Praha 4

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.06.2011
Umístění: Praha 4, Vídeňská 1185/112, Kunratice
Nápis:
ZDE PADLI HRDINNOU
SMRTÍ V BOJI ZA VLAST
V KUNRATICÍCH 5.5.1945
VÁCLAV MAŠEK
VIKTOR KRAMPERA
PRČICE OKR. SEDLČANY
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33613
Souřadnice: N50°1'19.6'' E14°27'41.98'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska František Kriegel

Autor: Milan Lašťovka, 21.07.2014
Umístění: Praha 4, Vídeňská 800, pamětní deska na pavilonu A4
Nápis:
MUDr. F. KRIEGEL
ZDE PRACOVAL V LÉTECH
1966 - 1969

Souřadnice: N50°1'19.6'' E14°27'41.98'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Zdeněk Fridrich

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 4, Vídeňská 52, na domě, vedle hostince Na Betáni
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADL
ZDENĚK FRIDRICH
ČEST JEHO PAMÁTCE!
MNV KUNRATICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-33614
Souřadnice: N50°0'26.73'' E14°28'45.94''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Eduard Kryštof

Autor: Milan Lašťovka, 11.01.2016
Umístění: Praha 4, Vídeňská, areál bývalého parostrojního pivovaru Pragovar, později Fruta Krč
Nápis:
ZDE BYL UMUČEN
NĚMECKÝMI NACISTY
EDUARD KRYŠTOF
*11.10.1912 +6.5.1945
PADL ZA VLAST.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Kryštof Eduard: svobodník v záloze., Michle, Budějovická 1106. Vzal SS-manovi pušku. Druhý den, na udání Němky, přišla do domu prohlídka a SS-mani pušku našli. Kryštof věděl, co čeká obyvatele domu. Přiznal se, že pušku přinesl a že nikdo jiný o ní nevěděl. Odvedli jej. Byl nalezen na povrchu bahnitého rybníčka s hlubokou ranou v čelisti. Zahynul, ale ostatní zachránil. (zdroj: Fronta.cz)


Souřadnice: N50°1'19.6'' E14°27'41.98'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Lidickým dětem

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.01.2020
Umístění: Praha 4, Vídeňská 800, Thomayerova nemocnice, deska na pavilonu G2
Nápis:
V této budově bylo za nacistické
okupace umístěno osm dětí
z vypálené obce Lidice.
Po válce se postupně vrátili
ke svým příbuzným.
Nezapomeneme!
Poznámka:

Po vyhlazení obce Lidice (10. 6. 1942) nacisté ženy s částí dětí poslali do koncentračních táborů, některé děti byly zavlečeny na "převýchovu" do Německa. Tak to stojí v učebnicích. Existovala ale i skupinka dětí, o níž se dosud nemluvilo. Osudy nejmladších obyvatel vyvražděné obce připomíná od včerejška pamětní deska na pavilonu pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. Připomíná osud osmi lidických miminek, která před lety okupanti odloučili od jejich maminek.
Po vypálení Lidic a po třech dnech strávených v kladenském gymnáziu byly lidické děti násilně odebrány svým matkám. Ty nejmenší z nich, staré sotva několik měsíců nebo i týdnů, byly převezeny do Prahy. Nejprve do bývalé Zemské porodnice, v lednu 1943 pak byly přemístěny do někdejších Masarykových domovů v Krči - dnešní Fakultní Thomayerovy nemocnice. Žily tam právě v budově dnešní pediatrické kliniky. Po skončení války si je vyzvedli příbuzní; některé děti se dokonce dočkaly maminek, které se vrátily z koncentračního tábora.
(zdroj: https://www.obec-lidice.cz/obcan/organizace-v-obci/zo-csbs-lidice/odhaleni-pametni-desky-v-thomayerove-nemocnici-probehlo-1062010-374cs.html )


Souřadnice: N50°1'19.6'' E14°27'41.98'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Mykola Rossinevyč

 • + o skupině VPM (Poslední adresa)
  • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

   Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Padevět, 13.05.2022
Umístění: Praha 4, Viktorinova 1151/3
Nápis:
ZDE ŽIL
MYKOLA ROSSINEVYČ
TAJEMNÍK FILOZOFICKÉ FAKULTY
UKRAJINSKÉ SVOBODNÉ UNIVERZITY V PRAZE
NAROZEN 14.2.1893
ZATČEN SOVĚTSKOU
KONTRAROZVĚDKOU 12.5.1945
ZEMŘEL V SOVĚTSKÉM VĚZENÍ 10.2.1946
Poznámka:

Mykola Rossinevyč bojoval v první světové válce v řadách ruské carské armády a dosáh hodnosti poručíka. Po druhé světové válce dosáhl v armádě Ukrajinské lidové republiky hodnosti podplukovníka, v roce 1920 byl internován v Polsku. Od roku 1930 žil v Československu, v roce 1936 získal občanství. V květnu 1945 byl zcela protiprávně zatčen sovětskou tajnou službou a o rok později v komunistickém vězení zavražděn.
(zdroj: https://posledniadresa.cz/www/Names/Name/57 )


Souřadnice: N50°3'32.2'' E14°25'56.12''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Kain, 16.05.2005
Umístění: Praha 4, Vokáčova
Nápis:
V KVĚTNU 1945 ZDE PADLI
BEDŘICH KÁBA
PETR PALACKÝ
FRANTIŠEK PECH
EDUARD STRITZ
JOSEF VELEBIL
ZBYSLAV ZÁRUBA

ČEST JEJICH PAMÁTCE
ONV 4

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20560
Souřadnice: N50°2'52.22'' E14°26'46.28'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Stanislav Kain

Pamětní deska Václav Sedláček

 • + o skupině VPM (P-04, Braník, hřbitov)
  • Praha 4 - Braník, Vrbova 36,
   Souřadnice vchodu: N 50° 1'51,39" E 014° 25'8,36",
   Svou polohou ve svahu jižně od Vrbovy ulice, z níž je vchod, působí hřbitov velmi malebně. Středem stoupá cesta k márnici v podobě kaple. V severní a východní části byl hřbitov rozšířen o novou část. Rozloha je 6,2 ha, dnes je tvořen starým hřbitovem a dvěma novými částmi.
   V jižním konci bylo vých. hřbitova bylo zřízeno čestné pohřebiště padlých v květnu 1945. Při sev. zdi je umístěno kolumbárium.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 24.03.2019
Umístění: Praha 4, Vrbova 1795/8, hřbitov Braník
Nápis:
VÁCLAV
SEDLÁČEK
22.4.1917, RECKLINGHAUSEN 28.10.1939, PRAHA
PEKAŘ Z ÚSTÍ NAD LABEM
PADL VEDLE JANA OPLETALA
PŘI STŘELBĚ DO ÚČASTNÍKŮ
NEJVĚTŠÍ DEMONSTRACE
PROTI NACISTICKÉ OKUPACI
POHŘBEN V HROBĚ 2N, 47

DNES MUZEUM města ÚSTÍ nad Labem SPH Správa pražských hřbitovů
Poznámka:

28. října 1939 u příležitosti výročí republiky se v okupované Praze odehrála protinacistická demonstrace za účasti až jednoho sta tisíc lidí. Šlo o nejmasovější neozbrojené vystoupení proti okupační moci za druhé světové války. Při potlačování nepokojů došlo i na střelbu, jejíž obětí se stali dva demonstranti. Všichni znají studenta medicíny Jana Opletala. Jeho demonstrativní pohřeb 15. listopadu vyvolal vlnu drastických represí ze strany nacistů vrcholící popravami studentů a uzavřením českých vysokých škol. Na paměť těchto událostí si celý svět 17. listopadu připomíná Mezinárodní den studenstva. Vedle toho zapadla vzpomínka na druhého mrtvého Václava Sedláčka. Ten byl po dohledem gestapa v tichosti pohřben už 4. listopadu právě v Braníku.
Hrob 2n, 47 má již léta jiného nájemce, i když tělo Václava Sedláčka pořád v hrobě je.
(zdroj: www.muzeumusti.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-55358
Souřadnice: N50°1'51.4'' E14°25'8.48''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hroby Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (P-04, Braník, hřbitov)
  • Praha 4 - Braník, Vrbova 36,
   Souřadnice vchodu: N 50° 1'51,39" E 014° 25'8,36",
   Svou polohou ve svahu jižně od Vrbovy ulice, z níž je vchod, působí hřbitov velmi malebně. Středem stoupá cesta k márnici v podobě kaple. V severní a východní části byl hřbitov rozšířen o novou část. Rozloha je 6,2 ha, dnes je tvořen starým hřbitovem a dvěma novými částmi.
   V jižním konci bylo vých. hřbitova bylo zřízeno čestné pohřebiště padlých v květnu 1945. Při sev. zdi je umístěno kolumbárium.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 24.09.2006
Umístění: Praha 4, Vrbova 1795/8, Braník, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE BOJOVNÍKŮ KVĚTEN 1945

Deska nalevo:
EDUARD BAČE, VLADIMÍR BRABEC, JIŘÍ CUŘÍN, ČENĚK ČERVINKA, STANISLAV DOLEŽAL, JAROSLAV DOUŠA, MILOSLAV DVOŘÁK ING., MARIE HÁJKOVÁ, JAN HAUPTMANN, VÁCLAV HAVELKA, KAREL HEIDLER ST., KAREL HEIDLER ML., JULIUS HERDA, FRANTIŠEK HLAVÁČEK, JOSEF HORKÝ, BOHUMIL HOVORKA, FRANTIŠEK JIRSA, KAREL KOUBA, VÁCLAV KOUBA, VILÉM KŘELINA, VÁCLAV LUDVICH, JAROSLAV MACHÁČEK, ANTONÍN MAŠEK, MILAN MAŠEK

Deska napravo:
RUDOLF MIKO, KAREL NÁPRAVNÍK, ADOLF NOVOTNÝ, VÁCLAV PAŠA, JOSEF PAVLÍK, VÁCLAV PROŠEK, RICHARD PŘEVRÁTIL, ČENĚK ROZKOVEC, VÁCLAV SLAVÍK, VÁCLAV SMOLÍK, VÁCLAV SMUTNÝ, JOSEF SOSNA, BOHUSLAV STŘELA, BEDŘICH ŠEDIVÝ, MIROSLAV ŠÍMA, KAREL ŠPIRK, LUDVÍK ŠTĚPKA, HUGO TUREK, OTTO VÉBER, FRANTIŠEK VESELSKÝ, JAN VOBECKÝ, JAROSLAV ZELINKA, OLDŘICH ŽÍŽALA
Poznámka:

Část textu nelze z fotky přečíst.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0004-20559
Souřadnice: N50°1'54.16'' E14°25'29.21'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Antonín Vinter

 • + o skupině VPM (P-04, Braník, hřbitov)
  • Praha 4 - Braník, Vrbova 36,
   Souřadnice vchodu: N 50° 1'51,39" E 014° 25'8,36",
   Svou polohou ve svahu jižně od Vrbovy ulice, z níž je vchod, působí hřbitov velmi malebně. Středem stoupá cesta k márnici v podobě kaple. V severní a východní části byl hřbitov rozšířen o novou část. Rozloha je 6,2 ha, dnes je tvořen starým hřbitovem a dvěma novými částmi.
   V jižním konci bylo vých. hřbitova bylo zřízeno čestné pohřebiště padlých v květnu 1945. Při sev. zdi je umístěno kolumbárium.
   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 24.09.2006
Umístění: Praha 4, Vrbova 1795/8, Braník, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN VINTER
* 16.5.1894
PADL V BOJI ZA VLAST 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0004-55375
Souřadnice: N50°1'54.16'' E14°25'29.21'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl