Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.04.2005
Umístění: Praha 4, Michelská, Krč, u Jižní spojky
Nápis:
V KVĚTNU 1945
PADLI V TĚCHTO MÍSTECH

ŠIMON ČUPITA
JINDŘICH DVOŘÁK
EDUARD KRYŠTOF
VÁCLAV MICHL
ŠTĚPÁN ŘEHULA
EMANUEL SPURNÝ
FRANT. TIKALSKÝ
JOSEF TRNKA
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-20561
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Oběti holokaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 16.06.2020
Umístění: Praha 4, Michelská 792/2, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
AUGUSTA
FRIEDLANDEROVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
MATYLDA
MAUTNEROVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
BEDŘICH
FRIEDLANDER
NAR. 1917
DEPORTOVÁN
1941 DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Augusta Friedländerová, narozena 4. 11. 1894. Poslední bydliště před deportací Praha XIV. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XIV, Michelská 2. Transport AAl, č. 875 (2. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Et, č. 756 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Matylda Mautnerová, narozena 26. 8. 1895. Poslední bydliště před deportací Praha XIV. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XIV, Michelská 2. Transport Cc, č. 179 (20. 11. 1942, Praha-Terezín). Transport Eb, č. 1310 (18. 5. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Bedřich Friedländer, narozen 14. 2. 1917. Poslední bydliště před deportací Praha XIV. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XIV, Michelská 2. Transport Ak, č. 41 (24. 11. 1941, Praha-Terezín). Transport Dm, č. 2519 (6. 9. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf