a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Wikipedie

brigádní generál in memoriam Ján Nálepka

* 20.9.1912 (Smižany)
† 16.11.1943 (Ovruč, Ukrajina)

Ján Nálepka, kapitán, brigádní generál in memoriam, krycí jméno kpt. Repkin, se narodil 20.9.1912 ve Smižany, Rakousko-Uhersko (dnes Slovensko, poblíž Spišské Nové Vsi); padl 16.11.1943, Ovruč, Sovětský svaz (dnes Ukrajina). Byl československým důstojníkem, kapitánem, ve válce byl partyzánským velitelem, původně učitel. Padl při bojích o město Ovruč a 7. května 2004 byl prezidentem Slovenské republiky in memoriam povýšen do hodnosti brigádního generála.
Ján Nálepka pocházel z rodiny chudého slovenského domkáře, měl 4 brary a 3 sestry. Bylo jich celkem 8 dětí. Michal, Štefan, Ján, Ondrej, Jozef, Mária, Helena a Judita, z nichž jeden, Jozef Nálepka, byl československým diplomatem a v první polovině sedmdesátých let j0tého století také velvyslancem ČSSR v Jugoslávii (od 16. září 1969). Druhý bratr, který byl také voják, byl otcem české herečky Světlany Nálepkové.
Během 2. světové války, za Slovenského štátu, sloužil v armádě tohoto satelitního státu Německa, byl poslán jako důstojník armády Slovenského štátu na východní frontu v rámci Zajišťovací divize, kde od roku 1942 vykonával funkci náčelníka štábu 101. pluku v Žytomyrské oblasti na dnešní Ukrajině. Jako antifašista a stoupenec Československa začal brzo spolupracovat se sovětskými partyzány a již 15.5.1943 přeběhl s ještě dalšími důstojníky k partyzánům, kde se stal velitelem 1. československého partyzánského oddílu v Sovětském svazu. Úkolem partyzánů bylo ničit dopravní prostředky, minovat cesty a přepadávat německé kolony a posádky. Padl při bojích o město Ovruč.
Ovruč bylo silně opevněné město, kde Němci dislokovali kolem 8000 vojáků. Jeho osvobození mělo pro Rudou armádu strategický význam, protože okupanti se připravovali ke zničení důležitých objektů. 16.11.1943 spustila partyzánská dělostřelecká baterie palbu na kasárna a železniční stanici. Do bojů se zapojil i čs. oddíl, který dostal za úkol zaútočit na část obce Ziasky a dobýt most na řece Norin. Když to splnili, odešel Nálepka na štáb, kde se dozvěděl, že se Němci soustřeďují na nádraží. Generál Saburov mu doporučil, aby si s jeho oddílem odpočinul, ale Nálepka se svým oddílem se snažil stanici proti velké přesile dobýt. Zasáhla jej osudová palba z kulometu, celkem 16ti průstřely a navíc i střepina miny. Po povelu „Bite vrahov!“ však těmto smrtelným zraněním podlehl.
Účast na dobytí Ovruče byla posledním bojem 1. čs. partyzánského oddílu. Jeho příslušníci byli sloučeni s vojsky Svobodovy armády.
Za odvahu a hrdinství udělilo Prezidium Nejvyššího Sovětu SSSR Jánu Nálepkovi, jako jedinému Slovákovi, titul Hrdina SSSR in memoriam (2.5.1945). Díky nejen jemu, ale dalším slovenským vojákům, kteří se v bojích na Ukrajině, v Bělorusku a doma ve vlasti, zasloužili o dobré jméno své Slovenské vlasti a tím přispěli k tomu, že se Slovensko nestalo po 2. světové válce poraženým státem.
Dále byl Ján Nálepka in memoriam vyznamenán Řád bílého lva I. stupně a Řád Ľudovíta Štúra II. třídy (31.8.1996). Bylo po něm pojmenováno město Nálepkovo a řada ulic na Slovensku a v Čechách.
7. května 2004 ho prezident Slovenska povýšil do hodnosti brigádní generál in memoriam.
(hrob: http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=1516835&pfil=True&srn=n%C3%A1lepka&st=1& )

Zdroje (mimo informací z desek):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ján_Nálepka
doplněno dle knihy: Prvá maturita a Vysoké Tatry (Jozef Nálepka)

VPM:
hrob - Ovruch, stát Ukrajina
hrob - Sadagura, stát Ukrajina
pamětní deska - Smižany, stát Slovenská republika
pamětní deska - Mlynky, stát Slovenská republika
pamětní deska - Horná Maríková, stát Slovenská republika
památník - Uhrovec, stát Slovenská republika
pomník - Stupava, stát Slovenská republika
pomník - Horná Maríková, stát Slovenská republika
pomník - Stupava, stát Slovenská republika
urna - Uhrovec, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.