Praha 13

Urna Jiří Žižka

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 16.06.2012
Umístění: Praha 13, Líšnická
Nápis:
ŽIŽKA JIŘÍ
* 22.10.1983 + 16.10.2009
Poznámka:

foto vojáka v uniformě AČR


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Urna Antonín Štrupl

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Líšnická, hřbitov Stodůlky
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Antonín Štrupl, pplk. v.v., redaktor Obrany lidu,
* 2.2.1931 Radouň, okres Mělník, + 14.5.1994, Praha.
Urna zde byla 16.6.2012 uložena v kolumbární schránce GK6.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'3.06'' E14°18'30.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.05.2020
Umístění: Praha 13, náměstí U Lva, Řeporyje
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ
VÁLCE
VĚNUJÍ
OBČANÉ
ŘEPORYJŠTÍ

OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČERVENÝ ANTONÍN 1899 1940
ČUMPELÍK JAROSLAV 1914 1942
EBR KAREL 1900 1944
EICHLER BOHUSLAV 1911 1945
HERÁŇOVÁ BOŽENA 1914 1945
HLAVÁČEK VÁCLAV 1921 1944
KARABELLO BOHUMIL 1897 1944
KONOP JOSEF 1901 1942
KRÁL JAROSLAV 1921 1940
LANDA JOSEF 1905 1945
LOS MIROSLAV 1921 1944
LUDVÍK FRANTIŠEK 1919 1945
MATOUŠEK STANISLAV 1903 1944
MAJER KAREL 1924 1945
MLÁDEK KAREL 1900 1944
MÜLLER ALFRÉD 1922 1945
MÜLLER OTAKAR 1918 1945
MÜLLER PAVEL 1930 1944
PETR VILÉM 1903 1945
PILAŘ JAN 1914 1945
PRAVDA FRANTIŠEK 1908 1945
RAJŠNER KAREL 1923 1943
SOFEROVÁ IRMA 1887 1944
SOFER OTTO 1885 1942
STAŠKO VILÉM 1924 1944
STIESS JAN 1914 1943
TRUNEČEK VÁCLAV 1914 1945
VALACH TOMÁŠ 1923 1945
Poznámka:

V roce 2020 došlo k opravě pomníku a některých jmen na desce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27301
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Ořešská, v zeleni mezi ulicemi Ořešská a Horšovská
Nápis:
1914

Leta Páně 1916
obnowila obec
Řeporyjská na
paměť swých
občanů padlých
ve swětowé
wálce

1915

PAMÁTCE ŘEPORYJSKÝCH PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

JAN ADAM
ADOLF BÍLEK
JAN JOSEF BREJCHA
JOSEF DRÁŽĎANSKÝ
JAROSLAV HARTMAN
ANTONÍN HLAVÁČEK
JAROSLAV HOLEČEK
VÁCLAV HORÁK
JOSEF HOUDEK
JOSEF JIZBESTOR
KAREL KONVALINKA
JOSEF KOŠNAŘ
ANTONÍN KUČERA

FRANTIŠEK KUČERA
JOSEF LANDA
BOLESLAV NESMĚRÁK
JOSEF NEŽERNÝ
FRANTIŠEK PEŠEK
JINDŘICH POLÁČEK
ANTONÍN POSLEDNÍK
VÁCLAV ROHLÍČEK
EMANUEL ŘEHÁK
MILOSLAV SMOLKA
AUGUSTIN TRPIŠOVSKÝ
JOSEF TRUNEČEK
JAN VRTIŠKA

VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!

1916

1917
Poznámka:

deska se jmény padlých byla osazena v r. 2020


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27302
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska škpt. Bohuslav Eichler

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 121/16, Řeporyje, na rohu s ulicí Eichlerovou
Nápis:
ZDE ŽIL ŠKPT. LETEC II. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
BOHUSLAV EICHLER
NAROZEN 23.IV.1911 PADL 5.I.1945
CAMBRIDGE – ANGLIE
JED. ČSL. OBCE LEG. ŘEPORYJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37063
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Konop

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 264/19, na domě
Nápis:
ZDE ŽIL BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
JOSEF KONOP
INSPEKTOR Č.S.D.
NAROZEN 11.V.1901, ZATČEN 11.II.1941
POPRAVEN 3.XI.1942 V PLÖTZENSEE
ČSL. SOC. DEMOKRACIE
Poznámka:

Byl úředníkem, občanem Řeporyj. V r. 1931 členem zastupitelstva, za svůj protifašistický postoj zatčen a 28.1.1943 v Berlíně popraven. V Řeporyjích je po něm pojmenována ulice Konopova. (Zdroj: M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol. - Pražský uličník, Libri, 1997, str. 356)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37064
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: 8.8.2017, 04.12.2018
Umístění: Praha 13, Pod viaduktem, Stodůlky, u kaple Nalezení sv. Kříže
Nápis:
JOSEF HLUŠIČKA
FRANTIŠEK KELLNER
PADLI ZA VLAST 7.5.1945
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37051
Souřadnice: N50°3'39.96'' E14°18'46.5''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.10.2014
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE HRDINŮ
PROTINACISTICKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY ORGANIZACE ÚVOD,
ZATČENÝCH BĚHEM VYSÍLÁNÍ DEPEŠÍ DO LONDÝNA
V NEDALEKÉ BUDOVĚ JINONICKÉHO AKCÍZU
PŘI ZÁTAHU GESTAPA V NOCI Z 3. NA 4. ŘÍJNA 1941.

JINDŘICH KLEČKA
RADIOTELEGRAFISTA
NAR. 1913, ZEMŘEL VLASTNÍ RUKOU PŘI ZATÝKÁNÍ 4.10.1941
MIROSLAV PROKOP
NAR. 1922, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 13.2.1942
KAREL PROKOP
NAR. 1893, POPRAVEN V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE 8.9.1943
STANISLAV MEDŘÍK
NAR. 1897, ZEMŘEL V MAUTHAUSENU 5.5.1942
ANTONÍN NĚMEČEK
NAR. 1915, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 12.2.1942

BUDOVA AKCÍZU, ZBOŘENA V ROCE 2001,
STÁVALA V ŘEPORYJSKÉ ULICI NAPROTI ÚSTÍ ULICE STARÁ STODŮLECKÁ.
Poznámka:

V pátek 3. října 2014 byl na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice slavnostně odhalen nový pomník protinacistické odbojové skupině, která působila v dnes již neexistující budově bývalého jinonického akcízu. Pomník slavnostně odhalil starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s paní Janou Dolejšovou, manažerkou společnosti HB Reavis, která zhotovení a instalaci pomníku zajistila. Zúčastnili se také pamětníci z Jinonic.
Pomník byl odhalen v den 73. výročí osudného zásahu gestapa v jinonickém akcízu, který stával nedaleko odtud. Zásah v noci z 3. na 4. října 1941 tragicky ukončil činnost odbojové skupiny nekomunistické protinacistické organizace ÚVOD, která v akcízu působila od ledna 1941. Za dobu své činnosti odvysílala téměř 8 500 šifrovaných depeší do Londýna. Byla tedy velmi důležitým zdrojem informací pro zahraniční odboj, který od ní získával zprávy o dění na území protektorátu. Při zásahu gestapa se telegrafista Jindřich Klečka v bezvýchodné situaci zastřelil, ostatní členové skupiny - Miroslav Prokop, Karel Prokop, Stanislav Medřík a Antonín Němeček byli ihned nebo později zatčeni a popraveni.
Budova akcízu byla bohužel v roce 2001 v souvislosti s novou výstavbou zbořena. Pamětní deska z budovy byla dlouhá léta v opatrování členů Sokola Jinonice. Protože památník hrdinů z akcízu si zaslouží důstojnější umístění, oslovil starosta Prahy 13 David Vodrážka společnost HB Reavis s návrhem umístění zcela nového pomníku na bulváru u stanice metra. Společnost HB Reavis, která prostranství v rámci své stavební činnosti upravuje, zareagovala vstřícně a zhotovení i umístění pomníku financovala. Pískovcový pomník s bronzovou pamětní deskou navrhl a vytvořil akademický sochař Milan Vácha. Městská část Praha 13 převezme pomník do své péče a bude se o něj starat.
(zdroj: www.praha13.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0013-43224
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Dukla

Autor: Vladimír Štrupl, 01.01.2015
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník „Dukla“ (1988), věnovaný dukelským hrdinům, je tvořen z dvěmi vysokými nahrubo otesanými pískovcovými kvádry, patří k nejmohutnějším dílům sochaře Milana Váchy. Je umístěn před vestibulem stanice metra trasy B Nové Butovice, která byla uvedena do provozu v r. 1988 pod názvem Dukelská. Jeho dílem je také pískovcový pomník hrdinům z jinonického akcízu, který stojí několik metrů od „Dukly“.
(Pramen: Stop č. 11/2014, Samuel Truschka)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska vojákům ROA

Autor: Vladimír Štrupl, 01.05.2020
Umístění: Praha 13, Smíchovská
Nápis:
JE 6. KVĚTNA 1945 A PRÁVĚ ODBILO 22.00 HODIN, ULICEMI HLAVNÍHO MĚSTA SE ŠÍŘÍ PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ. V ŘEPORYJÍCH NA VELITELSTVÍ 1. DIVIZE OZBROJENÝCH SIL VÝBORU PRO OSVOBOZENÍ NÁRODŮ RUSKA PADÁ ROZKAZ JÍT BRATRŮM ČECHŮM NA POMOC. POVEL VYDÁVÁ GENMJR. SERGEJ KUZMIČ BUŇAČENKO, A OBRACÍ TAK VÝSLEDEK POVSTÁNÍ PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM VE PROSPĚCH ČESKÉHO LIDU.

PŮSOBENÍ PROTISTALINSKÉ RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY, ZNÁMÉ JAKO VLASOVCI, JE SPJATÉ S ČETNÝMI KONTROVERZEMI. ZŮSTÁVÁ VŠAK NEPOPIRATELNÝM HISTORICKÝM FAKTEM, ŽE TITO MUŽI SE JAKO JEDINÁ ORGANIZOVANÁ VOJENSKÁ SÍLA POSTAVILI PO BOK POVSTALCŮ. JEJICH ZÁSAH V NEJKRITIČTĚJŠÍ CHVÍLI ZASTAVIL POSTUP NACISTICKÝCH JEDNOTEK A ZACHRÁNIL PRAHU PŘED ZNIČENÍM.

ZA OSVOBOZENÍ MĚSTA BĚHEM PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ POLOŽILO ŽIVOT VÍCE NEŽ 300 VLASOVCŮ. VĚTŠINA PADLÝCH SPOČINULA V MNOHDY HROMADNÝCH, ŘÁDNĚ NEOZNAČENÝCH A NEDŮSTOJNÝCH HROBECH. NĚKTERÉ Z NICH DODNES NEBYLY A ZŘEJMĚ NIKDY NEBUDOU OBJEVENY.

Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město?
Alexandr Solženicyn, Souostroví Gulag
POA
Bce ли чexи paзoбpaлиcь пomoм кaкиe pyccкиe cпacли им гopoд?
Алeкcaндp Coлжeницын, Apхипeлaг Гyлaг
Poznámka:

Poblíž desky je umístěn kovový sloup a na jeho vrcholu je umístěna drobná plastika sovětského tanku, na kterém leží německá přilba.
Pamětní deska byla odhalena 30. dubna 2020.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl