Praha 14

Pamětní deska Oldřich Fronc

Autor: Marek Lanzendorf, 07.11.2020
Umístění: Praha 14, Froncova 268, fasáda domu, z ulice není deska vidět, je skrytá křovinami
Nápis:
ZDE ŽIL
BR. OLDŘICH FRONC
KTERÝ VE SVÝCH 20 LET.
POLOŽIL ŽIVOT NA OLTÁŘ
VLASTI
DNE 7 KVĚTNA 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0014-18995
Pomník přidal: Marek Lanzendorf