Praha 4

Pamětní deska televizního vysílání 1968

Autor: Jiří Porteš, 15.07.2013
Umístění: Praha 4, Novodvorská 1768/138, kancelářský areál, bývalý VÚ A.S. Popova
Nápis:
V TOMTO OBJEKTU
V SRPNOVÝCH DNECH 1968,
PŘI OBSAZENÍ PRACOVIŠŤ
ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE
VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY,
ZAJISTILI PRACOVNÍCI
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU TESLA VÚST
NÁHRADNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš