Praha 4

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kareš, 13.11.2011
Umístění: Praha 4, Lopatecká 193/28, Podolí
Nápis:
ZBOROV
TERRON
DOSS ALTO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Hugo, Olga, Bedřich, Robert a Hanuš Kaufmannovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Josef Kareš, 02.10.2011
Umístění: Praha 4, Lopatecká 161/17, Podolí, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
HUGO KAUFMANN
NAR. 1883
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 17.7.1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
OLGA KAUFMANNOVÁ
NAR. 1886
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 7.10.1942
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
BEDŘICH KAUFMANN
NAR. 1911
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 25.4.1945
NA POCHODU SMRTI
ZE SCHWARZHEIDE
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ROBERT KAUFMANN
NAR. 1913
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
HANUŠ KAUFMANN
NAR. 1917
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 19.1.1945
V DACHAU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš