á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Ladislav Jandásek

* 19.11.1887 (Moravany, okres Hodonín)
† 5.9.1942 (Osvětim)

Ladislav Jandásek byl středoškolským profesorem a zemským školním inspektorem. Působil v Sokole (župa Jana Máchala, Sokol Brno III), zastával řadu funkcí v Československé obci sokolské (člen předsednictva, člen předsednictva vzdělávacího sboru, náměstek vzdělavatele, redaktor časopisů Tyrš, Vzdělavatel a Sokolské proslovy). Zabýval se také hudbou a divadlem.
Za 1. světové války byl pevnostním dělostřelcem v Krakově (od 1. 8. 1914), od roku 1915 působil na balkánská frontě, později v Itálii.
Od 1.9.1920 jmenován profesorem III. státní reálky v Brně (později II. reálné gymnázium) – zde působil do 28.7.1938, kdy byl pověřen funkcí zemského školního inspektora pro školy národní při Zemské školní radě v Brně. Funkce zbaven po zatčení v září 1940, od 1.6.1941 dán na trvalý odpočinek.
V odboji byl zapojen v politické skupině Obrany národa. Vězněn v Brně od 9. do 30.9.1940, znovu od 30.9.1941 v Brně ve věznici Pod kaštany. Dne 11.6.1942 byl převezen do Osvětimi, kde později zahynul.
Ve věznici brněnského gestapa „Pod Kaštany“ obdivuhodným způsobem pomáhal spoluvězňům snášet útrapy. Spojily se zde jeho láska k hudbě i vzdělavatelské působení v Sokole – vězni polohlasně zpívali známé písně, k různým výročím sestavovali kulturní program, který ilegálně realizovali, pořádali tryzny na památku zemřelých vězňů. Ve věznici Jandásek rekonstruoval na základě vzpomínek sborová díla, upravoval lidové písně a psal i nové skladby. Díla psal na drobné lístky toaletního papíru, část se jich podařilo propašovat mimo věznici, část jich spoluvězni ukryli pod podlahu vězeňského baráku, kde zůstaly zachovány do konce války. Dnes jsou práce uchovávány v Muzeu Památníku Terezín jako doklad nesmírné statečnosti a nezlomnosti českého učitele Ladislava Jandáska.
Ladislav Jandásek byl in memoriam jmenován prezidentem republiky vrchním školním radou. V roce 2013 mu byla udělena medaile „Za zásluhy Sokola Brno I“ in memoriam. Na jeho památku byla pojmenována ulice v Brně (Jandáskova., k.ú. Řečkovice a Mokrá Hora, od 25.6.1946).

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=140

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.