Praha 13

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Ořešská, v zeleni mezi ulicemi Ořešská a Horšovská
Nápis:
1914

Leta Páně 1916
obnowila obec
Řeporyjská na
paměť swých
občanů padlých
ve swětowé
wálce

1915

PAMÁTCE ŘEPORYJSKÝCH PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

JAN ADAM
ADOLF BÍLEK
JAN JOSEF BREJCHA
JOSEF DRÁŽĎANSKÝ
JAROSLAV HARTMAN
ANTONÍN HLAVÁČEK
JAROSLAV HOLEČEK
VÁCLAV HORÁK
JOSEF HOUDEK
JOSEF JIZBESTOR
KAREL KONVALINKA
JOSEF KOŠNAŘ
ANTONÍN KUČERA

FRANTIŠEK KUČERA
JOSEF LANDA
BOLESLAV NESMĚRÁK
JOSEF NEŽERNÝ
FRANTIŠEK PEŠEK
JINDŘICH POLÁČEK
ANTONÍN POSLEDNÍK
VÁCLAV ROHLÍČEK
EMANUEL ŘEHÁK
MILOSLAV SMOLKA
AUGUSTIN TRPIŠOVSKÝ
JOSEF TRUNEČEK
JAN VRTIŠKA

VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!

1916

1917
Poznámka:

deska se jmény padlých byla osazena v r. 2020


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27302
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska škpt. Bohuslav Eichler

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 121/16, Řeporyje, na rohu s ulicí Eichlerovou
Nápis:
ZDE ŽIL ŠKPT. LETEC II. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
BOHUSLAV EICHLER
NAROZEN 23.IV.1911 PADL 5.I.1945
CAMBRIDGE – ANGLIE
JED. ČSL. OBCE LEG. ŘEPORYJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37063
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Konop

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 264/19, na domě
Nápis:
ZDE ŽIL BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
JOSEF KONOP
INSPEKTOR Č.S.D.
NAROZEN 11.V.1901, ZATČEN 11.II.1941
POPRAVEN 3.XI.1942 V PLÖTZENSEE
ČSL. SOC. DEMOKRACIE
Poznámka:

Byl úředníkem, občanem Řeporyj. V r. 1931 členem zastupitelstva, za svůj protifašistický postoj zatčen a 28.1.1943 v Berlíně popraven. V Řeporyjích je po něm pojmenována ulice Konopova. (Zdroj: M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol. - Pražský uličník, Libri, 1997, str. 356)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37064
Pomník přidal: Vladimír Štrupl