Jindřichův Hradec

Pomník letců

Autor: Petr Pokovba, 27.09.2011
Umístění: Jindřichův Hradec, nábřeží Ladislava Stehny, křižovatka ulice Růžové a nábřeží Ladislava Stehny
Nápis:
PAMÁTNÍK LETCŮ
ODHALEN 28. X. 2000
KHL & MěÚ J. HRADEC
Poznámka:

KHL - klub historie letectví, více informací o pomníku lze nalézt na stránkách http://www.khl-jhradec.cz/

V evidenci CEVH je deska vedena s poznámkou, že "se nejedná o VH".


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'41.1'' E15°0'23.6''
Pomník přidal: Petr Pokovba
Doplnění informací: Bc. Jaroslava Kainová

Kameny zmizelých - Anna, Rudolf a Josef Bermannovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: František Mrvka, 25.04.2019
Umístění: Jindřichův Hradec, Nádražní 249, chodník před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDr. RUDOLF BERMANN
NAR. 28.11.1885
DEPORTOVÁN 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V LUBLINU

ZDE ŽILA
ANNA BERMANNOVÁ
NAR. 13.11.1888
DEPORTOVÁNA 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V LUBLINU

ZDE ŽIL
JOSEF BERMANN
NAR. 18.4.1924
DEPORTOVÁN 22.5.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.8.1942
V MAJDANKU
Poznámka:

JUDr. Rudolf Bermann, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.522 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.677 Terezín-Lublin - zahynul.
Anna Bermannová, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.523 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.678 Terezín-Lublin - zahynula.
Josef Bermann, bydliště Jindřichův Hradec, 22.5.1942 transport č.524 Třebíč-Terezín, 25.5.1942 transport č.679 Terezín-Lublin, zahynul 12.8.1942 v Majdanku.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Rudolf Zima

Autor: Vojtěch Stráník, 27.09.2011
Umístění: Jindřichův Hradec, náměstí Míru, jižní konec náměstí
Nápis:
V TOMTO DOMĚ SE NARODIL
PLUKOVNÍK LETECTVA

RUDOLF ZIMA
*6.3.1904 +11.6.1972

OD ROKU 1926 VOJENSKÝ LETEC
ÚČASTNÍK BITVY O FRANCII A ANGLII
VÁLEČNÝ PILOT 310. ČS. STÍHACÍ PERUTĚ
INSTRUKTOR ČS. LETCŮ RAF V KANADĚ
PO ROCE 1948 PERZEKUOVÁN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-34241
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Jiří Procházka

Autor: František Mrvka, 09.05.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, náměstí Míru 87/I, čelní stěna budovy, mezi okny I. patra
Nápis:
Zde se narodil 3.VI.1891
br. Ph.C. Jiří Procházka,
poručík I. pl. M.J.Husi.
Padl hrdinně za svobodu
vlasti u Zborova.
Poznámka:

Jiří Procházka, nar. 3.6.1891, domovská obec J. Hradec, absolvent univerzity a kandidát profesury. V době zajetí 75. pěší pluk, zajat u Tarnopolu dne 30.8.1915. Přihláška do legií Nolinsk - Kazaňský okruh. Padl u Zborova 2.7.1917.
(zdroj: http://legie100.com/krev-legionare/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-10162
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 27.09.2011
Umístění: Jindřichův Hradec, Panská 136/I
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ OBĚTOVALI
5. KVĚTNA 1945
SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU
JAN CIRHAN – LADISLAV VOMASTEK
JAROSLAV MAXA – JOSEF TICHÝ
STANISLAVA KRAJCROVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-11001
Souřadnice: N49°8'39.7'' E15°0'10.8''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Hrob Karel Ančerl

Autor: František Mrvka, 09.04.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, Pod Vrchy, židovský hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
KAREL ANČERL
Z NOV. RYCHNOVA
*15.6.1905 - +20.1.1926
ZEMŘEL JAKO VOJÍN VE SLUŽBĚ VLASTI
OPLAKÁVÁN RODIČI I SOUROZENCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: František Mrvka, 09.04.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, Pod Vrchy, židovský hřbitov
Nápis:
K PAMÁTCE JEJICH POTOMKŮ. OBĚTÍ
PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ 1938 - 1945
RODINA LÖWYOVÁ: IRMA, HUGO, MARTA, HELLA.
RODINA FERDOVÁ: ARNOLD, BERTA, KURT, EDITH,
JULIUS KOHN, JEMNICE.
MALVINA A MAŇA FERDOVÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: František Mrvka, 09.04.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, Pod Vrchy, židovský hřbitov
Nápis:
OBĚTI NACISMU
MAX SPITZER,
JEHO MANŽELKA ANNA,
JEHO SYN VILÉM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Růžena Theinerová

Autor: František Mrvka, 09.04.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, Pod Vrchy, židovský hřbitov
Nápis:
RŮŽENA THEINEROVÁ
NAR. 1866 - ZEMŘ. 1945 V TEREZÍNĚ
VZPOMÍNÁME 19. NEJBLIŽŠÍCH PŘÍBUZNÝCH,
KTEŘÍ ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH V R. 1941 - 1942.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: František Mrvka, 09.04.2018
Umístění: Jindřichův Hradec, Pod Vrchy, židovský hřbitov
Nápis:
OBĚTI NACISMU
PAVLÍNA FLASCHNEROVÁ, MANŽELKA
ARNOLD FLEISCHNER, ZEŤ
SYLVA A BLANKA, VNUČKY
1939 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka