Silůvky

Hrob Jaroslav Nosek - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 13.08.2021
Umístění: Silůvky, hřbitov
Nápis:
není znám
[Jaroslav Nosek]
Poznámka:

Letecký střelec Jaroslav Nosek zemřel 3.5.1929 při srážce letadel nad střelnicí u Malacek na Slovensku, blízko obce Rarbok (německy Rohrbach, od roku 1948 Rohožník). Spolu s ním zemřel pilot des. Vladimír Odehnal. Ve druhém letadle zemřel pilot Jan Škodáček od LP3. Ve Věstníku MNO - část osobní, 1929, str. 188 je uvedeno, že 1.6.1929 byli jmenováni Pro memoria: Polním pilotem letcem des. Vladimír Odehnal a Polním leteckým střelcem svob. Jaroslav Nosek. Jaroslav Nosek byl dle Knihy zemřelých LP2 pohřben v Silůvkách, jeho náhrobek však již na hřbitově není, a obec Silůvky na dotaz neodpovídá.
(hroby Vladimíra Odehnala v Blansku a Jana Škodáčka v Holíči na Slovensku jsou na vets.cz, pomník na místě je v Badatelně na vets.cz)
Zde je uvedeno několik novinových článku o nehodě. V článcích jsou však zjevné chyby.
V Lidových novinách vyšel dne 4.5.1929 článek: Velké letecké neštěstí na Slovensku. Dvě vojenská letadla se srazila. Tři mrtví. Bratislava 3. května. U Malacek v župě bratislavské stalo se dnes odpoledne velké letecké neštěstí, jemuž padly za oběť tři lidské životy. O 9. hodině konalo se cvičné ostřelování letadel. Asi o 9.35 na kopci Rarbok u Malacek srazila se obě cvičící letadla. Na konci cvičné dráhy se stíhané letadlo obrátilo a srazilo se s letadlem útočícím. Ke srážce došlo ve výši 400 metrů. Obě letadla se zřítila dva kilometry západně od obce Rarboku, nedaleko silnice Rarbok - Malacky. Na letadle stíhaném byl desátník pilot Vladimír Odehnal od leteckého pluku č.2 z Olomouce a pozorovatel svobodník Bedřich Nosek od téhož pluku. Na druhém letadle útočícím byl četař pilot Ján Škodáček od leteckého pluku č.3 z Košic. Z trosek obou letadel, která se úplně rozbila, byly vytaženy již jen mrtvoly všech tří letců a dopraveny dnes dopoledne do divisní nemocnice v Bratislavě. Trosky letadel byly pak odneseny na dělostřelecké cvičiště v Malackách.
Ve Slovenském denníku vyšel dne 4.5.1929 článek: Osudná srážka dvoch vojenských lietadel při Malackách. Při strelbe na letecké terče srazily sa dve lietadlá vo výške 500 metrov. Traja vojáci sa pádom zabili. Z Malaciek 3. mája. Na delosreleckej streľnici v Malackách konajú sa teraz cvičenia leteckých plukov v prenasledovacej streľbe, pri čom strieľa jedno lietadlo z guľometu na zvláštny terč, ktorý tiahne iné lietadlo vo vzdialenosti asi 300 metrov za sebou. Tento terč rukávového tvaru je asi 5 metrov dlhý a predstavuje nepriateľské lietadlo, na ktoré se strieľa. Dnes sa udalo pro tomto cvičaní hrozné nešťastie, ktoré si vyžiadalo život troch vojakov, ktorí boli na dvoch lietadlách. Od očitého svedka dostali sme o tom následujúcu zprávu: Po 10. hod. dopoludnia prenasledovalo lietadlo typu A-11, na ktorom bol čatár Ján Škodáček od 7. letky 3. leteckého pluku z Košic silnejšie lietadlo, vedené pilotom slob. Bedrichom Noskom a pozorovatelom des. Vlad. Odehnalom. Oba tito vojaci boli od 9. letky 2. leteckého pluku z Olomouce a boli teraz ubytovaní v Kuchyni u Malaciek. Pri prenasledování nadletel Škodáček so svojím lietadlom na prenasledované lietadlo, ale tak blízko, že došlo ke srážke. Obe lietadlá boly vtedy vo výške asi 500 metrov. Srážka bola neobyčejne prudká a mala osudné následky. Obe lietadlá sa srútily prudko na zem. Keď pribehli vojaci zo streľnice k lietadlám, boli už všetki vojaci Škodáček, Nosek i Odehnal mrtvi. Spadli s troskami lietadla asi 5 km od Malaciek, blízko cesty vedúcej do Rarbochu, v druhom oddelení streľnice zvanom "Kanárka". Na miesto nešťastia vypravila sa z Malaciek hneď komisia, složená z posádkového veliteľa majora Vacka, jeho pobočníka kapitána Nuderu, ďalej četnícky nadporučík Kroupa z Malaciek, vyšetrujúci súdca, atď. Mrtvoly všetkých troch vojakov boly dopravené do Malaciek, ale budú pravdepodobně na náklad vojenskej správy dopravený do rodných obcí nebohých vojakov. Ako sa dozvedáme, bola srážka pravdepodobne zposobená tým, že prenasledované lietadlo sa na konci trati obrátilo, načo prenasledujúci pilot Ján Škodáček nebol propravený.
Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'20.66'' E16°28'35.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Petr Válek, 02.01.2009
Umístění: Silůvky, Na Rybníkách, u odbočky ulice
Nápis:
1918 PRAVDA VÍTĚZÍ 1945

(urna)
NEZNÁMÝ SOVĚTSKÝ HRDINA

1939 1945
ВСПОМИНАЕМ 24 ГЕРОЕВ
КРАСНОИ АРМИИ ПАВШИХ
18-24 АПРЕЛЯ 1945 Г.
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ
СЕЛА СИЛУВКИ
УМЕРЛИ ЗА НАШУ ЖИЗНЬ!

1939-1945
VZPOMÍNÁME 24 HRDINŮ
RUDÉ ARMÁDY PADLÝCH
18-24 DUBNA 1945
ZA OSVOBOZENÍ OBCE
SILŮVEK.
ZEMŘELI ABYCHOM MY
MOHLI ŽÍT!

HRDINŮM I OBĚTOVANÝM

1914 - 1919
HÁNĚL FR.
PIKOLA TOM.
PTÁČEK LAD.
SLÁDEK FR.
SMRŽ RUD.
VÍTÁMVÁS JAN
VÍTÁMVÁS JAK.
ZÁDĚRA AL.

1939 - 1945
UMUČENÍ:
PETERKA JOS.
CESAR OLD.

PADLÍ:
HRON OND.
BERÁNEK JOS.
BERGL FRANT.
URBAN OLD.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6216-17406
Souřadnice: N49°06'17.50'' E16°28'03.99''
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska Ondřej Hron

Autor: Marek Skýpala, 24.04.2021
Umístění: Silůvky, Nádražní, deska na budově železniční zastávky
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT
V REVOLUČNÍCH DNECH R. 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC

ONDŘEJ HRON

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6216-54212
Souřadnice: N49°6'29.49'' E16°27'45.94''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Vladimír Matuška

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR
* 19. XII. 1896 + 12. XII. 1956
Poznámka:

Vladimír Matuška se narodil v sousední obce Prštice. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl dne 17.7.1916 v hodnosti vojína c.k. 14. zeměbraneckého pěšího pluku u Lucku. Do čs. vojska se přihlásil 1.3.1917 a byl zařazen k 7 . střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 23.7.1920 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'19.48'' E16°28'36.14''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Záděra

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
KAPITÁN ZÁDĚRA ANTONÍN
* 3.3.1915 + TRAG. SMRTÍ 25.8.1962.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'19.83'' E16°28'35.29''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jiří Dvořák

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
JIŘÍ
* 24.4.1892 + 20.3.1922
Poznámka:

Na fotografii muž v rakouské uniformě. Pravděpodobný účastník I. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'20.93'' E16°28'35.94''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Smrž

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
RUDOLF
SMRŽ
zemř. 5. února 1918,
v 46. roce věku svého.
V cizí dáli v krutých sečích
svízelům všem odolal,
srdcem splynut k rodné hroudě,
v touze k míru dokonal.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'21.36'' E16°28'36.09''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Matěj Cesar

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
MATĚJ
1887 - 1953
Poznámka:

S vysokou pravděpodobností se jde o Matěje Cesara, čs. legionáře.
Matěj Cesar se narodil dne 24.2.1887 v Siůvkách. Po obecné škole pracoval jako dělník. Sloužil v srbské armádě. Dne 6.10.1915 byl zajat bulharskou armádou a umístěn do zajateckého tábora Janiboli.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'20.18'' E16°28'35.62''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Hledík

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
* 17.2.1886 + 25.8.1959
Poznámka:

František Hledík se narodil v Silůvkách. Po obecné a pokračovací škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako vojín c.k. 8. pěšího pluku dne 18.5.1915 u Klimentova. Do čs. vojska se přihlásil dne 26.6.1917 u Jekatěrinoslavi a následující den byl zařazen k 1. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 28.9.1920 byl demobilizován jako vojín 5. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'21.44'' E16°28'36.21''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Václav Zoufalý

Autor: Marek Skýpala, 09.01.2021
Umístění: Silůvky, Sokolská, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
* 4.9.1884 + 13.12.1971
Poznámka:

Václav Zoufalý se narodil v Silůvkách. Po obecné škole pracoval jako pekař. Zajat byl jako vojín c.k. 54. pěšího pluku dne7.9.1915 u Zlaté Lípy. Do čs. vojska byl zařazen dne 30.10.1917 k 4. střeleckému pluku (ruských legií). Naposledy sloužil v posádce Vladivostok. Do ČSR se vrátil dne 18.8.1920.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°6'21.08'' E16°28'36.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala