á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

svob. Jaroslav Nosek

* 17.8.1906 (Budkovice)
† 3.5.1929 (Rohožník)

letecký střelec u Leteckého pluku 2
domovská příslušnost v Silůvkách,
civilním povoláním stolař
pohřben 7.5.1929 v Silůvkách

V knize narozených a pokřtěných Budkovice, vedené římskokatolickým farním úřadem v Řeznovicích, pag. 28 (na stránkách MZA matrika 1774 Řeznovice, římskokatolická církev, 1897 – 1920, snímek 85) je o Jaroslavu Noskovi uvedeno:
Rok, měsíc a den narození; pak jméno kněze, který křtil: 17/26 srpna, Přinosil Josef farář
Číslo domu: 81
Jméno křtěncovo: Jaroslav. Zk. bába Kristina Pačandová z Ivančic č. 78
Rod mužský: /
Rod ženský:.
manželský:/
nemanželský:.
Otec: Nosek Václav, dělník při dráze v Budkovicích a manželský syn Noska Františka rolníka na Hlíně a Františky, rozené Dobšík. Nar. 24/10 1869. Oddání 26/4 1896 v Neslovicích.
katol:/
nekatol:.
Matka: Marie, manželská dcera Čecha Josefa rolníka na Hlíně a Františky, rozené Kratochvíl. Nar. 1.6.1874.
katol:
nekatol:
Kmotrův Jméno -, stav a bydliště: Kadaňka František, dělník v Dolních Kounicích, Františka, jeho manželka

V Knize zemřelých Leteckého pluku 2, 1928 – 1932, je k Jaroslavu Noskovi uvedeno:
Pluk: Letecký pluk č. 2
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 3.5.1929 u obce Rohrbach, polit. okres Malacky na Slovensku.
Setnina: 9. letka
Hodnost: svobodník
Jméno a příjmení zemřelého: Jaroslav Nosek
Místo narození a dom. příslušnosti: Budkovice, politický okres Moravský Krumlov na Moravě, příslušný do Silůvek, polit. okres Brno na Moravě – podle úmrtního listu duchovní správy (katol.) zemského vojenského velitelství v Bratislavě, č.j. 142778/29 duch katol. ze dne 21.5.1929
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: 1906
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: stolař
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, příčina smrti: Zabit pádem letadla – podle úmrtního protokolu
Kdy a kde byl pohřben: 1929 6. května v divizní nemocnici 9 v Bratislavě na Slovensku vykropen a 1929 7. května na hřbitově v Silůvkách, polit. okres Brno na Moravě pohřben
Jméno a příjmení a povolání (hodnost) pohřbívajícího nebo protokolujícího kněze: František Kovalčík, kapitán duchovní služby vykropil, Vladimír Čapka, farář, pohřbil.
Tomus a folio matriky, jakož i úřad, kde byl již případ tento zapsán: Kniha zemřelých divizní nemocnice 9 bývalé posádkové nemocnice čís. 19:/, tomus VIII., folio 13., úmrtní matrika (katol.) farního úřadu v Tikovicích, tomus V., folio 51.
Poznámka: Mrtvola byla převezena do divizní nemocnice 9. v Bratislavě a s povolením městského notárského úřadu v Bratislavě byl převezena k pohřbení do Silůvek, č.j. 30712/29 zdrav. ze dne 6./5. 1929.

Zdroje (mimo informací z desek):
Kniha narozených a pokřtěných Budkovice, vedená římskokatolickým farním úřadem v Řeznovicích, pag. 28 (na stránkách MZA matrika 1774 Řeznovice, římskokatolická církev, 1897 – 1920, snímek 85)

Kniha zemřelých Leteckého pluku 2, 1928 – 1932 (ke čtení na VHA Praha)

VPM:
hrob - Silůvky, okres Brno - venkov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.