. Dnes je na tomto místě pamětní deska obětem 2.světové války. Pomník byl umístěn samostatně a natočen textem do Husovy ulice. Později je opatřen ozdobným kovovým plůtkem. Při příležitosti odhalení našeho pomníku - vydány dvě pohlednice s razítkem na zadní straně – Výbor pro postavení památníku Pyšely. Dobové materiály uvádějí, že mužů padlo 8 v Haliči a na ruské frontě ; 5 na srbských bojištích; 16 na italské frontě; 2 v legiích; 2 na Slovensku při bojích s Maďary a 1 zemřel na útrapy války.
1925 - Byl odlit a osazen do věže pyšelského kostela nový zvon. Opatřen nápisem – Ke cti a chvále boží a na paměť zahynuvších vojínů ve světové válce 1914 – 1918. Zvon byl odlit ve firmě R.Herold v Chomutově.
1938 - 10.července – Jubilejní slavnosti – 20 let trvání Československa a 60 let trvání hasičského sboru v Pyšelích. Do všech čtyř stěn pomníku uloženy schránky, ve věncích z ratolestí s prstí z legionářských bojišť – Zborov , Doss Alta , Terčinu a ze srbských bojišť. Slavnostní den byl zahájen v 7h budíčkem hasičské hudby.
1945 - 13.května – pohřeb hrdinů z boje za osvobození v květnových dnech. Padli – sourozenci V. a Vl.Markovi; J.Kaucký; J.Zahradník; A.Kapusta; V.Sazima; J.Šiňor; A.Rubáš a M.Altman. Z koncentračních táborů se již nevrátili – pan F.Urbánek; J.Back, E.Back a V.Backová; M.Openheimerová a E.Openheimerová; O.Gross a A.Grossová – zemřeli v Treblince, Malém Trostinci a v Terezíně. Na jedno jméno se však zapomnělo a není uvedeno ani na pomníku na pana Oto Schwarzkopfa.
1954 - V tomto roce nebo po tomto roce došlo k úpravě umístění a natočení pomníku.
1998 Byly odcizeny dvě žulové koule z podstavce pomníku, v prosinci se ztratil bronzový sokol z vrcholu.
2002 Po mnoha letech neudržování se započalo s přípravou na znovuodhalení pomníku. Byly doplněny dvě chybějící kamenné koule na podstavci a odcizený sokol na vrcholu pomníku byl zhotoven sochařem M.Vitanosvkým. Díky nadšení místních lidí byly na pomník doplněny schránky s prstí – z bojišť Verdun, Zborov, Dos Alto a zem česká z Řípu, Blaníku a Lorety.
2003 - V září doplněný pomník znovu odhalen při oslavách 300let povýšení Pyšel na městys. Je na něm celkem uvedeno 51 jmen.
2009 - Zahájena generální rekonstrukce náměstí, náš pomník čekaly nejradikálnější změny v jeho historii. 19.března byl pomník v 10h rozebrán, v jeho základech byla nalezena schránka s mincemi a dobovými dokumenty. 1.května jsou dokončeny betonové základy pomníku se schody. Na několik měsíců pomník opustil naše náměstí a byl uložen v Zaječicích v seníku. 2.prosince ve 12h je do základů pomníku uložena kovová schránka s dobovými dokumenty, mincemi a dekretem o stanovení Pyšel městem. 4.prosince je sestaven na nových základech podstavec a samotný pomník
2010- květnu byl odlit v umělecké slévárně Vacek v Praze sokol, podle modelu akademické sochařky Marie Horálkové 25.června byl osazen na vrchol pomníku nový bronzový sokol díky sponzorskému daru pana JUDr.Ivo Koudelky 26.června byl slavnostně odhalen pomník při příležitosti otevření zrekonstruovaného náměstí. V současnosti tvoří dominantu naší obce. (Jan Kostrhoun)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-01694
Souřadnice: N49°52'35.06'' E14°40'38.07''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Doplnění informací: Jan Kostrhoun
Příprava dat: Ing. Radek Říha

Hrob Vladimír a Vlastimil Marek

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR A VLASTIMIL MARKOVI
PADLI ZA VLAST DNE 8.V.1945 V STÁŘÍ 19 R.
Poznámka:

Zastřeleni, spolu s dalšími 51 oběťmi, příslušníky SS na Masarykově nádraží v Praze.
(zdroj: Pyšelské listy, č.116)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Václav Materna

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
MATERNA
*4.1.1916 PADL 5.5.1945
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob voják Moudrý

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
RODINA
MOUDRÝCH
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Josef Pála

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JOSEF PÁLA
Z BABIC
18 ?? 95 - 19 20/10 18.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Josef Starý

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JOSEF STARÝ
RUSKÝ LEGIONÁŘ A PRŮV. VLAKŮ
*3.7.1891. +17.12.1936.
Poznámka:

Narozen: Roubíčkova Lhota okr. Benešov. RU armáda: Inft., IR. Nr. 102. Zajat: 27.6.1915 Vankovec. Vstup do legie: Revda. Zařazení do jiné legie: 19.8.1917. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar: 8.stř.pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 1.10.1920.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Jindra Válková

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
JINDRA VÁLKOVÁ
1933 - 1962
Poznámka:

nrtm. (nadrotmistryně) ČSLA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Kenotaf Arnošt Dlabal

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
MUDr
ARNOŠT
DLABAL
OBVODNÍ LÉKAŘ V PYŠELÍCH
ZEM. 24.VII.1915 V 41.ROCE
V TARNOVĚ V HALIČI.
Poznámka:

Dlabal Ernst ( Arnošt ): *1873, Dr., Arzt, PersSammelstelle in Tarnów. Zemřel ResSpit.,Tarnów, pohřben na novém civilním hřbitově.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf František Breburda

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Pyšely, Pod Loretou, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK BREBURDA
DĚLOSTŘELECKÝ NÁPŘEDNÍK
+19 7/7 17 VE STRYJI V HALIČI V 22.ROKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska František Urbánek

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2015
Umístění: Pyšely, Pražská 192
Nápis:
ZBROJNICE POSTAVENA R.1934,
PÉČÍ HASIČSKÉHO SBORU V PYŠELÍCH
NA PODNĚT
FRANTIŠKA URBÁNKA
STAROSTY SBORU A ŽUPNÍHO JEDNATELE
KTERÝ BYL V KVĚTNU 1945 NACISTICKÝMI VRAHY
V TEREZÍNĚ UMUČEN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-34195
Pomník přidal: Milan Lašťovka