Praha 14

Bakurinova, Broumarská, Bryksova, Českobrodská, Froncova, Hloubětínská, Chlumecká, Konzumní, Krčínovo náměstí, Metujská, Mochovská, Nám. Čs. legionářů, Národních hrdinů, Novozámecká, Stará obec, V Chaloupkách, Zálužská

Hrob Bohumil Pospíšil

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
BOHUMÍR
POSPÍŠIL
KAPITÁN V.V.
* 18. XI. 1874
+ 2. I. 1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'26.34'' E14°34'32.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Dercsényi

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice, u jižní zdi
Nápis:
RUDOLF
BARON DERCSÉNYI
RYTMISTR
* 12. - VII. 1881. + 30. - III. 1930.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'26.16'' E14°34'31.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice, ve středu
Nápis:
OBĚTEM
PRAŽSKÉHO
POVSTÁNÍ
1945

NÁRODNÍ VÝBOR
DOLNÍ POČERNICE

OBNOVENO
MČ PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
2020

FRANTIŠEK PACLT
*10.I.1894

ČENĚK KUBEŠ
*26.VI.1909

JAROSLAV NEUŽIL
*13.IV.1909

TOMÁŠ PFEFER
*10.VII.1897

JOSEF NOVÁK
*14.II.1903

JOSEF ŽLUTICKÝ
* 4.XI.1912
Poznámka:

(opis z původního provedení hrobu - stav 2013)
OBĚTEM REVOLUCE
5. - 9. V. 1945

PACLT FRANTIŠEK
* 26.VI.1909

KUBEŠ ČENĚK
* 10.I.1894

NEUŽIL JAROSLAV
* 13.IV.1909

NÁRODNÍ VÝBOR
DOLNÍ POČERNICE

NOVÁK JOSEF
* 14.II.1903

ŽLUTICKÝ JOSEF
* 4.XI.1912

PFEFER TOMÁŠ
* 10.VII.1897


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0014-28174
Souřadnice: N50°5'27.24'' E14°34'32.52''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Antonín Kšáda

Autor: Marek Skýpala, 17.04.2013
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice, ve středu
Nápis:
RODINA KŠÁDOVA
A
SVOBODOVA

(kovová tabulka se znakem ČsOL)
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE
Poznámka:

Je vysoce pravděpodobné, že v hrobce je pohřben legionář Antonín Kšáda, narozený 3.6.1873. Byl zajat jako vojín 53.domobraneckého pluku v listopadu roku 1914 u Smeredova. V březnu 1918 se přihlásil do legií a byl zařazen do 22.pěšího pluku (francouzských legií) jako vojín. Demobilizován byl v únoru 1921. Zdroj: VHA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.66'' E14°34'31.5''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Hašek

Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
Čs. legionář
František Hašek
*15.2.1893 +17.8.1950
Poznámka:

František Hašek se narodil v Dolních Počernicích. Po pokračovací škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 28. pěšího pluku dne 10.12.1914 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 8.5.1918 v Omsku a byl zařazen do 2. omského pochodového praporu (ruských legií). Do ČSR se vrátil dne 14.8.1920 jako vojín 3. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.71'' E14°34'31.44''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Kotrč

Autor: Marek Lanzendorf, 05.11.2020
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
GEN. FRANTIŠEK KOTRČ
* 11.11.1893 + 3.3.1960
Poznámka:

František Kotrč se narodil v Libčanech u Hradce Králové. Studoval na obchodní akademii. Zajat byl jako vojín c.k. 11. zeměbraneckého pěšího pluku dne 13.6.1915 u Siňavy. Do čs. vojska se přihlásil dne 19.11.1916 v Bessarabii a nastoupil jako vojín k 1. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 13.6.1920 se vrátil do ČSR jako poručík 4. střeleckého pluku. Nadále zůstal v aktivní službě. Před válkou byl velitelem Hraničářského praporu 50. Dekretem prezidenta republiky ze dne 18.10.1948: povýšen na brigádního generála s účinností dnem 01.03.1947. Naposledy byl velitelem 14. pěší divize.
(zdroj: databáze VÚA a www.valka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.62'' E14°34'31.29''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vasil Valo

Autor: Marek Skýpala, 24.08.2019
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
Vasil
generálplukovník ČSLA
24.4.1921 - 8.7.1979
Poznámka:

Vasil Valo pocházel z Podkarpatské Rusi, kde se v obci Zadné (dnes Pryboržavske) v okrese Iršava narodil 24.4.1921. Po ukončení studia na gymnáziu v Chustu se rozhodl emigrovat z území okupovaného Maďarskem a v srpnu 1940 přešel do Sovětského svazu. Byl však zadržen pohraniční stráží a uvězněn ve Stryji. Byl odeslán do tábora NKVD v Komské oblasti. V internačním táboře působil jako písař až do prosince 1942, kdy byl propuštěn a odeslán k formující se čs. vojenské jednotce. Do Buzuluku přišel 1.2.1943 a nastoupil ke 2. výcvikové rotě záložního pluku. Do hodnosti podporučíka byl povýšen v lednu 1944 a od dubna působil jako 2. pobočník náčelníka štábu (tj. zpravodajský důstojník) 2. praporu 1. čs. samostatné brigády. V lednu 1946 odjel do Pěchotního učiliště v Milovicích jako posluchač aplikační školy nižších důstojníků pěchoty. Po jejím ukončení v učilišti zůstal a zastával funkci velitele čety a učitele ruštiny. Vojákem z povolání a současně i nadporučíkem se stal v dubnu 1947 se zpětnou platností k 1.1.1946. V březnu 1951 nastoupil do pražského Vysokého vojenského učiliště (tj. původní Vysoké školy vojenské), která se k 1.9.1951 změnila na Vojenskou akademii, nesoucí později jméno Klementa Gottwalda. Na majora byl Vasil Valo povýšen 13.2.1953. Po absolvování školy nastoupil v listopadu téhož roku k pátracím složkám 73. pěšího pluku, což byla utajená součást Zpravodajské správy GŠ. V říjnu 1967 převzal od gen. Rusova velení okruhu. Téhož roku mu byl jako absolventovi vojenské vysoké školy zpětně přiznán titul Ing. Hodnosti generálporučíka dosáhl 1.5.1969. Ve stejném měsíci byl pověřen přípravou výstavby velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře. Oficiálně se jeho prvním velitelem stal v červenci téhož roku. Velení okruhu předal v říjnu 1971 gen. Františkovi Veselému a odešel na Ministerstvo Národní obrany do Prahy, kde působil až do své smrti jako 1. náměstek ministra národní obrany. Na generálplukovníka byl povýšen k 1.10.1972. Vasil Valo zemřel v činné službě 8.7.1979 na infarkt.
(zdroj: www.valka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'27.85'' E14°34'33''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Vencl

Autor: Marek Skýpala, 24.08.2019
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
FRANTIŠEK VENCL
* 30.1.1890 + 12.6.1971
Poznámka:

František Vencl se narodil v Dolních Počernicích. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 28. pěšího pluku dne 11.3.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.4.1918 v Omsku a nastoupil jako vojín k 1. jízdnímu pluku (ruských legií). Do ČSR se vrátil dne 2.8.1920 jako vojín 2. jízdního pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'28.59'' E14°34'31.63''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ladislav Marvan

Autor: Marek Skýpala, 24.08.2019
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
LADISLAV MARVAN
* 12.1.1890 + 11.10.1957
Poznámka:

Ladislav Marvan se narodil v Kostelci nad Labem, ale před válkou měl domovskou obec v Dolních Počernicích. Po obecné škole pracoval jako obuvník. Zajat byl jako vojín c.k. 8. zeměbraneckého pěšího pluku dne 20.3.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil dne 26.8.1917 v Saratovské oblasti a jako vojín nastoupil k 6. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 21.1.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'28.38'' E14°34'31.39''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Fronk

Autor: Marek Skýpala, 24.08.2019
Umístění: Praha 14, Bakurinova, hřbitov Dolní Počernice
Nápis:
PLK. JOSEF FRONK
13.4.1900 - 11.3.1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'29.34'' E14°34'29.77''
Pomník přidal: Marek Skýpala