Chrást

Pomník Josef Egrmajer

Autor: Jan Kincl, 06.09.2020
Umístění: Chrást, Hutní, naproti hostinci v č.p. 164
Nápis:
NA PAMÁTKU POPRAVENÉHO
JOSEFA EGRMAJERA
TAJEMNÍKA OBCE
ZAKLADATELE PLOVÁRNY
nar. 3.6.1905
popraven 18.10.1944
Poznámka:

podrobnosti včetně fotografií zde:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_57.pdf&original=Chr%C3%A1st%20pro%20web.pdf
je zmíněn na pomníku zde https://www.vets.cz/vpm/5729-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#5729-pomnik-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan.Kincl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Chrást, náměstí Čsl. legií, travnatá plocha v náměstí
Nápis:
A ŽIVOT JDE DÁL ....
NAŠI VELCÍ NESMRTELNÍ
PŘIPOMÍNAJÍ A VARUJÍ!

BLÁHA VLASTIMIL POPRAVEN 23.8. 1944
BREJCHA VÁCLAV –„- 18.10.1944
BROŽÍK JAROSLAV –„- 12.12. 1944
BRUJ JOSEF ZEMŘEL 3.1945
MUDR. BUREŠ JAN POPRAVEN 4.1945
MUDR. BUREŠOVÁ ANNA POPRAVENA 23.2.1944
BŘEZINA JOSEF ZEMŘEL 14.10.1944
ČEČÁK JAN POPRAVEN 26.1.1945
DLOUHÝ BOHUMIL –„- 3.10. 1944
DR. DOSOUDIL EUGEN ZEMŘEL 8.5.1942
EGRMAJER JOSEF POPRAVEN 18.10.1844
ERET VÁCLAV –„- 18.10.1944
FIALA ZDENĚK –„- 23.2.1944
FREMER OLDŘICH –„- 18.10.1944
HONZÍK JAN –„- 26.1.1945
HŘÍCH FRANTIŠEK ZEMŘEL 8.6.1945
JÍLEK VLASTIMIL POPRAVEN 1945
JÍLEK JAROSLAV ZEMŘEL 18.5.1948
JINDROVÁ ALBĚTA ZEMŘELA 27.7.1944
KRAFT JOSEF POPRAVEN 23.2.1944
DR. KROFTA KAMIL ZEMŘEL 18.8.1945
KUNC JAN –„-8.1.1944
NOVÝ FRANTIŠEK POPRAVEN 18.10.1944
PASÁČEK VÁCLAV –„- 18.10.1944
ŠEDIVEC VOJTĚCH –„-18.10.1944
ŠEVČÍK JOSEF –„- 23.2.194 4
ŠIMICE VOJTĚCH –„- 26.1.1945
ŠTAIF VÁCLAV –„- 6.11.1944
ŠTAIF KAREL –„- 25.10.1944
ŠTAIF VÁCLAV –„- 18.10.1944
ŠTRUNC JAN ZEMŘEL 13.2.1945
ŠTRUNCOVÁ ANNA POPRAVENA 17.11.1944
TŮMA JOSEF POPRAVEN 18.10.1944
VANČURA JULIUS –„- 18.10.1945
VAVROCH ALOIS –„- 26.1. 1945
ZALABÁKJOSEF –„- 18.10. 1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05695
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Chrást, náměstí Čsl. legií, travnatá plocha
Nápis:
PADLÝM, ZEMŘELÝM A NEZVĚSTNÝM
VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918

BŘEHOVSKÝ AUGUST 1893-1916, BŘEHOVSKÝ JOSEF 1897-1917, BALOUN FRANTIŠEK 1882-1914, ČECHURA VÁCLAV 1892-1914, HRUŠKA VÁCLAV 1880-1915, HRUŠKA JOSEF 1872-1917, HERYNK MATĚJ 1885-1915, HERYNK FRANTIŠEK 1884-1915, HERYNK JAROSLAV 1898-1918, HERYNK FRANTIŠEK 1893-1915, HONZÍK MARTIN 1881-1918, HONZÍK VÁCLAV 1898-1917, HONZÍK VILÉM 1892-1915, HEGNER VÁCLAV 1889-1914, JÍLEK JOSEF 1879-1914, KRAUZ FRANTIŠEK 1879-1915, KAIL MATĚJ 1889-1918, KASAL JAROSLAV 1892-1914, MIŠKOVSKÝ FILIP 1869-1916, OLIBERIUS JOSEF 1893-1916, POSLEDNÍ RUDOLF 1892-1918, SÍGR LUDVÍK 1892-1914, SEKMILER JAN 1892-1914, STRUŽKA ALOIS 1890-1914, SMOLA FRANTIŠEK 1884-1915, ŠTRUNC JAN 1891- , ŠAŠEK JIŘÍ 1894-1917, ŠAŠEK JOSEF 1894-1916, ŠAŠEK JOSEF 1895-1916, ULČ JOSEF 1884-1914, ULČ JAROSLAV 1898-1917, ULČ FRANTIŠEK 1893-1920, VĚTROVSKÝ VÁCLAV 1895-1918

PROTI SVÉ VŮLI IVOT JSME DALI
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05694
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 30.04.2013
Umístění: Chrást, třída Čs. odboje, vedle budovy obecního úřadu
Nápis:
TATO
VOZNICE
BYLA TAJNOU SKRÝŠÍ ZBRANÍ

VĚRNI ZŮSTANEME

KULTURNÍ PAMÁTKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05693
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek