České Budějovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Petr Kozel, 12.11.2009
Umístění: České Budějovice, Lidická třída, před budovou JVK (dříve Muzeum dělnického revolučního hnutí)
Nápis:
JIM NIKDO
NEPOSTAVIL
SOCHU
PAMÁTNÍK
Z BRONZU
ODLÉVANÝ
AČ SLÁVY
NEDBALI
NI TROCHU
POMNÍK
SI SKLENULI
SVOU DLANÍ
VILÉM ZÁVADA

NA
VĚČNOU
PAMĚŤ
OBĚTEM
FAŠISMU
Poznámka:

(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'12.52'' E14°28'32.49''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Petr Kozel, 12.11.2009
Umístění: České Budějovice, Lidická třída, před restaurací Gerbera
Nápis:
žádný
Poznámka:

původně socha sochaře Bendy s námětem bitvy u Stalingradu, zde osazena její kopie pod názvem "Strana bojující" (Srv. Daniel KOVÁŘ, Příběhy, 397 – 399)
(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'9.92'' E14°28'31.64''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Petr Kozel, 20.10.2008
Umístění: České Budějovice, Lidická třída, u silnice v místní části Rožnov
Nápis:
1914 1918
1938 1945

OBĚTEM
PRVNÍ A DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

(zdroj: http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-33305
Souřadnice: N48°56'56.03'' E14°27'55.02''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 22.11.2012
Umístění: České Budějovice, Lidická třída 2
Nápis:
PAMÁTCE NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ, UMUČENÝCH
V NĚMECKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH.
ANTONÍN MAYER
RADA POLITICKÉ SPRÁVY
*1.2.1886 † 17.2.1942
V OSVĚČIMI.
ING. JOSEF KONČICKÝ
VRCHNÍ TECHNICKÝ KOMISAŘ
*30.5.1891 †17.12.1944
V BUCHENWALDU.
ZAMĚSTNANCI OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZ-3102-10147
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl