á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

podporučík Josef Vavruša

* 17.3.1915 (Kroměříž)
† 15.4.1945 (Dunkerque, továrna Filature, Francie)

Josef Vavruša pracoval u firmy Baťa jako obuvník. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou službu k pěšímu pluku 3 v Kroměříži. Absolvoval poddůstojnickou školu a v květnu 1938 byl povýšen na svobodníka. Sloužil i v mobilizaci a v listopadu 1938 byl povýšen na desátníka. Službu ukončila okupace vlasti v březnu 1939. Vrátil se k firmě, hned 2.9.1939 legálně odjel do Jugoslávie ve službách firmy, později v Nairobi, ale již 5.2.1940 se hlásil ke službě v armádě v Mosambiku. Přihlášku podepsal až 12.3.1941, ale k jednotce na Blízkém východě se dostal až 24.5.1942, kdy byl oficiálně odveden s osobním číslem Z-10.501.653 pro službu u PVO. Zde dosáhl hodnosti četaře a byl mu přiznán charakter aspiranta. Po kapitulaci vojsk Osy v severní Africe odplul s lodí Mauretánia do Liverpoolu, kam připlul 11.8.1943. V Británi, pod osobním číslem R-1653 sed stal příslušníkem 1. ČSOB, kde byl zařazen k 2. rotě Motorizovaného praporu. Měl bohaté zkušenosti z bojů v Sýrii a u Tobrúku. Po vylodění spojenců v Normandii byla brigáda určena k obléhání vojsk v přístavu Dunkerque. Josef Vavruša byl k 28.10.1944 jmenován podporučíkem, v prosinci se stal instruktorem a velitelem 1. čety nové 3. roty praporu, která se formoval v Británii zejména s zajatých vojáků z bývalé ČSR, kteří byli nuceni sloužit v německé armádě. S rotou se vylodil 5.2.1945 v Calais a 11.2.1945 dorazili do belgického De Panne v týlu východního úseku fronty u Dunkerque. Na 15. dubna byla připravena rozsáhlejší akce proti nepříteli; četa ppor. Vavruši měla útočit samostatně podél jižního břehu průplavu Bourbourgh – Veurne a obsadit křižovatku u mostu jižně továrny Filature. Četa, z důvodu aktivit Němců, nebyla podporována tanky, útočila samostatně a i tak z počátku úspěšně. Než však stačila obsadit křižovatku vedle mostu přes průplav, byla přemožena silným německým protiútokem a zcela zlikvidována. Padlo 11 vojáků, zbylých 18 bylo zajato, včetně 8 raněných, z nichž 2 v zajetí zemřeli. Mezi padlými byl i ppor. Vavruša, jehož střely zasáhly ještě před dosažením cíle. Dne 16.4. obě strany dohodly příměří, aby zdravotnické hlídky mohly vyprostit a odsunout raněné. Tělo velitele čety se nenašlo, pravděpodobně ho vyzvedli Němci a jeho ostatky leží v některém z hrobů neznámých vojáků.

Zdroje (mimo informací z desek):
Zdenko Maršálek, Petr Hofman, Dunkerque 1944-1945, str. 536-539
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

VPM:
pamětní deska - Dunkerque, stát Francie
pomník - Zlín, okres Zlín


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.