Chrudim

Kameny zmizelých - rodina Salusova, Olga Hammerschlagová, Bedřich Buchführer

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Naděžda Gutzerová, 04.05.2019
Umístění: Chrudim, Poděbradova 330
Nápis:
ZDE ŽILA OLGA HAMMERSCHLAGOVÁ NAR. 1873 DEPORTOVÁNA 1942 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚNA 15. 12. 1943

ZDE ŽIL VIKTOR SALUS NAR. 1892 DEPORTOVÁN 1942 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 4. 8. 1944

ZDE ŽILA MARIE SALUSOVÁ NAR. 1895 DEPORTOVÁNA 1942 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚNA 1944

ZDE ŽIL EMIL SALUS NAR. 1920 DEPORTOVÁN 1942 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽIL JAN SALUS NAR. 1921 DEPORTOVÁN 1942 DO OSVĚTIMI OSVOBOZEN V ORANIENBURGU

ZDE ŽIL BEDŘICH BUCHFUHRER NAR. 1897 DEPORTOVÁN 1942 DO OSVĚTIMI ZAVRAŽDĚN 20.1.1943
Poznámka:

Kameny jsou umístěny v chodníku před domem v Poděbradově ulici čp. 330, kde rodina žila a provozovala koloniální obchod. Holocaust přežil pouze mladší syn Jan Salus, který se v roce 1945 vrátil do Chrudimi a znovu otevřel obchod. V květnu 1949 s manželkou a synem emigroval do Izraele. Od roku 1950 žili v Kanadě.
Marie Hammerschlagová (nar. 3.7.1873) byla matkou Marie Salusové
Bedřich Buchführer (nar. 14.11.1897) pracoval u Salusů v obchodě a také u nich bydlel.
Kameny vsadil do dlažby 15.8.2018 Gunter Demning,


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová