Sezemice nad Loučnou

Pomník Karel Bezdíček

Autor: Evžen Báchor, 30.06.2006
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Bezdíčkova
Nápis:
KAREL BEZDÍČEK

PRVNÍ PRAPOREČNÍK
ČESKÉ SETNINY "NAZDAR"
VE FRANCII
1914 – 1919
PADL 9.V.1915 V ARTOIS
U NEUVILLE ST.WASST.

MILÉMU
BRATRU VĚNUJE
Č.S.O. LEGIONÁŘSKÁ, JEDNOTA SEZEMICE,
PŘÍZNIVCI

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
U NEUVILLE SAINT VAAST,
KDE 9.5.1915 PADL PŘI DOBÝVÁNÍ KÓTY 140
PRAPOREČNÍK ROTY "NAZDAR" KAREL BEZDÍČEK.
SEZEMICE 28.10.1996
Poznámka:

Bezdíček Karel, nar. 27.1.1888, Vídeň, domovská obec Sezemice. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako vojín. Do cizinecké legie přijat 22.8.1914 jako vojín. Padl 10.5.1915 jako příslušník 1. pěšího pluku ČS legií ve Francii, Berthonval, Pas de Calais, pohřben La Targette. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06767
Souřadnice: N50°04'00.05'' E15°51'12.61''
Pomník přidal: Evžen Báchor
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Alfréd Bartoš

Autor: Ivo Šťastný, 12.05.2006
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Bezdíčkova 140, na domě
Nápis:
NA PAMÁTKU ČS. PARAŠUTISTY
kpt. ALFRÉDA BARTOŠE
*23.IX.1916 +21.VI.1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06751
Souřadnice: N50°03'52.99'' E15°51'12.61''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Alfréd Bartoš

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Mezi mosty, před městským úřadem
Nápis:
KPT. ALFRÉD BARTOŠ

VELITEL SKUPINY
SILVER A
1916 – 1942
Poznámka:

Pomník uctění památky velitele výsadku Silver A kapitána Alfreda Bartoše, který prožil své dětství a dospívání v Sezemicích. Pomník nechalo vybudovat na své náklady město Sezemice, odhalen 2007. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30734
Souřadnice: N50°03'50.73'' E15°50'57.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Evžen Báchor, 17.11.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Mezi mosty, prostor u sportovišť
Nápis:
S. K. S.
NÁRODNÍM MUČEDNÍKŮM
SPORTOVCŮM

HORÁK BOHUMIL *2.9.1911 +21.8.1940, SCHEJBAL BEDŘICH *29.6.1915 +2.7.1942, ŠTEGL ARNOŠT *10.1.1899 +26.7.1944, HORÁK JOSEF *13.2.1904 +2.2.1945, ROZÍNEK OLDŘICH *22.6.1922 +21.6.1943, HORÁČEK FRANTIŠEK BRIGÁDNÍ GENERÁL *29.8.1891 +30.9.1941
Poznámka:

HORÁK Bohumil
*2.11.1911 Sezemice, bytem Sezemice, dělník v podniku Explosia Semtín, zatčen 16.6.1940 a obviněn z pracovní sabotáže při výrobě střelného prachu, vězněn v Praze, kde byl popraven 21.8.1940
HORÁK Josef
*13.2.1904 Sezemice, obuvník, zatčen pardubickým gestapem na počátku roku 1945, vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg, kde zahynul 2.2.1945
ROZÍNEK Oldřich
*22.2.1922 Sezemice, bytem Sezemice, pracovní nasazení v Německu 1942, zahynul Drážďany 21.6.1943
SCHEJBAL Bedřich
*29.6.1919 Vídeň, bytem Pardubice, zámečník, zatčen 22.6.1942 za pomoc parašutistům, popraven v Pardubicích na Zámečku 2.7.1942
ŠTEGL Arnošt
*10.1.1899 Sezemice, bytem Zruč nad Sázavou, dělník, odboj na Uhlířskojanovicku, popraven Drážďany 26.7.1944
HORÁČEK František - viz Pomník Obětem 1. a 2. světové války zde


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06804
Souřadnice: N50°03'43.86'' E15°50'57.99''
Pomník přidal: Evžen Báchor
Doplnění informací: Svatopluk Kučera

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 15.07.2006
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, před hřbitovním kostelem
Nápis:
BARTOŠ FR., BENDA FRANT., BEZDÍČEK K., BLAŽEK ANT., BUREŠ FR., ČERMÁK AR., ČERNÍK JAN, ČIHÁK JAR., ČIHÁK K., DOŠEL FR., DRAČINSKÝ JOS., DUBEC FR., ELBERT ANT., FOREJSEK JIND., ČERNOHORSKÝ JOS., HANOUSEK MAŤ., HAVRÁNEK BOH., HAVRÁNEK FR., HEBKÁ VÝCL., HENEBERK FR., HENEBERK JOS., HLOUPÝ FR., HOLEC VÁCL., HOLUB RUD., HRDÝ ANT., CHALUPECKÝ VÁCL., JAKOUBEK FR., JAKOUBEK VINC., JAROMĚŘSKÝ JAN, JEDLIČKA ANT., JEDLIČKA VÁCL., JENÍK JOS., KALIVODA FR., KALIVODA STAN., KAŠPAR ANT., KAŠPAR JOS., KAŠPAR JOS., KERHART JOS., KILER JOS., KLOUČEK FR., KMONÍČEK JAN, KOČÍ K., KOPA STAN., KNÍŽEK VÁCL.

KOUBEK RUD., KOUDELKA VOJT., KUČERA FR., KUČERA VÁCL., LOSKOT FR., MACHÁČEK FR., MAREK JOS., MILETÍN JOS., MLÁDEK JOS., MLÁDEK VÁCL., MOHAUPT JOS., MUŽÍK K., NÁHLÍK K., POKORNÝ FR., POKORNÝ JOS., POLÁČEK JAN, POLÁČEK ROB., PROCHÁZKA FR., PROUZA JAN, PUHONÝ JAR., PULPIT BOH., PÍŠA FR., PÍŠA K., RAČKOVSKÝ FR., REGENT JOS., RICHTER ANT., ŘÍHA JOS., ŠALANDA FR., ŠÍMA JOS., ŠKAREDA K., ŠTAUBER VINC., ŠTEGL JAN, ŠTĚR JOS., TICHÝ ANT., URBAN VÁCL., VACEK VÁCL., VALENTA JOS., VINAŘ FR., VINAŘ JAN, VINAŘ JOS., VLASÁK K., VODVÁRKA JOS., VŠETEČKA K., ŽAMPACH K.

1939 - 1945
BARTOŠ A. ŠKPT., BARTOŠOVÁ A., HORÁČEK F. BRIG. GEN., HORÁK B., HORÁK J., JIRÁSEK Č., JIRÁSKOVÁ F., JUDR. KERZEL, KOSINA J. KOUBEK B., LÖBL F., LÖBL P., LÖBLOVÁ E., MANDYS F.

OSTRÁ V., OSTRÝ F., OSTRÝ J., POLÁČEK H., POLÁČEK P., POLÁČKOVÁ O., POLÁČKOVÁ V., ROZINEK O., SCHEJBAL B., SZKUTKOVÁ A., ŠTEGL A., VÁNIŠ M., VLASÁKOVÁ S.

PRSŤ Z ČESKOSLOVENSKÉHO
VOJENSKÉHO HŘBITOVA
LA TARGETTE,
KDE JSOU ULOŽENY OSTATKY
ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ
PADLÝCH V R. 1914 – 1918
A 1939 - 1945

NÁKLADEM MĚSTA SEZEMIC
1922
Poznámka:

Odhalen 28.10.1922 návrh architekta Materky
Pomníky Obětí 2. sv. války jako samostatné VH:
CZE-5309-06872, CZE-5309-06993

Bartoš Alfréd, kapitán, nar. 24.2.1912, Vídeň, Rakousko, příslušník 1.4.4. - Silver A. Padl 21.6.1942, Pardubice. Podrobnosti viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfréd_Bartoš; http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Silver_A)
Horáček František, brig. gen., nar. 29.8.1891 v Sezemicích okr. Pardubice.
Za 1. sv. války bojoval s 36. pěším plukem na ruské a rumunské frontě a dosáhl hodnosti desátníka, 1. září 1916 v Haliči v Rumunsku zajat. 20.12.1916 se v Galaci v Rumunsku přihlásil do čs. jednotek ve Francii, kam byl zařazen 21.7.1917 - v boji u Terronu a Vouziers velel kulometné rotě 21. pěšího pluku. Po návratu do ČSR bojoval na Těšínsku, poté působil v různých funkcích u dělostřelectva. Legionářská služba mu byla započítána od 28.11.1916 do 31.12.1919 s dosaženou hodností kapitán. V letech 1935-36 byl velitelem dělostřeleckého učiliště v Olomouci a v roce 1937 se stal profesorem dělostřelecké taktiky na Vys. vál. škole. Po roce 1937 velel dělostřelectvu 8. pěší brigády. Po Mnichovu se zúčastnil prací likvidační komise a jako jeden z nejbližších spolupracovníků gen. Vojty se v rámci Obrany národa zapojil do odboje. Bydlel v Praze - Bubenči, Hötzendorfova 800/3. Zatčen v roce 1941, zastřelen v Ruzyňských kasárnách 29.9.1941 v 20,30 hod. Divizní generál in memoriam. (zdroje: J. Čvančara"Někomu život, někomu smrt - Československý odboj a nacistická okupační moc 1941 - 1943", Laguna Praha 2003; databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06985, CZE-5309-06872
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°03'56.59'' E15°51'22.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Alois Lacina

Autor: Ivo Šťastný, 16.07.2006
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, hřbitov
Nápis:
ING. ALOIS LACINA

PLUKOVNÍK LETECTVA
*8.XII.1883 +23.VII.1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°03'57.33'' E15°51'23.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Říha

Autor: Ivo Šťastný, 07.10.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
ŘÍHA

PODPLUKOVNÍK
*6.6.1894 +9.6.1974
Poznámka:

Říha František, nar. 6.6.1894, Sezemice. V RU armádě sloužil u 98. pěšího pluku jako praporčík. Zajat 2.11.1916, Selo. Do ČS legií v Itálii se přihlásil a byl zařazen 8.5.1918 jako vojín k 33. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 31.12.1919 jako rotmistr 33. střeleckého pluku. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°03'58.72'' E15°51'24.56'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Kerzel

Autor: Ivo Šťastný, 07.10.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

JUDR. KAREL KERZEL

NADPORUČÍK V ZÁLOZE Č.S.R.
MUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
+3.7.1945 V STÁŘÍ 38. R. V PRAZE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5309-39069
Souřadnice: N50°3'58.72'' E15°51'24.56'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Václav Vondrouš

Autor: Ivo Šťastný, 07.10.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV VONDROUŠ
+1918 – V STÁŘÍ 21 R.
Poznámka:

Václav Vondrouš z Rokytna je uveden mezi oběťmi Velké (tedy 1. světové) války.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°03'58.72'' E15°51'24.56'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Charous

Autor: Ivo Šťastný, 07.10.2007
Umístění: Sezemice nad Loučnou, Riegrova, hřbitov
Nápis:
PPL. JOSEF CHAROUS
RUSKÝ LEGIONÁŘ
MEZINÁRODNÍ JEZDEC, ZÁVODNÍK
UMUČEN V OSVĚTČÍNĚ 8.4.1943
Poznámka:

Charous Josef, nar. 16.6.1894, Polepy, okres Kolín, domovská obec Pardubice. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.3.1915, Dukla. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 1.11.1915, Tjumeň. Zařazen 10.7.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Demobilizován 11.12.1920 jako rotmistr. (zdroj databáze VÚA Praha)
Letos je to přesně osmdesát pět let, co ve Velké Pardubické zvítězil polepský rodák Josef Charous. Pověstný závod absolvoval celkem šestkrát a v roce 1927 v něm dokázal i triumfovat. Nebyl to ale jediný z jeho sportovních úspěchů. Charouz, jehož třídním učitelem na kolínské Obchodní škole byl Bohuslav Markalous (spisovatel Jaromír John pozn.red.), také sklidil úspěchy na poli mezinárodním. Na Olympijských hrách 1924 v Paříži dokončil jako jediný z československého mužstva těžkou soutěž military na 32. místě. Ještě lepším umístěním dopadly pro Josefa Charouse OH 1928 v Amsterodamu. Zde ve stejné soutěži vybojoval 16. místo. Ve stejném roce vyhrál závod military ve Vídni, o rok později závod ve skoku v Nice. Rodina Josefa Charouse žije v Polepech dodnes. Jeho praprasynovec Martin Mejzr hájí barvy kolínských hokejistů. (zdroj http://kolinsky.denik.cz/z-regionu/ko_charous201012.html)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°03'58.72'' E15°51'24.56'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička