Borovany

Pomník Jan Žižka z Trocnova

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 11.11.2015
Umístění: Borovany, Žižkovo náměstí
Nápis:
JAN ŽIŽKA
Z TROCNOVA

V ROCE 1940 OKUPANTY ZNIČENO
K DESÁTÉMU VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČSR
PÉČÍ LIDOVĚ DEMOKRATICKÉHO STÁTU
OBNOVENO

Bočně
BOROVANY
R. 1892
Z MILODARŮ NÁRODA
A
ČECHŮ AMERICKÝCH
Poznámka:

Pomník byl postaven díky úsilí „Spolku pro postavení pomníku Jana Žižky“ a finanční sbírce amerických sokolů. Původně měl stát v nedalekém Trocnově, na místě údajného Žižkova narození. Majitel panství Trocnov, kníže Adolf Schwarzenberg, však tento záměr zásadně odmítl. Socha byla vytesána v letech 1892-93 v pražské dílně bratří Ducháčků. Odhalení pomníku proběhlo 24.7.1893 za účasti tří tisíc krojovaných sokolů a Kmochovy hudby. V době okupace byl roku 1940 pomník nacisty poškozen, restauraci provedl po válce sochař Břetislav Benda, opětovné odhalení pomníku proběhlo roku 1955.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°53'57.22'' E14°38'31.71''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.