Sadová

Hrob Hermann von Pannewitz

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Hermann
von
Pannewitz
Oberstlieutenant
gefallen
am 3. Juli 1866
on der Spitze des 3. Garde –
Grenadier – Regiments
Königin Elisabeth.

Zde v Pánu odpočívá
Hermann z Pannewitzů,
podplukovník
v král. pruském 3. pluku
gardových granátníků
Poznámka:

číslo 162 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Pannewitz, von Herrmann: Oberst u. stellvertret. Regts.-Comm., 3. Garde-Grenadier-Regiment, Königin Elisabeth, příslušný do Pr. Stargardt. Zranĕní hlavy šrapnelem. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4023
Souřadnice: N50°17'51.03'' E15°41'55.91''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Gebhard Gans Edler zu Putlitz

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Ihrem
am 3. Juli 1866 bei Dohalic
gefallenen tapferen Kameraden
dem Lieutenant
GEBHARD GANS Edler zu PUTLITZ
die Offiziere und Beamten
des 6. Pomm. Inf. – reg. No. 48.

Památce
zde odpočívajícího
G. GANSE šlechtice z PUTLITZŮ,
poručíka král. pruského
6. pomořanského pluku pěšího č. 49.
Poznámka:

číslo 8 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Putlitz Gans, Frhr. zu Edler: Sec.-Lt. und Bat.-Adjut., 6. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 49, 4. Komp. Roztříštĕní bérce. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4022
Souřadnice: N50°17'51.06'' E15°41'55.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Na tomto místě
v Pánu pochováno jest
udatných pět vojínů
rakouských
a prusých.
Pokoj popolu jejich!

An dieser Stelle
wurdenim Herrnbegraben
fünf tapfere
österreichische und preussische
Krieger.
3/7 1866
Poznámka:

číslo 166 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4027
Souřadnice: N50°17'51.11'' E15°41'55.71''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Zde
odpočívají
dva udatní
vojínové.

Hier ruhen
zwei tapfere
Soldaten.

3/7 1866
Poznámka:

číslo 167 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4028
Souřadnice: N50°17'51.16'' E15°41'55.56''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
V smrti smířených
tuto odpočívá
pět rakouských
a pruských
chrabrých vojínů.

Im Tode vereint
ruhen an dieser Stätte
tapfere
fünf österreichische
und preussische
Soldaten.

3/7 1866.
Poznámka:

číslo 165 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4026
Souřadnice: N50°17'51.21'' E15°41'55.46''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Zde
odpočívá
šest udatných
vojínů.

Hier ruhen
sechs tapfere
Soldaten.

3/7 1866.
Poznámka:

číslo 163 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4024
Souřadnice: N50°17'51.28'' E15°41'55.36''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
V smrti smířených
tuto odpočívá
devět rakouských
a pruských
chrabrých vojínů.

Im Tode vereint
ruhen an dieser Stätte
tapfere
neun österreichische
und preussische
Soldaten.

3/7 1866.
Poznámka:

číslo 164 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4025
Souřadnice: N50°17'51.34'' E15°41'55.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhen
in Gott
4. preuss.
Kanonniere.

Zde odpočívají
4 pruští
vojínové.

3/7 1866.
Poznámka:

číslo 229 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4032
Souřadnice: N50°17'51.39'' E15°41'55.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Vojenský hřbitov

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Sadová, střed obce, u železničnho přejezdu
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Hřbitov byl zřízen pro zemřelé z místních lazaretů.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'51.49'' E15°41'55.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný