Chrást

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: archiv CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Chrást, č. p. 114, Jílkův mlýn
Nápis:
POD TÍMTO STROMEM
SEDÁVALI
A SVÉ MLADÉ SNY
O ŽIVOTĚ SPŘÁDALI
NAŠI HOŠI
MÍLA A JÁRA

PŮLNOČNÍ NÁROD
JE O ŽIVOT PŘIPRAVIL
1+9+4+5
Poznámka:

Míla (Vlastimil Jílek), Jára (Jaroslav Jílek).
Mlýn a okolí, kde je pomník umístěn je v soukromém vlastnictví a není veřejně přístupný.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5699
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Josef Egrmajer

Autor: Jan Kincl, 06.09.2020
Umístění: Chrást, Hutní, naproti hostinci v č.p. 164
Nápis:
NA PAMÁTKU POPRAVENÉHO
JOSEFA EGRMAJERA
TAJEMNÍKA OBCE
ZAKLADATELE PLOVÁRNY
nar. 3.6.1905
popraven 18.10.1944
Poznámka:

podrobnosti včetně fotografií zde:
https://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_57.pdf&original=Chr%C3%A1st%20pro%20web.pdf
je zmíněn na pomníku zde https://www.vets.cz/vpm/5729-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#5729-pomnik-obetem-2-svetove-valky

Pomník Josefa Egrmajera byl odhalen 11. října 1947 v dolním Chrástu u chat a během let zchátral. Nově pořízená deska v roce 1989 nebyla instalována a léta ji měl v úschově pan Beran. Počátkem července 2005 byl na popud tehdejšího starosty obce Jana Mastného přemístěn tento pomníček před restauraci U Žáby. Nákladem OÚ byla obstarána nová deska, protože na desce z roku 1989 byl Josef Egrmajer jmenován tajemníkem MNV. Josef Egrmajer se narodil 3. června 1905. Byl dlouholetým tajemníkem Obecního úřadu v Chrástu a zakladatelem plovárny v dolejším Chrástu. Zatčen byl 11. listopadu 1943 a společně s dalšími chrásteckými občany odsouzen k trestu smrti. Popraven byl v roce 1944.
(zdroj: https://graficky-servis.cz/wp-content/uploads/2017/10/kniha-Chrast-small_vynatek-new.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5698
Pomník přidal: Jan.Kincl
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Chrást, náměstí Čsl. legií, travnatá plocha v náměstí
Nápis:
A ŽIVOT JDE DÁL ....
NAŠI VELCÍ NESMRTELNÍ
PŘIPOMÍNAJÍ A VARUJÍ!

BLÁHA VLASTIMIL POPRAVEN 23.8. 1944
BREJCHA VÁCLAV –„- 18.10.1944
BROŽÍK JAROSLAV –„- 12.12. 1944
BRUJ JOSEF ZEMŘEL 3.1945
MUDR. BUREŠ JAN POPRAVEN 4.1945
MUDR. BUREŠOVÁ ANNA POPRAVENA 23.2.1944
BŘEZINA JOSEF ZEMŘEL 14.10.1944
ČEČÁK JAN POPRAVEN 26.1.1945
DLOUHÝ BOHUMIL –„- 3.10. 1944
DR. DOSOUDIL EUGEN ZEMŘEL 8.5.1942
EGRMAJER JOSEF POPRAVEN 18.10.1844
ERET VÁCLAV –„- 18.10.1944
FIALA ZDENĚK –„- 23.2.1944
FREMER OLDŘICH –„- 18.10.1944
HONZÍK JAN –„- 26.1.1945
HŘÍCH FRANTIŠEK ZEMŘEL 8.6.1945
JÍLEK VLASTIMIL POPRAVEN 1945
JÍLEK JAROSLAV ZEMŘEL 19.5.1946
JINDROVÁ ALBĚTA ZEMŘELA 27.7.1944
KRAFT JOSEF POPRAVEN 23.2.1944
DR. KROFTA KAMIL ZEMŘEL 18.8.1945
KUNC JAN –„-8.1.1944
NOVÝ FRANTIŠEK POPRAVEN 18.10.1944
PASÁČEK VÁCLAV –„- 18.10.1944
ŠEDIVEC VOJTĚCH –„-18.10.1944
ŠEVČÍK JOSEF –„- 23.2.194 4
ŠIMICE VOJTĚCH –„- 26.1.1945
ŠTAIF. VÁCLAV –„- 6.11.1944
ŠTAIF KAREL –„- 25.10.1944
ŠTAIF VÁCLAV –„- 18.10.1944
ŠTRUNC JAN ZEMŘEL 13.2.1945
ŠTRUNCOVÁ ANNA POPRAVENA 17.11.1944
TŮMA JOSEF POPRAVEN 18.10.1944
VANČURA JULIUS –„- 18.10.1945
VAVROCH ALOIS –„- 26.1. 1945
ZALABÁKJOSEF –„- 18.10. 1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05695
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Kajuga, 01.05.2006
Umístění: Chrást, náměstí Čsl. legií, travnatá plocha
Nápis:
PADLÝM, ZEMŘELÝM A NEZVĚSTNÝM
VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918

BŘEHOVSKÝ AUGUST 1893-1916, BŘEHOVSKÝ JOSEF 1897-1917, BALOUN FRANTIŠEK 1882-1914, ČECHURA VÁCLAV 1892-1914, HRUŠKA VÁCLAV 1880-1915, HRUŠKA JOSEF 1872-1917, HERYNK MATĚJ 1885-1915, HERYNK FRANTIŠEK 1884-1915, HERYNK JAROSLAV 1898-1918, HERYNK FRANTIŠEK 1893-1915, HONZÍK MARTIN 1881-1918, HONZÍK VÁCLAV 1898-1917, HONZÍK VILÉM 1892-1915, HEGNER VÁCLAV 1889-1914, JÍLEK JOSEF 1879-1914, KRAUZ FRANTIŠEK 1879-1915, KAIL MATĚJ 1889-1918, KASAL JAROSLAV 1892-1914, MIŠKOVSKÝ FILIP 1869-1916, OLIBERIUS JOSEF 1893-1916, POSLEDNÍ RUDOLF 1892-1918, SÍGR LUDVÍK 1892-1914, SEKMILER JAN 1892-1914, STRUŽKA ALOIS 1890-1914, SMOLA FRANTIŠEK 1884-1915, ŠTRUNC JAN 1891- , ŠAŠEK JIŘÍ 1894-1917, ŠAŠEK JOSEF 1894-1916, ŠAŠEK JOSEF 1895-1916, ULČ JOSEF 1884-1914, ULČ JAROSLAV 1898-1917, ULČ FRANTIŠEK 1893-1920, VĚTROVSKÝ VÁCLAV 1895-1918

PROTI SVÉ VŮLI IVOT JSME DALI
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05694
Pomník přidal: Kajuga

Pomník Václav Štajf

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Chrást, Plzeňská 149, roh s ulicí Bezovka, za bránou vjezdu do výrobního areálu (např. ATMOS)
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
VÁCLAVA ŠTAJFA
POPRAVENÉHO 18.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5697
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Chrást, třída Čs. odboje, vedle budovy obecního úřadu
Nápis:
TATO
VOZNICE
BYLA TAJNOU SKRÝŠÍ ZBRANÍ

VĚRNI ZŮSTANEME

KULTURNÍ PAMÁTKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05693
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Pomník Mistr Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Chrást, třída Čs. odboje, parčík naproti č. p. 558
Nápis:
MILUJTE SE PRAVDU KAŽDÉMU PŘEJTE

CHRÁST
1937
Poznámka:

Pomník odhalen 6. 7. 1937. Při slavnostním odhalení byla do malé schránky v podstavci pomníku uložena země z jeho rodného domu a různé dobové pamětní listiny.
(zdroj: www.mapy.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska osvobození obce

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Chrást, třída Čs. odboje, vedle budovy obecního úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ
AMERICKOU ARMÁDOU V KVĚTNU 1945
IN MEMORY OF OUR LIBERATION
BY THE U.S.ARMY IN MAY 1945
Poznámka:

Pamětní deska US Army byla odhalena 7. 5. 1992.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5696
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Chrást, U Trati, před fotbalovým hřištěm
Nápis:
NA PAMÁTKU
POPRAVENÝCH
SPORTOVCŮ
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
Poznámka:

Pomník sportovcům padlým ve 2. světové válce byl odhalen při příležitosti 40. výročí osvobození Československa 8. 5. 1985.
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5700
Pomník přidal: Marek Lanzendorf