Městečko Trnávka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
Třikrát běda národu a zemi,
zapomene - li svých mučedníků!

OBĚTEM NĚMECKÉHO FAŠISMU,
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
NA VĚČNOU PAMÁTKU
OBČANÉ
MĚSTEČKA TRNÁVKY - .....

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-27245
Souřadnice: N49°42'38.18'' E16°43'29.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
Zum Andenken an die
im Weltkriege Gefallenen
1914 -1918
Wir opferter unser Leben
im Dienste Soldatenpflicht.


Na památku padlým
ve světové válce
1914 - 1918
Budiž jim cizí půda lehká!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-27162
Souřadnice: N49°42'38.18'' E16°43'29.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jirí Padevět, 01.03.2017
Umístění: Městečko Trnávka, na zdi hřbitovní kaple
Nápis:
ZUM GEDENKEN AN DIE DEUTSCHEN
MITBÜRGER DIESER PFARRGEMEINDE, DIE NACH
ENDE DES KRIEGES AM 9.,10. UND 11. MAI 1945
UNSCHULDIGE OPFER IN EINER ZEIT VOLL
HASS UND GEWALT WURDEN.

NA PAMÁTKU NĚMECKÝCH SPOLUOBČANŮ
TÉTO FARNOSTI, KTEŘÍ SE PO UKONČENÍ
VÁLKY VE DNECH 9.,10. A 11. KVĚTNA 1945
STALI NEVINNÝMI OBĚŤMI V ČASE
PLNÉM NENÁVISTI A NÁSILÍ.


BALZAREK EMILIE *12.2.1874 LEHRERIN/UČITELKA
BERAN ALFRED *16.6.1898 SATTLERMEISTER/SEDLÁŘ
BERAN FRIDOLIN * 9.6.1893 BAUER/SEDLÁK
BERAN FRANZ *25.3.1917 SEIN SOHN/JEHO SYN
BITTNER LEOPOLD *23.11.1910 MOLKEREIVERW./SPRÁVCE MLÉKÁRNY
BUDIG FRANZ *11.1.1907 SCHLOSSERMSTR./ZÁMEČNÍK
BUSCHINA GUSTAV * 7.12.1897 ZIMMERMANN/TESAŘ
DIMT FRANZ *12.10.1900 MÜLLERMEISTER/MLYNÁŘ
HARTEL RUDOLF * 3.5.1889 FÖRSTER/FOŘT
HÄUSLER FRANZ *22.3.1898 GEMEINDESEKR./OBECNÍ TAJEMNÍK
HLOCH ERNST *30.4.1902 RAUCHFANGKEHRER/KOMINÍK

HEGER MORITZ *22.7.1886 BAUER/SEDLÁK
HEGER AUGUSTE *10.4.1898 SEINE FRAU/JEHO CHOŤ
HEGER WALTER *12.11.1933 DEREN SOHN/JEJICH SYN
DR.HODINA FRANZ *30.11.1877 ALTBÜRGERM./STARŠÍ STAROSTA
JARMER FERDINAND *17.10.1907 BAUER/SEDLÁK
KNÖDL FRANZ *22.11.1892 BAUER/SEDLÁK
NIEDERLE EMIL *13.12.1910 GÄRTNERMSTR./ZAHRADNÍK
STENZL ALBERT *23.4.1892 BAUER/SEDLÁK
THOMAS PAUL *16.11.1897 BOHRMEISTER/VRTMISTR
TITTEL ALFRED * 4.1.1896 BAUMEISTER/STAVITEL
WOLF KLEMENT *23.11.1905 SCHUSTERMEISTER/OBUVNÍK

JEJICH SMRT AŤ NÁS NAPOMÍNÁ
KE SMÍŘENÍ A POKOJI!

IHR TOD SEI UNS MAHNUNG
ZU VERSÖHNUNG UND FRIEDEN!

GESTIFTET VON ANGEHÖRIGEN, FREUNDEN UND DER GEMEINDE MĚSTEČKO TRNÁVKA
VĚNOVALO OD PŘÍBUZNÝCH, PŘÁTEL A OD OBCE MĚSTEČKO TRNÁVKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6627
Souřadnice: N49°42'33.34'' E16°43'38.75'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jiří Padevět
Doplnění informací: Milan Lašťovka
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní desky Obětem 2. světové války a významným rodákům

Autor: Jaroslav Nedbal, 14.05.2017
Umístění: Městečko Trnávka, na hřbitovní zdi vedle brány mezi farním kostelem a obecním úřadem, u silnice Mor. Třebová – Chornice
Nápis:
Oběti II. světové války
Alois Bombera 1919 – 1943 letec, popraven v Berlíně
Leopold Bušina 1924 – 1944 padl na východní frontě
Josef Klváček 1916 – 1941 letec, sestřelen v Anglii
Josef Zachar 1866 – 1942 zemřel ve vězení
Josef Schiller 1897 – 1945 zemřel při náletu
Jan Zezula 1897 – 1945 zemřel při pochodu smrti
Vítězslav Schaffer 1904 – 1945 oběť války
Ervin Přichystal 1907 – 1940 zemřel ve vězení
Josef Modrlák 1910 – 1945 oběť války
František Seidl 1911 – 1945 oběť války
Bernard Finsterle 1914 – 1942 oběť války
Zdeněk Křivánek 1931 – 1945 oběť války
Jiří Wenzl 1923 – 1945 zastřelen

Významným rodákům
z Městečka Trnávky a okolí
Wenzel Müller 1759 – 1835 hudební skladatel
Prof. PhDr. Franz Spina 1868 – 1938 ministr, vědec, politik
Rudolf Pillich 1869 – 1921 politik, zakl. druž. podniku
Viktor Stoupal 1888 – 1944 národohospodář, politik
RTD.r.h.c. Frant. Wenzl 1889 – 1942 národohospodář, pedagog, popraven

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-55414
Souřadnice: N49°42'36.3'' E16°43'26.94''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal

Pamětní deska Viktor Stoupal

Autor: Petr Palla, 24.08.2020
Umístění: Městečko Trnávka, před vstupem do domu č.p. 39
Nápis:
Viktor Stoupal
17.7.1888 - 12.11.1944

Po dokončení reálného gymnázia odchází do Prahy studovat práva, studium nedokončuje, protože se napno věnoval práci v Národní jednotě.
Spoustu zkušeností získal ve Vídni, kde pracoval jako tajemník pro významného představitele českého agrárního hnutí pana Františka Staňka. Po vzniku republiky byl jmenovaán poslancem revolučního národního shromáždění, později se stává přísedícím Zemského úřadu v Brně, odpovědným za zemědělství.
Stál u zrodu Syndikátu moravských řepařů, u melioračních a regulačních plánů. Měl významný podíl na vzniku Vysoké školy zemědělské a lesnické a Vysoké školy veterinářské v Brně.
Byl štědrým sponzorem místních spolků a trnávckého kostela.
Poznámka:

Viktor Stoupal byl český a československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění za agrárníky, pro jeho bohatství i politický vliv se mu v Československu přezdívalo „moravský markrabí”, za první světové války, jako mnoho dalších, narukoval, ale nakonec byl vyreklamován Františkem Staňkem (další agrární poslanec) do Vídně, kde pro něj začal pracovat jako tajemník, po atentátu na Heidricha byl zatčen a odsouzen k smrti, na přímluvu presidenta Háchy mu však byla udělena milost a po mozkové příhodě, kterou prodělal zemřel v Brně ve svých 56 letech
(zdroj informací: https://cs.wikipedia.org, https://www.mesteckotrnavka.cz )


Souřadnice: N49°42'33.34'' E16°43'38.75'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Jiří Padevět, 01.03.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

hrob zemřelých vězňů z internačního tábora Městečko Trnávka, zřejmě okolo 50 polských Židů.


Souřadnice: N49°42'33.34'' E16°43'38.75'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jiří Padevět

Hrob Jaroslav Friedl

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV FRIEDL
PLUKOVNÍK LETECTVA V.V.
VÁLEČNÝ PILOT 311. PERUTĚ
ČSL. JEDNOTKY RAF
V ANGLII.
16.4.1914 9.10.1992

Souřadnice: N49°42'38.18'' E16°43'29.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František a Jiří Wenzl

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
SVÉMU ZAKLADATELI
FRANTIŠKU WENZLOVI
NAR. 28.IV.1889 V UNERÁZCE A POPRAVENÉHO 9.VI.1942 V BRNĚ
a syn JIŘÍ *8.6.1923, ZASTŘELEN DNE 15.4.1945
VĚNUJÍ DRUŽSTEVNÍCI

Souřadnice: N49°42'38.18'' E16°43'29.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Helmut Strik

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Městečko Trnávka, hřbitov
Nápis:
Reiter Helmut Strik
✠ geb. 17.7.1920 gefallen 23.6.1941.
in Hwoznica "Russland"
Poznámka:

Dle informací Volksbund.de se hrob Helmuta Strika nachází v Brestu v Bělorusku.


Souřadnice: N49°42'38.18'' E16°43'29.25'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka