Mnichovice

Jánské náměstí, Kostelní, Masarykovo náměstí, Ondřejovská, Pod Mohylou

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Jánské náměstí, parčík u hasičské zbrojnice
Nápis:
BAŠTÁŘ K., DRŽKA AL., FANTL JUL., HLAVA FR., FREUND ANT., LEFLER LAD., VOREL AL. A B., ŽVEJKAL VAL., HŘÍBAL EM., ZELENKA ANT., JAKL JOS., VYCPÁLEK FR., JANOVSKÝ JOS., ŠINDELÁŘ JOS., POPELÉR BOHUS., LORENC VÁC., SVOBODA KRIS., KROPÁČEK JOS., KOCOUREK BED., ČIPERA JOS., BARTÍK JOS. A J., ZNAMENÁČEK Č., JIRKOVSKÝ ANT., JINDRÁK K., BOH. CICVÁREK

1914 - 1918
NA PAMĚŤ PADLÝM
V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
VĚNUJÍ OBČANÉ A HASIČI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02592
Souřadnice: N49°56'0.19'' E14°42'44.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Manuel van Eyck, 18.06.2019
Umístění: Mnichovice, Kostelní, horní část náměstí, pod kostelem
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
5. – 9. V. 1945

I. ODBOJ 1914 – 1918
BAŠTÁŘ K, FREUND A., HŘÍBAL E., JIRKOVSKÝ J., POPELER B., KOCOUREK B., JIRKOVSKÝ A., HLAVA F., ŽVEJKAL V., VYCPÁLEK F., ŠINDELÁŘ J., KROPÁČEK J., JINDRÁK K., FANTL J., VOREL A., JAKL J., ŠINDELÁŘ J., SVOBODA K., BARTÁK J., DRŠKA A., LEFLER L., ZELENKA A., ZDENĚK J., LORENC V., ZNAMENÁČEK Č., CICVÁREK B.

II. ODBOJ 1940 - 1945
VEJŘÍK J, NIKOLAJ SIDOROVIČ, ALI SUCHANOV, ČIHÁK J., BĚLSKÝ J., HOLÍČEK A., NEZNÁMÝ, PÁC A., TRMALV., PLESKOT J., MOTYČKA A., STRÁNSKÝ K., ŠVARCBEK K., ZAHRADNÍK J., SOUKUP J., KONVIČKA A.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02646
Souřadnice: N49°56'12.49'' E14°42'37.21''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Alois Pác

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Masarykovo náměstí, dolní část
Nápis:
ALOIS
PÁC

*24.10.1900
+7.2.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2122-02599
Souřadnice: N49°56'09.08'' E14°42'32.94''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Václav Šafařík

Autor: Josef Nitra, 17.03.2018
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, u silnice 335 směrem na Ondřejov
Nápis:
VÁCLAV ŠAFAŘÍK
*18.9.1915 +7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-2637
Souřadnice: N49°55'39.55'' E14°43'19.42''
Pomník přidal: Josef Nitra
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Jíra

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
JOSEF JÍRA
STAVITEL

*20.7.1900 padl v revoluci
dne 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'34.93'' E14°43'40.68''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
ARNOŠT HOLÍČEK
JAN BĚLSKÝ
JOSEF ČIHÁK
ALI SUCHANOV
JAROSLAV VEJŘÍK
NIKOLAJ SIDOROVIČ
NEZNÁMÝ
Poznámka:

CZE-2122-02560 - ARNOŠT HOLÍČEK
CZE-2122-02568 - JAN BĚLSKÝ
CZE-2122-02581 - JOSEF ČIHÁK
CZE-2122-02645 - ALI SUCHANOV
CZE-2122-02548 - JAROSLAV VEJŘÍK
CZE-2122-02636 - NIKOLAJ SIDOROVIČ
CZE-2122-26874 - NEZNÁMÝ


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Souřadnice: N49°55'34.78'' E14°43'40.36''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Jírů

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN JÍRŮ

*27.8.1890 +11.7.1932

SVOBODA NÁRODA TI BYLA
DRAŽŠÍ NAD ŽIVOT!
Poznámka:

Jírů Antonín, narozen 27.8.1890, Praha - Vyšehrad. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 12. praporu polních myslivců. Zajat 27.5.1915, Siňava. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 1.6.1917, zařazen 14.9.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 28.5.1921 v týlovém intendantu a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'34.63'' E14°43'37.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Šubrt

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
KAREL ŠUBRT

vojín čsl. armády
jehož zlaté srdce dotlouklo
dne 31. 5. 1948
v mladém věku 22 a půl roku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'35.52'' E14°43'38''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Manuel F. van Eyck, 18.06.2019
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
VÁLEČNÝ HROB
MAŇAS FRANTIŠEK
+1917
PAVLOVIČ VÁCLAV
+1918
PANAZJUK NIKITA
+1918
Poznámka:

F. Maňas * 1897, + 21.11.1917; N. Panazjuk, pěšák, * 1889, + 11.10.1918; V. Pavlovič * 28.5.1897, + 7.12.1918.
Č. hrobu 40, ostatky byly převezeny v květnu 1951 ze starého hřbitova u hasičské zbrojnice.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-2591
Pomník přidal: Manuel F. van Eyck
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Adolf Vohnout

Autor: Ivo Šťastný, 19.04.2007
Umístění: Mnichovice, Ondřejovská, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE JEHO SYNA
ADOLFA VOHNOUTA
UČITELE
ZEMŘELÉHO V SRBSKÉM VALJEVU.
*10/2 1890, +20/3 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'35.18'' E14°43'37.25''
Pomník přidal: Ivo Šťastný