>> Ukrajina >> Ovruch

Ovruch

Hrob Ján Nálepka

Autor: vets.cz, 01.01.1111
Umístění: Ovruch, Žytomirská oblast, Ovruč
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Kpt. Ján Nálepka padol 16. novembra 1943 pri dobíjaní ukrajinského mesta Ovruč.
Po prechode k partizánom dostal Nálepka možnosť odletieť do Moskvy a nastúpiť do 1. ČS armádneho zboru, no rozhodol sa zostať s partizánmi. Generál Saburov 18. mája 1943 vydal rozkaz o vytvorení ČS partizánskeho oddielu a za jeho veliteľa menoval Nálepku. Zároveň prikázal, aby doňho odvelili Slovákov zo všetkých ostatných jednotiek. V polovici mája prešli k partizánom ďalší naši vojaci. Ich úlohou bolo ničiť dopravné prostriedky, mínovať cesty a robiť prepady na nemecké kolóny a posádky.
Ovruč bolo silne opevnené mesto, kde Nemci dislokovali okolo 8 tisíc vojakov. Jeho oslobodenie malo pre Červenú armádu strategický význam, lebo okupanti sa chystali zničiť dôležité objekty. 16. novembra 1943 spustila partizánska delostrelecká batéria paľbu na kasárne a železničnú stanicu. Do bojov sa zapojil aj čs oddiel, ktorý dostal za úlohu zaútočiť na časť obce Ziasky a dobyť mosť na rieke Norin. Keď to splnili, Nálepka odišiel na štáb. Tam sa dozvedel, že sa Nemci sústreďujú na železničnej stanici. Aj keď mu Saburov odporučil, aby si s oddielom odpočinul, Nálepkovi vojaci na stanicu odišli. Tam začali po príchode nemeckého práporu boj proti veľkej presile. Jána Nálepku zasiahla osudová paľba z guľometu - 16 rán, ako i črepina z míny. Ešte zavelil:"Bite vrahov!" a vzápätí zraneniu podľahol.
Účasť na dobití Ovruče bola posledným bojom 1. čs partizánskeho oddielu. Jeho príslušníci sa rozhodli pokračovať v zápase za oslobodenie vlasti už v zostave Svobodovej armády. Za odvahu a hrdinstvo pri plnení bojových úloh a za zvláštne zásluhy o rozvoj partizánskeho hnutia udelilo Prezídium Najvyššieho Sovietu ZSSR Jánovi Nálepkovi ako jedinému Slovákovi titul - Hrdina ZSSR. Mnohí slovenskí vojaci sa na Ukrajine a v Bielorusku zaslúžili o dobré meno našej vlasti za hranicami a aj oni prispeli k tomu, že sa Slovensko nezaradilo po 2. svetovej vojne k porazeným štátom.
(zdroj http://www.infovek.sk/predmety/dejepis/projekty/pomniky/kjn/kjn.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička