Mnichovice

Mohyla Milan R. Štefánik a legionáři

Autor: Klára Kabátová, 24.05.2021
Umístění: Mnichovice, Pod Mohylou, vrch Šibenička
Nápis:
MILANU R.
ŠTEFÁNIKOVI
A
BRATŘÍM z LEGIÍ
29.VI.19
SOKOL MNICHOVICE
Poznámka:

Mohyla Milanu R. Štefánikovi a bratřím z legií, byla vybudována z inciativy místní Tělocvičné jednoty Sokol na vrchu Šibenička, který v době jejího vzniku nebyl zalesněný a poskytoval nádherný výhled na široké okolí Mnichovic. Mohylu zpracoval zedník Jan Srb z balvanů sebraných na tomto kopci. Do mohyly byla/je zasazena pamětní deska s nápisem: Milanu R. Štefánikovi a bratřím z legií 29. VI. 19. Sokol Mnichovice.
Datum odhalení Mohyly 29. červen 1919, určuje prvenství tohoto památníku věnovaného M. R. Štefánikovi u nás i ve světě – tím má přívlastky „první a nejstarší“.
Sokolové hráli významnou roli při organizování československých vojsk v období 1. světové války v Rusku, Francii, Itálii a Chorvatsku a při vzniku československých legií. Z mnichovické jednoty bylo do bojů odvedeno 18 členů. Tzv. „Hladového pochodu Albánií“ v roce 1915 se zúčastnili Antonín Tykal, Otto Stein a MUDr. Ladislav Hladík.
Významná úloha M. R. Štefánika byla při vytváření samostatného Československa, kde důležitou roli hrálo organizování čs. vojsk (legií) v zahraničí, na kterém se velkou měrou Štefánik podílel.
Za okupace byla mohyla Němcům utajena, desku uschoval starosta Sokola Matěj Sinkule. Čas zavál mohylu i po osvobození. Zůstala skryta v lesním porostu. Ještě v roce 2004 bylo návrší zarostlé hustým podrostem a bylo možno konstatovat, že málokterý občan znal místo, kde je Štefánikova mohyla umístěna. Až v roce 2009 – jistě zásluhou místního spolku filatelistů a možná i kronikáře, který v „Životě Mnichovic 7/2009 str.5“ zveřejnil mezi výročími roku 2009 i významný den pro vrch „Šibenička“ 90 let od odhalení památníku M. R. Štefánikovi, zbudovanému na věčno památku tragicky zahynulého prvního generála a ministra vojenství Československé republiky Dr. Milana Rastislava Štefánika. (Veřejné služby města následně upravily okolí památníku a MěÚ pozval občany města na vzpomínkovou oslavu, které se tu organizují pravidelně.)
V roce 2018 přibyla další událost spojená s mohylou a legionáři. Mnichovice se připojily k tzv. Říčanské výzvě a spolu s italskou obcí Rovereto, jsou jedinou obcí v Evropě, která má památník československých legionářů a na jejich památku zvoní 28. října dvěma sty údery zvonu římsko-katolického kostela Narození Panny Marie.

(zdroj: https://www.mnichovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9754&id=5341&n=100%2Dvyroci%2Dodhaleni%2Dmohyly%2Dm%2Dr%2Dstefanika%2Da%2Dbratri%2Dz%2Dlegii%2Dv%2Dmnichovicich&p1=5891 )


Souřadnice: N49°56'5.3'' E14°43'10.3''
Pomník přidal: Lubomir Streicher