Praha 4

Pamětní deska Mykola Rossinevyč

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 13.05.2022
Umístění: Praha 4, Viktorinova 1151/3
Nápis:
ZDE ŽIL
MYKOLA ROSSINEVYČ
TAJEMNÍK FILOZOFICKÉ FAKULTY
UKRAJINSKÉ SVOBODNÉ UNIVERZITY V PRAZE
NAROZEN 14.2.1893
ZATČEN SOVĚTSKOU
KONTRAROZVĚDKOU 12.5.1945
ZEMŘEL V SOVĚTSKÉM VĚZENÍ 10.2.1946
Poznámka:

Mykola Rossinevyč bojoval v první světové válce v řadách ruské carské armády a dosáh hodnosti poručíka. Po druhé světové válce dosáhl v armádě Ukrajinské lidové republiky hodnosti podplukovníka, v roce 1920 byl internován v Polsku. Od roku 1930 žil v Československu, v roce 1936 získal občanství. V květnu 1945 byl zcela protiprávně zatčen sovětskou tajnou službou a o rok později v komunistickém vězení zavražděn.
(zdroj: https://posledniadresa.cz/www/Names/Name/57 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'32.2'' E14°25'56.12''
Pomník přidal: Jiří Padevět