á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Wikipedie

Polní maršál Jean Luis Raduit Souches

* 16.8.1608 (La Rochelle)
† 12.8.1682 (Jevišovice)

- pocházel z hugenotské rodiny, v roce 1628 opustil Francii, vstoupil do služeb švédského krále Gustava Adolfa, dle pamětníků temperamentní a prchlivý suverén
- jmenován plukovníkem, velitel pluků dragounů i pěchoty
- boje v severním Německu
- IX. 1634 – boje u Nördlingen
- X. 1642 – změnil stranu a vstoupil do císařských služeb, jako plukovník velel pluku dragounů
- 1643 - bojoval s ním ve Slezsku a Pomořansku jako součást sboru generála Krakowa, pro kritiku výsledků tažení byl uvržen do vězení
- 1644 IX. – odvážným výpadem se pokusil dobýt Švédy obsazenou Olomouc – neúspěšně
- 15.3.1645 – v kritické době po bitvě u Jankova byl jmenován vojenským velitelem města Brna, energicky doplnil nedostatečné zásoby a budoval opevnění města
- 4.5.1645 – obležení Brna švédskou armádou, vedenou generálem Torstensonem; 16 týdnů obléhání města 20tinásobnou přesilou, v červenci se k Švédům připojila sedmihradská armáda, Brno bylo neustále bombardováno děly, napadáno útoky, které obránci odráželi a svými výpady působili obléhatelům vážné ztráty
- 15.8.1645 – odražen generální útok na město, Raduit de Souches osobně bojoval na Petrově
- 23.8.1645 – Švédové ukončili obležení města, které se stalo jejich největším vojenským neúspěchem této fáze války
- 27.10.1645 – jmenován generálmajorem
- V. 1646 – povýšen do stavu svobodných pánů
- do 1647 – podílel se na likvidaci švédských posádek v Rakousku
- IX. – X. 1648 – podílel se na odražení Švédů od obléhání Prahy
- 1649 – získal panství Jevišovice na Moravě, brněnská rada mu darovala dům; získal panství Plaveč, Boskovštejn a Hostim na Znojemsku
- 1657 – 1660 – velel císařské pomocné armádě ve válce polsko – švédské
- 30.8.1657 – dobyl Krakov
- 1658 – jmenován generálem dělostřelectva, dobyl Toruň
- 1659 – vytlačil Švédy z Pomořanska
- 1660 – bojoval proti Turkům a sedmihradskému vévodovi na východním Slovensku a v Rumunsku
- 1663 – jmenován říšským hrabětem, jmenován vojenským velitelem Moravy, bránil Moravu proti tureckému vpádu
- 1664 – vyhnal Turky ze Slovenska a Uher, po konfliktu s nadřízeným byl odvolán od vojska - velitelem komárenské oblasti, začal s výstavbou pevnosti Leopoldov
- XII. 1668 – vojenský velitel města Vídně
- 1671 – bojoval v Uhrách
- 1673 – bojoval v Holandsku, Alsasku a Porýní proti Francii, v bitvě u Senefelde osobně zvrátil neblahý vývoj bitvy, četné konflikty se spojenci i podřízenými
- XII. 1674 – pro zdravotní problémy odvolán ze služby, vyšetřován pro svévolnost
- 12.8.1682 – zemřel v Jevišovicích, pohřben u sv. Jakuba v Brně

Zdroje (mimo informací z desek):
P. Balcárek – Pod Špilberkem proti Švédům
http://encyklopedie.brna.cz/home/?acc=profil_osobnosti&load=1657
http://forum.valka.cz/topic/view/17485/Raduit-de-Souches-Jean-Louis
http://pavlice-historie.wz.cz/deSouches.html

VPM:
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.