Chrudim

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 21.06.2011
Umístění: Chrudim, Široká 83/IV, Komerční banka, vestibul


Nápis:
1939 – 45
Za vlast život obětovali
František Bursa
Viktor Pěnka
JUDr. Vilém Sýkora

Nezapomeneme
Poznámka:

F. Burša – úředník spořitelny, popraven v Drážďanech 16.7. 1943
V. Pěnka – poštovní tajemník a člen výboru, zemřel ve vězení v Drážďanech 12.3. 1943
V. Sýkora – advokát a předseda ředitelství spořitelny, zemřel v Osvětimi 15.3. 1942


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06534
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Kameny zmizelých - rodina Adlerova, Olga Říhová a Richard Schmidl

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.06.2018
Umístění: Chrudim, Široká 87, chodník před vchodem do budovy
Nápis:
ZDE ŽIL
OTTO ADLER
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO BUCHENWALDU
ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽILA
PAVLA ADLEROVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

ZDE ŽILA
BLANKA ADLEROVÁ
NAR. 1933
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

ZDE ŽIL
JIŘÍ ADLER
NAR. 1938
DEPORTOVÁN 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 15.12.1943

ZDE ŽILA
OLGA ŘÍHOVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1943
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 12.9.1943

ZDE ŽIL
JUDR. RICHARD
SCHMIDL
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 2.2.1943
Poznámka:

Tyto kameny zmizelých byly v Chrudimi položeny Günterem Demnigem dne 20. září 2017.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: David Kosina