Praha 9

Památné místo Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 9, Freyova, roh ulic Sokolovská a Freyova, v parku u nákupního centra
Nápis:
(pomník vlevo)
KOLBEN

S ÚCTOU A PODĚKOVÁNÍM
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 A ČKD GROUP, A.S.


(deska na čelní straně pomníku vpravo)
ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU
ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN
POPRAVENÍ - UMUČENÍ NEBO ZEMŘELÍ
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
1939-1945

ADAMEC FRANTIŠEK *1912
ADAMEC JAN *1904
DR. ING. BARTOŇ OLDŘICH *1897
BAUMGARTEN OTTO *1909
CAFOUREK ALOIS *1897
DOLEŽAL ANTONÍN *1888
DVOŘÁK ANTONÍN *1902
ING. FREUND LEO *1881
HAUKE FRANTIŠEK *1901
HAMPL BOHUMIL *1906
HLÁVKA RUDOLF *1905
HOFMANN JOSEF *1899
HOLÁT VRATISLAV *1926
HRUBEC JAROSLAV *1918
HULÍNSKÝ JAROSLAV *1907
DR. ING. JOKL BRONISLAV *1896
KOČÁREK JOSEF *1911
KUBÁT VÁCLAV *1910
KUMŽÁK JAROSLAV *1912
MALÍK OLDŘICH *1909
HRÁZEK VÁCLAV *1918
PATRAS JOSEF *1914
PISKÁČEK JAROSLAV *1897
POLÍVKA VÁCLAV *1898
POSPÍŠIL FRANTIŠEK *1904
ING. ROUŠAR VOJTĚCH *1884
ŘEHÁČEK ALOIS *1912
SLOVAČÍK JOSEF *1904
SMITKA JAROSLAV *1914
TŮMA RUDOLF *1913
VANÍČKOVÁ ANNA *1915
VOJTÍŠEK JINDŘICH *1902
ŽÁK FRANTIŠEK *1906
ŽIŽKA FRANTIŠEK *1910

NEZAPOMENEME!
TEREZÍN BUCHENWALD OSWECZIM DACHAU

(deska na pravé straně pomníku)
ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU
ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN
PADLÍ V REVOLUČNÍCH BOJÍCH
V KVĚTNU 1945

ANTOŠ JIŘÍ *1922
BRŮŽEK OTTO *1909
DERFL KAREL *1914
DVOŘÁK JAROSLAV *1920
FOREJT BOHUMIL *1912
GOTTVALD TOMÁŠ *1906
HAVLÍČEK KAREL *1924
HEJLA OLDŘICH *1910
HNILIČKA JOSEF *1886
HOFFMANN JIŘÍ *1924
HOVORKA MIROSLAV *1907
HUNĚK RUDOLF *1905
CHROUST ALOIS *1915
JIRÁK JOSEF *1923
KLOMÍNEK JAN *1889
KOZICKÝ ADOLF *1902
KRACÍK JAROSLAV *1907
KRÁTKÝ MIROSLAV *1923
KREJČÍK FRANTIŠEK *1921
ČECH JOSEF *1911 LETEC +1942
LAXA FRANTIŠEK *1921
LOUŽECKÝ RODOSLAV *1925
MACHÁČEK FRANTIŠEK *1922
MIKEŠ JIŘÍ *1905
NÝVLT KAREL *1902
PAŘÍK JAROSLAV *1918
PELEŠKA KAREL *1914
POKORNÝ KAREL *1926
PŘEVRÁTIL RICHARD *1910
RICHTER LADISLAV *1922
ROSENKRANZ MIROSLAV *1924
SCHNÁBL KAREL *1910
ING. SRNEC ANTONÍN *1902
STANISLAV JAROSLAV *1910
ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK *1903
ŠULC SVATOBOR *1926
VÁVRA LADISLAV *1925
VODIČKA ALOIS *1905
JEŘÁBEK JAN *1919 LETEC +1942
KOREŠ JOSEF *1917 PARTYZÁN +1944
HOUŠKA KAREL *1924
PADLI – ABYCHOM ŽILI
5. KVĚTEN 1945

(deska na levé straně pomníku)
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM NÁRODNÍHO ODBOJE PROTI FAŠISMU
1939 – 1945
EMIL UHER – STÁR 39 LET, POPRAVEN R. 1942 V BERLÍNĚ
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI R. 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT ZA VLAST:
VÁCLAV LUDWICH – STÁR 40 LET.
ANTONÍN VANĚČKA – STÁR 42 LET.
VAŠE OBĚTI NEBYLY MARNÉ,
PRAVDA ZVÍTĚZILA!

(nápis na levé straně pomníku)
ING. DR. H.C.
EMIL KOLBEN
PRŮMYSLNÍK
1.11.1862
STRANČICE
3.7.1943
GHETTO TEREZÍN
Poznámka:

Celé památné místo: CZE0009-42561 tvoří pomník Emila Kolbena, malá pamětní deska na pomníku: CZE0009-42562, velká pamětní deska popraveným a umučeným: CZE0009-42563, velká pamětní deska padlým v květnu 1945: CZE0009-42564. Dvě velké pamětní desky přenesené z ohradní zdi z ul. Kolbenova a jedna malá deska, která byla demontována ze Spalovny Vysočany, v době kdy ustoupila budování bytového komplexu Nová Harfa.

Pomník k uctění památky průmyslníka Emila Kolbena byl slavnostně odhalen 10. září 2014 za přítomnosti starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma a paní Andreé Kolbenové. Osobnost Emila Kolbena je osobností s nepopiratelným historickým významem. Tento muž stál u zrodu a rozvoje jednoho ze dvou největších strojírenských podniků první poloviny dvacátého století v Československu – koncernu ČKD, který sídlil a dodnes sídlí v Praze 9. Součástí pomníku je rovněž důstojné umístění pamětních desek obětí 2. světové války z řad zaměstnanců ČKD, které se donedávna nacházely na nedůstojném a neudržovaném místě při vstupu do bývalé ČKD Elektrotechnika a jedna dokonce ve skladu ÚMČ Praha 9.
Autorem pomníku je Ing. arch. Lukáš Velíšek. Dílo vychází z dobové fotografie z roku 1889, která zachycuje mladého Kolbena s jeho spolupracovníky. Pomník sestává z pěti postav ve zhruba životní velikosti. Pozadí je tvořeno z mléčného skla, které bude v noci nasvíceno. Na betonovém pilíři jsou pak umístěny dvě pamětní desky obětem 2. sv. války.
(zdroj: http://www.praha9.cz )

Emil Kolben byl jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální ředitel a hlavní akcionář Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD). Od podzimu 1938 mnoho lidí doporučovalo Kolbenovi emigraci, on však odmítal. Jeho syn Hanuš a mladší dcera Lilly s rodinami nechtěli otce opustit, jen starší Greta s rodinou emigrovala v květnu 1939 do Anglie.
Po vzniku protektorátu Čechy a Morava musel Kolben pro svůj židovský původ nejprve odejít z ČKD a prodat své podíly v Káblovce a v Elektroizolační společnosti. V srpnu 1940 zemřela jeho žena Malvína. V roce 1942 byl zatčen a deportován jeho zeť Vilém Lieder-Kolben a dva vnuci. Dne 6. června 1943 byl ve věku 80 let deportován také Emil Kolben spolu se synem Hanušem a vnukem Jindřichem do koncentračního tábora Terezín. Ačkoliv pro něj protektorátní vláda žádala o výjimku, ta mu nebyla udělena. Emil Kolben zemřel 3. července 1943 ve věku 80 let v Podmokelských kasárnách. Podle svědectví vnuka Jindřicha měl u sebe kromě pár osobních věcí kufřík se 180 akciemi ČKD.
Ve Strančicích stojí dodnes Kolbenův rodný dům.
Podle Emila Kolbena se dnes nazývá stanice pražského metra (linky B) Kolbenova ve Vysočanech, kde byla umístěna i jeho busta, kterou však neznámí pachatelé odcizili koncem července 2013. Ulice ve Vysočanech, která vede podél plochy, na níž stávala Kolbenova továrna, byla po roce 1989 přejmenována na Kolbenovu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Kolben )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-42561, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi