Praha 13

Urna Jiří Žižka

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 16.06.2012
Umístění: Praha 13, Líšnická
Nápis:
ŽIŽKA JIŘÍ
* 22.10.1983 + 16.10.2009
Poznámka:

foto vojáka v uniformě AČR


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Urna Antonín Štrupl

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Líšnická, hřbitov Stodůlky
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Antonín Štrupl, pplk. v.v., redaktor Obrany lidu,
* 2.2.1931 Radouň, okres Mělník, + 14.5.1994, Praha.
Urna zde byla 16.6.2012 uložena v kolumbární schránce GK6.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'3.06'' E14°18'30.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.02.2006
Umístění: Praha 13, náměstí U Lva, Řeporyje
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VĚNUJÍ OBČANÉ ŘEPORYJŠTÍ

OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČERVENÝ ANTONÍN 1899 1940,
ČUMPELÍK JAROSLAV 1914 1942,
EBR KAREL 1900 1944,
EICHLER BOHUSLAV 1911 1945,
HERÁŇOVÁ BOŽENA 1914 1945,
HLAVÁČEK VÁCLAV 1921 1944,
KARABELLO BOHUMIL 1897 1944,
KONOP JOSEF 1901 1942,
KRÁL JAROSLAV 1921 1940,
LANDA JOSEF 1905 1945,
LOS MIROSLAV 1921 1944,
LUDVÍK FRANTIŠEK 1919 1945,
MATOUŠEK STANISLAV 1903 1944,
MAJER KAREL 1924 1945,
MLÁDEK KAREL 1900 1944,
MÜLLER ALFRED 1922 1945,
MÜLLER OTTA 1918 1945,
MÜLLER PAVEL 1930 1944,
PETR VILÉM 1903 1945,
PILAŘ JAN 1914 1945,
PRAVDA FRANTIŠEK 1908 1945,
RAJŠNER KAREL 1923 1943,
SOFEROVÁ IRMA 1887 1944,
SOFER OTTO 1885 1944,
STAŠKO VILÉM 1924 1944,
STIESS JAN 1914 1943,
TRUNEČEK VÁCLAV 1914 1945,
VALACH TOMÁŠ 1923 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27301
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Ořešská, v zeleni mezi ulicemi Ořešská a Horšovská
Nápis:
Leta Páně 1916
obnowila obec
Řeporyjská na
paměť swých
občanů padlých
ve swětowé
wálce
Poznámka:

chybí letopočty ze stran pomníku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27302
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska škpt. Bohuslav Eichler

Autor: Vladimír Štrupl, 26.08.2004
Umístění: Praha 13, Ořešská 121/16, Řeporyje, na rohu s ulicí Eichlerovou
Nápis:
ZDE ŽIL ŠKPT. LETEC II. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
BOHUSLAV EICHLER
NAROZEN 23.IV.1911 PADL 5.I.1945
CAMBRIDGE – ANGLIE
JED. ČSL. OBCE LEG. ŘEPORYJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37063
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Konop

Autor: CEVH MO, 01.11.2013
Umístění: Praha 13, Ořešská 264/19, na domě
Nápis:
ZDE ŽIL BOJOVNÍK ZA SVOBODU
JOSEF KONOP
INSPEKTOR Č.S.D.
NAROZEN 11.V.1901, ZATČEN 11.II.1941
POPRAVEN 3.XI.1942 V ?
???
Poznámka:

pamětní deska je bohužel skryta pod popínavým porostem.

Byl úředníkem, občanem Řeporyj. V r. 1931 členem zastupitelstva, za svůj protifašistický postoj zatčen a 28.1.1943 v Berlíně popraven. V Řeporyjích je po něm pojmenována ulice Konopova. (Zdroj: M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol. - Pražský uličník, Libri, 1997, str. 356)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37064
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: 8.8.2017, 04.12.2018
Umístění: Praha 13, Pod viaduktem, Stodůlky, u kaple Nalezení sv. Kříže
Nápis:
JOSEF HLUŠIČKA
FRANTIŠEK KELLNER
PADLI ZA VLAST 7.5.1945
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37051
Souřadnice: N50°3'39.96'' E14°18'46.5''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.10.2014
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE HRDINŮ
PROTINACISTICKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY ORGANIZACE ÚVOD,
ZATČENÝCH BĚHEM VYSÍLÁNÍ DEPEŠÍ DO LONDÝNA
V NEDALEKÉ BUDOVĚ JINONICKÉHO AKCÍZU
PŘI ZÁTAHU GESTAPA V NOCI Z 3. NA 4. ŘÍJNA 1941.

JINDŘICH KLEČKA
RADIOTELEGRAFISTA
NAR. 1913, ZEMŘEL VLASTNÍ RUKOU PŘI ZATÝKÁNÍ 4.10.1941
MIROSLAV PROKOP
NAR. 1922, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 13.2.1942
KAREL PROKOP
NAR. 1893, POPRAVEN V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE 8.9.1943
STANISLAV MEDŘÍK
NAR. 1897, ZEMŘEL V MAUTHAUSENU 5.5.1942
ANTONÍN NĚMEČEK
NAR. 1915, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 12.2.1942

BUDOVA AKCÍZU, ZBOŘENA V ROCE 2001,
STÁVALA V ŘEPORYJSKÉ ULICI NAPROTI ÚSTÍ ULICE STARÁ STODŮLECKÁ.
Poznámka:

V pátek 3. října 2014 byl na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice slavnostně odhalen nový pomník protinacistické odbojové skupině, která působila v dnes již neexistující budově bývalého jinonického akcízu. Pomník slavnostně odhalil starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s paní Janou Dolejšovou, manažerkou společnosti HB Reavis, která zhotovení a instalaci pomníku zajistila. Zúčastnili se také pamětníci z Jinonic.
Pomník byl odhalen v den 73. výročí osudného zásahu gestapa v jinonickém akcízu, který stával nedaleko odtud. Zásah v noci z 3. na 4. října 1941 tragicky ukončil činnost odbojové skupiny nekomunistické protinacistické organizace ÚVOD, která v akcízu působila od ledna 1941. Za dobu své činnosti odvysílala téměř 8 500 šifrovaných depeší do Londýna. Byla tedy velmi důležitým zdrojem informací pro zahraniční odboj, který od ní získával zprávy o dění na území protektorátu. Při zásahu gestapa se telegrafista Jindřich Klečka v bezvýchodné situaci zastřelil, ostatní členové skupiny - Miroslav Prokop, Karel Prokop, Stanislav Medřík a Antonín Němeček byli ihned nebo později zatčeni a popraveni.
Budova akcízu byla bohužel v roce 2001 v souvislosti s novou výstavbou zbořena. Pamětní deska z budovy byla dlouhá léta v opatrování členů Sokola Jinonice. Protože památník hrdinů z akcízu si zaslouží důstojnější umístění, oslovil starosta Prahy 13 David Vodrážka společnost HB Reavis s návrhem umístění zcela nového pomníku na bulváru u stanice metra. Společnost HB Reavis, která prostranství v rámci své stavební činnosti upravuje, zareagovala vstřícně a zhotovení i umístění pomníku financovala. Pískovcový pomník s bronzovou pamětní deskou navrhl a vytvořil akademický sochař Milan Vácha. Městská část Praha 13 převezme pomník do své péče a bude se o něj starat.
(zdroj: www.praha13.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Dukla

Autor: Vladimír Štrupl, 01.01.2015
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník „Dukla“ (1988), věnovaný dukelským hrdinům, je tvořen z dvěmi vysokými nahrubo otesanými pískovcovými kvádry, patří k nejmohutnějším dílům sochaře Milana Váchy. Je umístěn před vestibulem stanice metra trasy B Nové Butovice, která byla uvedena do provozu v r. 1988 pod názvem Dukelská. Jeho dílem je také pískovcový pomník hrdinům z jinonického akcízu, který stojí několik metrů od „Dukly“.
(Pramen: Stop č. 11/2014, Samuel Truschka)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob vojáka

 • + o skupině VPM (P-13, Řeporyje, Nový hřbitov)
  • Praha 13, Řeporyje, ul. Smíchovská
   Nový řeporyjský hřbitov byl založen na samém počátku 20. století. Není veliký, při rozloze 0,6 ha má podlouhlý tvar 150m dlouhý, vchod ze Smíchovské ulice.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 11.08.2006
Umístění: Praha 13, Smíchovská, Řeporyje, Nový hřbitov
Nápis:
RODINA
ŠEBKOVA A KUBROVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl