Vinařice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT OBĚTEM HRŮZNÉHO NĚMECKÉHO TERORU Z ŘAD HORNÍKŮ Z NAŠEHO DOLU VYVRAŽDĚNÝCH V LIDICÍCH DNE 10.6.1942

FREJA VÁCLAV 27.9.1906
HANF VÁCLAV 24.6.1904
HUŘÍK VOJTĚCH 14.3.1888
JELÍNEK VÁCLAV 13.10.1918
KAJML VÁCLAV 8.3.1904
KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV 12.4.1886
POSPÍŠIL BOHUMIL 15.9.1890
PUCHMELTR FRANTIŠEK 19.8.1887
ROM JOSEF 5.10.1897
RŮŽENECKÝ JOSEF 11.12.1888
SPILKA FRANTIŠEK 14.1.1915
SYSEL JOSEF 29.12.1920
ŠEBEK BOHUMIL 14.6.1883
VOKATÝ JAN 29.3.1909
STRAKA BOHUMIL 18.1.1921
HIML ANTONÍN 25.1.1880
KADLEC JOSEF 17.5.1886
KOVAŘOVSKÝ EMAN 1871
KUBELA VÁCLAV 19.5.1899
RADOSTA FRANTIŠEK 29.11.1871
ZBROJKA JAN 16.12.1879
KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV 29.9.1882

(levá deska)
V AKTIVNÍM BOJI ZA SVOBODU VLASTI PADLI SMRTÍ HRDINŮ
BENDA FRANTIŠEK 25.1.1889
ČÍŽEK KAREL 4.3.1917
HLAVÁČEK JAR. 6.1.1900
KOŤÁTKO OLDŘICH 3.2.1911
MOUČKA ZDENĚK 27.7.1924
PODRACKÝ VÁCL. 20.5.1906

(pravá deska)
V LEPŠÍ PŘÍŠTÍ SVÉHO NÁRODA NIKDY NEPŘESTALI VĚŘIT TITO MUČEDNÍCI KONCENTR. TÁBORA
FRIDRICH JOSEF 11.12.1899
HUML VÁCLAV 1.5.1914
ZDRŮBECKÝ ANTONÍN 25.5.1894
ZEMAN VÁCLAV 30.3.1888
MAJZL JOSEF 30.3.1889
HRUBEŠ FRANT. 25.3.1880
CHARVÁT JAROSL. 27.5.1895
KAVKA ANTONÍN 19.10.1877
PTÁČNÍK VÁCLAV 16.11.1886
HANFOVÁ MARIE 10.7.1880
Poznámka:

V areálu bývalého dolu Mayrau ve Vinařicích je dnes hornický skansen. Do prostoru nádvoří bývalého dolu byly postupně soustředěny pomníky ze zrušených dolů kladenska. Pomníků je celkem 6.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53927
Souřadnice: N50°9'57.34'' E14°5'2.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
NA PAMĚŤ HORNÍKŮ DOLU NEJEDLÝ,
UMUČENÝCH V MAUTHAUSENU
R. 1942

EMAN FORMÁNEK SMEČNO
JOSEF FROLÍK SMEČNO
JAN FRONĚK LIBUŠÍN
FRANT. HOFMAN SMEČNO
VÁCLAV JANEŠ SMEČNO
VÁCLAV KETTNER SRBY
ROBERT KNOTEK KLADNO
VÁCLAV POCH SVINAŘOV
ANT. POSPÍŠIL LIBUŠÍN
BOHUMIL SCHOLZE SVINAŘOV
JINDŘICH SLAVÍK HRADEČNO
ANT. SKOČDOPOLE TUCHLOVICE
FRANT. ŠMOLÍK PŘELÍC
ANT. ŠPÁŇA TUCHLOVICE
BOHUMIL ŠTREJL SMEČNO

PADLI ZA SVOBODU R. 1945
JAROSL. CHÁŇA HVĚZDA
FRANT. RENDL SENOMATY
FRANT. SWOUKUP PŘELÍC
MIROSL. ŠLAJCHRT MŠEC
15.VI. 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53928
Souřadnice: N50°9'57.34'' E14°5'2.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH V LÉTECH 1939 – 1945
BENEŠ ALOIS
DRAHORÁD JOSEF
DRMLA JOSEF
ELZNIC JAROSLAV
HOLOTA EDUARD
KARPÍŠEK ALOIS
HANZLÍK JIŘÍ
KREJČÍK KAREL
MARTÍNEK FRANTIŠEK
PÁTEK KAREL
PELC BOHUSLAV
STRNAD JOSEF
TOPINKA VÁCLAV
BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU
OSAZENSTVO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53929
Souřadnice: N50°9'57.34'' E14°5'2.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
Čest a sláva hrdinům SSSR, našim osvoboditelům

NEHYNOUCÍ DÍK ZA OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI
RONOVKA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'57.34'' E14°05'02.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
BERÁNEK VÁCLAV *1889, MOTYČÍN
BERÁNEK ANTONÍN *1887, PCHERY
ČERNÝ JOSEF *1908, PCHERY
FIRST VLADIMÍR *1922, BRANDÝSEK
CAIL VÁCLAV *1899, JEMNÍKY
KOUTECKÝ KAREL *1906, PCHERY
KOZELKA JOSEF *1901, DŘETOVICE
MŰLLER OTTO *1890, HNIDOUSY
RŐHLICH JOSEF *1897, SAKY
SAIDL STANISLAV *1892, LIDICE
ŠMÍD JOSEF *1903, VINAŘICE

NAŠIM UMUČENÝM
ZA
NĚMECKÉ OKUPACE
1938 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53930
Souřadnice: N50°9'57.34'' E14°5'2.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, Skanzen Mayrau
Nápis:
PADLÝM
MUČEDNÍKŮM A BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU 1939 – 1945
TAJEMNÍK PRŮM. SVAZU KEJŘ JAROSLAV
SUCHÝ ANTONÍN KLADNO
RYBÁŘ VÁCLAV ROZDĚLOV
RYBÁŘ ANTONÍN ROZDĚLOV
JANOUŠ JOSEF DOKSY
HÉRA FRANTIŠEK ŽEHROVICE
BOLEK OLDŘICH ŽEHROVICE
RENDLA ANTONÍN ROZDĚLOV
MŰLLER KAREL KAČICE
ŠTILIPEC VÁCLAV LIBUŠÍN
VALEŠ JAROSLAV BRAŠKOV
PAZDERKA KAREL KYŠICE
HANZLÍK ANTONÍN TUCHLOVICE
VOJTÍŠEK JOSEF KLADNO
KELLER JOSEF PCHERY
ČERNOHORSKÝ FR. ROZDĚLOV
HOLCMAN OLD. ROZDĚLOV

PADLÍ NA BARIKÁDÁCH
PETR FRANTIŠEK LIBUŠÍN
ADOLF JOSEF ÚHONICE
HOFNER JOSEF KYČICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53931
Souřadnice: N50°9'57.34'' E14°5'2.77''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 12.03.2007
Umístění: Vinařice, V. ulice, nároží parku proti škole
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
A NAŠEHO OSVOBOZENÍ
1914 – 1919
OBEC VINAŘICE 1938

ANTONÍN BALLÝ, ALOIS ČEKAL, BEDŘICH ČEKAL, ALOIS DANDA, VÁCLAV DUNDR, KAREL DUŠEK, ANTONÍN DVOŘÁK, JINDŘICH FIALA, FRANTIŠEK FRONĚK, JOSEF GRŰNWALD, ING. MILOŠ HUDA, LADISLAV JAVŮREK, ADOLF JEDLIČKA, JOSEF KARBUS, FRANTIŠEK KASNER, VÁCLAV KASÍK, FRANT. KOHLÍČEK, VÁCLAV KOHLÍČEK, FRANT. KOPŘIVA, JAROSLAV KOUCKÝ, FRANTIŠEK LANG, FRANTIŠEK MAREK, JOSEF MAŘÍK, JOSEF PELC, ALOIS PROCHÁZKA, BOHUMIL PROCHÁZKA, JINDŘICH PROCHÁZKA, BOHUMIL PŘÍHODA, FRANT. RADVANOVSKÝ, KAREL RADVANOVSKÝ, FRANTIŠEK ROZHOŇ, ANTONÍN SLÁMA, KAREL STARÝ, ANTONÍN SUK, KAREL ŠTĚPNIČKA, FRANTIŠEK TICHÝ, VÁCLAV TICHÝ, ANTONÍN TRÝB, BOHUMIL VANĚK, JOSEF ZAJÍC, ANTONÍN ZIKA

(v knize)
1939 – 1945
VÁM VŠEM,
KTEŘÍ JSTE PADLI
ZA OKUPACE
A V KVĚTNO-
VÉ REVOLUCI
PATŘÍ NÁŠ
DÍK A
VZPOMÍNKA

J. HENYŠ, F. KASNER, J. MOTTL, K. PÁTEK, V. SAINER, K. SMOLA, V. ŠANTORA, O. ŠEJNA, M. ŠÍMOVÁ, J. ŠMÍD, O. ŠTROP, J. TOBIÁŠ, Z. VOJTĚCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03352
Souřadnice: N50°10'35.46'' E14°05'22.89''
Pomník přidal: Antonín Nešpor

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 22.10.2015
Umístění: Vinařice, Za Školou, pařčík
Nápis:
SVATÝ KŘÍŽI
TEBE CTÍME
VE TVÉM ZNAMENÍ
ZVÍTĚZÍME.

ZDE POLOŽILI ŽIVOTY ZA VLAST
V DEN OSVOBOZENÍ 9.V 1945
NPOR
KAREL PÁTEK
ŠTÁB.ROTM
FRANTIŠEK KASNER
ŠTÁB.STRÁŽM.
VLADIMÍR SAINER

MNV VINAŘICE

JIŘÍ FOLTÁN
VÁCLAV BUBLA

FRANTIŠEK PETR
padl za vlast
v revolučních dnech 8.5.1945
Poznámka:

K. Pátek, F. Kasner a V Sainer přišli o život tak, že jeli v Sainerově automobilu 9. května 1945 po půlnoci do Slaného naproti Rudé armádě a nad Knovízí v sadech byli na horizontu zpozorováni sovětskými tankisty, kteří na automobil vystřelili, neboť je považovali za Němce. Pomník byl převezen na toto místo od Knovíze, kde původně stával.
(Pavel Bartoníček: Padlí a zemřelí z let 1938 – 1945 na hřbitovech a památnících na Slánsku a v jeho nejbližším okolí)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03349
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Karel Pátek

Autor: David Kosina, 19.08.2016
Umístění: Vinařice, Za Školou, hřbitov, u zdi v levé zadní části při pohledu od brány hřbitova, hrob č.13
Nápis:
RODINA
PÁTKOVA
Poznámka:

Npor. Karel Pátek, *20.11.1899, +9.5.1945 u Knovíze. Pohřben do rodinného hrobu na hřbitově ve Vinařicích dne 13.5.1945.
Je také uveden na pomníku obětem 1.a 2. světové války:http://www.vets.cz/vpm/15682-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/#15682-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky
a na pomníku obětem 2. světové války: http://www.vets.cz/vpm/25218-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#25218-pomnik-obetem-2-svetove-valky
(zdroj: Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Padlí a zemřelí z let 1938 – 1945 na hřbitovech a památnících na Slánsku a v jeho nejbližším okolí)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina