Kbelnice

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Hier ruhen
die am 29. Juni 1866
gefallenen
Königl.: Sächs:
Hauptleute
Carl von Rer
und
Otto Klette
mit 10 Soldaten
ihrer Compagnien.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29873
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Rudolf Schmidt von Schwarzenschild

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
RUDOLF
SCHMIDT
EDLER von SCHWARZENSCHILD
K. k. Major des Grossfirst Constantin 18.
Inf. Rgts. Ritter des eisernen Kronenordens
und Besitzer des Milit.-Verdienstkreuzers mit
K.D.gefallenen im Treffen am 29.6.1866

RUDOLF
SCHMIDT
ŠLECHTIC z SCHWARZENSCHILDU
C. k. major 18. pěš. pluku velkoknížete
Konstantina, rytíř železné koruny a
majitel voj. záslužného kříže s vál. ozd.
padl v bitvě 29. června 1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-32140
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Felix Löwe

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
FELIX LÖWE

c. k. poručík pěš. pl.
č. 73 krále Viléma
Würtemberského
*11.7.1841 +19.8.1866
na střelnou ránu
utrženou v bitvě
u Jičína
dne 29.6.1866

k. k. Leutnant im
König Wilhelm von
Würtemberg 73 Inf. Rg.
in Folge der im
Gefechte
bei Jičín erhaltener
Schusswunde

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29879
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Kristus, kterýž
zahladil smrt, život
pak na světlo vyvedl
i nesmrtelnost
skrze Evanjelium

Hier ruhen in Gott
im Frieden beisamen
51 Preussische 126 Österr.
23 Sächs. Soldaten
Christus hat dem Tode die
Macht genomen u. Leben u.
unergängliches Wesen an
das Licht gebracht durch
das Evangelium

Zde v Pánu odpočívá
51 pruských 126 rakous
ských a 23 sasských
vojínů
Poznámka:

snímek na portálu CEVH MO ČR je chybně z CZE-5207-27084


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27086
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Vincenz Rathberger

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
VINCENZ
RATHBERGER,
c. k. setník pěš. pl.
č. 73
k. k. Hauptmann des
73. Inft. Rgt
padl - gefallen
29.VI.1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-32139
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Josef Kolbenschlag Ritter von Rheinhartsstein

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
Hier ruhet
Josef
Kolbenschlag
Ritter von
Rheinhartsstein
Oberst u. Commandant des
Inf. Reg. Kön v. Hanover No 42
Ritter des k. k. oest Leopold
Ordens K. D. der eisernen
Krone K. D. Besitzer des Mil.
Verdienst Kreuzes K. D.
welcher im Gefechte bei Jičín
am 29. Juni 1866 im 59 Lebens-
jahre als Held gefallen ist.

Friede seiner Asche.

Gewidmet von seiner
tiefgebengten trostlosen Gattin.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29875
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
DENKMAL DER ERRINERUNG AN DIE IM
GEFECHTE BEI JIČÍN AM 29 JUNI 1866
GEFALLENEN: HAUPTMANN V. PUTTKAMER
SEKONDE-LIEUTN. U. ADJUTANT V. BLÜCHER
SEKONDE-LIEUTN. HAGERMEISTER
FELDWEBEL PETERS, SERGEANT BULOW
UNTEROFFIZIERE: MESTER U. SEIDLER
GEFREITEN: PETERS TIMM U. WASCHOW
MUSKETIER: NEUHAUS
FÜSILIERE: BRUNO VIERONHOETZ HUSEN
RIECKK WAHL FEHLON BRÄSEL
ULBRICH WESTPHAL EILERT WITTEN
BARN SCHEEL U. FEHLMANN
DAS OFFIZIERS CORPS DES KÖNIGL. PREUSS.
5. POMERSCHEN INFANT. RGT. NRO. 42.
PAMÁTCE DNE 29. ČERVNA 1866 V BITVĚ U JIČÍNA
PADLÝCH DŮSTOJNÍKŮ A VOJÍNŮ KRÁL. PRUSKÉHO
5. POMOŘANSKÉHO PLUKU Č. 42

nápis vlevo:
Gesetzt am 4. Novbr. 1868

nápis vpravo:
Sei getreu bis in den Tod, so nillich
Dir die Krone des Lebens geben
/:Offenbg. Joh. 2.10./

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29866
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Georg Philipp Freiherr von Mumme

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
GEORG
PHILIPP
FREIHERR VON MUMME
k. k. Oberlieutenant im 73 Inf. Regiment
geb. am 31.December 1838
verwundet im Gefechte beim Jičín
am 29. gest. am 30. Juni 1866

O Herr! lass ihn ruhen in Frieden, und vereinige uns mit ihm dort, wo keine Trennung mehr ist.
Amen.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-29880
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Hrob Emil Bernhard von Boxberg

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
AM 29. JUNI 1866
AUF DEM HIESIGEN SCHLACHT-
FELDE FAND DEN HELDENTOD:
EMIL BERNHARD
VON BOXBERG,
KÖNIGL. SÄCHS. OBERST
UND KOMMANDANT
DER I. INF. BRIGADE
Poznámka:

stejná osoba uvedena i pod CZE-5207-27104, se stejným pomníkem


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-27098
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Oběti války 1866

  • + o skupině VPM (JC, Kbelnice, Vojenský hřbitov)
Autor: Ing. Karel Pachovský, 05.03.2009
Umístění: Kbelnice
Nápis:
ZDE
V PÁNU ODPOČÍVÁ
PRUSKÝ VOJÍN
PADLÝ 29. ČERVNA
1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-32147
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský