Dýšina

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 15.05.2006
Umístění: Dýšina, náměstí Míru, náves
Nápis:
Osvoboditelům
a padlým
ve světové válce
1914 – 1918

Beránek Vojt. 17.7.1897 nezvěstný, Bláha Jar. 11.10.1889 nezvěstný, Drábek Ant. 12.2.1893-14.8.1916, Fryček Mart. 26.11.1875-17.6.1916, Heřman Fr. 3.6.1874-10.1.1916, Kodl Václav 10.12.1893-8.10.1917, Kouřim Ven. 24.10.1900-27.8.1918, Kulhavý Fr. 30.8.1894-26.3.1915, Liška Václav 15.10.1889-15.8.1916, ?? Fr, 8.11.1897-18.9.1918, Raus Edvard 8.9.1894-18.9.1918, Sigr Ludvík 6.8.1892 nezvěstný, Sigr Josef 1896-21.3.1919, Šmauz Jar 1894-22.8.1915, Šálek Jar. 1884-26.4.1915, Šnebergr Jan 1877 nezvěstný, Štrunc Frant. 18.1.1876-15.9.1917, Tomajer K. 3.1.1874-2.1.1916, Vlach Jar. 15.4.1892 nezvěstný, Zika Vojtěch 15.2.1893 - ?.

1939 - 1945
NEZAPOMENEME
BRUJ JOSEF 19.1.1904, KUNC JAN 14.12.1908, ŠIK FRANTIŠEK 22.8.1918, ŠTRUNC JAN 14.5.1879, ŠTRUNCOVÁ ANNA 3.7.1895
Poznámka:

část textu zakryta věncem a květinami


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-28464
Souřadnice: N49°46'39.41'' E13°29'29.13''
Pomník přidal: Kajuga

Pomník konce 2. světové války

Autor: Kajuga, 15.05.2006
Umístění: Dýšina, náměstí Míru
Nápis:
PRESENTED TO
THE COMMUNITY OF DÝŠINA
BY MAJOR GENERAL ERNEST N.HARMON
COMMANDING GENERAL XXII. CORPS
UNITED STATES ARMY

AUGUST 1945

VĚNOVÁNO
OBCI DÝŠINA
DNEŠNÍM GENERÁLEM ERNESTEM N.HARMONEM
VELITELEM XXII.SBORU
ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ

SRPEN 1945
Poznámka:

Tento památník na osvoboditele jihozápadních Čech vznikl na popud Občanského fóra 4.5.1990. K jeho stavbě byla použita žulová stéla na níž je umístěna kopie desky, kterou věnoval Dýšině Ernest N. Harmon. Originál je uložen na obecním úřadě. Deska byla původně připevněna na štítu německé houfnice, která zde byla instalována 5.8.1945. V padesátých letech byla houfnice odstraněna a díky pánům Fryčkovi a Marvalovi byla zachráněna alespoň deska. Koipii desky zhotovila Armaturka Dýšina.
Přilba byla na památník doplněna při příležitosti 60. výročí osvobození jihozápadních Čech dne 24.6.2005.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-28252
Souřadnice: N49°46'39.62'' E13°29'29.65''
Pomník přidal: Kajuga

Pomník George Smith Patton

Autor: Kajuga, 15.05.2006
Umístění: Dýšina, Školní, před základní školou
Nápis:
George S.Patton
General

GEN. GEORGE SMITH PATTON
LEGENDÁRNÍ VELITEL
3.AMERICKÉ ARMÁDY

ZÁKLADNÍ KÁMEN
POLOŽEN DNE 6.KVĚTNA 2004

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05200
Souřadnice: N49°46'48.55'' E13°29'52.03''
Pomník přidal: Kajuga

Hrob Josef Eret

Autor: Ing. Jaroslav Stojan, 18.06.2015
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Brig. gen. JOSEF ERET *30.10.1892 +15.3.1973
Poznámka:

Josef Eret, nar. 30. 10. 1892 Červený Hrádek okr. Plzeň. V RU armádě sloužil u 7. zeměbraneckého pěšího pluku jako kadet. Zajat 28. 11. 1914 Srbsko. Do čs legií v Itálii se přihlásil 25. 11. 1917 Načer Umbrie. Zařazen 26. 4. 1918 jako podporučík k 31. pěšímu pluku. Jako italský legionář se 26. 12. 1918 vrátil do vlasti. Na Slovensku se zúčastnil bojů proti bolševikům Bély Kúna a r. 1919 se vrací už jako kapitán, načež slouží u 6. divize ve Znojmě jako náčelník štábu. Poté zahajuje studia na Vysoké válečné škole v Praze, kde končí v r. 1922 a pracuje na Hlavním štábu Ministerstva národní obrany, v r. 1926 se stává majorem, po dvou letech podplukovníkem. V roce 1935 je přemístěn k Vojenské kanceláři prezidenta T. G. Masaryka, po jeho brzké abdikaci spojuje svůj osud s Edvardem Benešem. V r. 1937 se stává plukovníkem generálního štábu, téhož roku zatímním velitelem pěšího pluku 29 v Jindřichově Hradci. V roce 1939 se začleňuje do Politického ústředí, jedné z organizací domácího odboje. 1. srpna se po dohodě s gen. A. Eliášem stává vrchním odborovým radou Kulturního odboru prezidenta E. Háchy, s nímž v konspiraci vypomáhá prostřednictvím Charity rodinám, jejichž příslušníci odešli do exilu, nebo byli nacisty persekvováni. V r. 1940 je postaven mimo službu, 1941 dán do výslužby, ale až do roku 1945 pracuje u firmy Chemostav, kdy připravuje pražské povstání, v němž je pak velitelem úseku Praha-západ. V r. 1947 byl jmenován do hodnosti brigádního generála Čs. armády a ustanoven přednostou vojenského oddělení vyslanectví ve Vídni, ale po únoru 1948 (21. dubna) opouští toto působiště. V ČSR je označen za zběha a degradován na vojína. S manželkou emigroval do USA, kde žil nejprve v New Yorku, pak ve Washingtonu D. C., kde pracoval nejprve jako pomocný dělník, ale rychle se zapojil do činnosti krajanských spolků. Zemřel ve washingtonské nemocnici v přítomnosti kněze a manželky. Jeho velkým přáním bylo spočinout pod věžemi dýšinského kostela. Tam byl do rodinné hrobky, ale pouze za přítomnosti nejbližších příbuzných, jeho popel uložen v polovině roku 1973. Eret byl nositelem mnoha nejen československých, ale i cizích (francouzských, italských, polských, rumunských) vyznamenání. V r. 2011 propůjčil prezident ČR čestný název gen. Josefa Ereta 44. lehkému motorizovanému praporu 4. brigády rychlého nasazení v Jindřichově Hradci.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz , http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )

Další podrobnosti viz: http://www.44lmopr.army.cz/general_eret.html# (44. lehký motorizovaný prapor generála Josefa Ereta v Jindřichově Hradci)


Pomník přidal: Ing. Jaroslav Stojan
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
RODINA JÍLKOVA Z CHRÁSTU

VLASTIMIL JÍLEK
ABITURIENT ČSL STÁTNÍ REÁLKY
*22.2.1924 POPRAVEN NĚMCI 23.2.1945 V MNICHOVĚ

JAROSLAV JÍLEK
STUDUJÍCÍ VYŠŠÍ STÁTNÍ PRŮM. ŠKOLY STROJNICKÉ
*8.3.1926 +18.5.1946 PO PROŽITÉM UTRPENÍ
V NĚMECKÉM KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V MAUTHAUSENU

ZA NAŠICH HOCHŮ STRASTI,
ZMAŘENÝCH SRDCÍ VZNĚT,
ZA ZKÁZU MÉHO RODU
URVANÝ ŽITÍ KVĚT,
RODIČŮ OPUŠTĚNOSŤ,
HOŘE A OBĚTI,
ZA VŠECHNY HRŮZNÉ ČINY
JICHŽ NENÍ PAMĚTI:
Poznámka:

Hrobka rodiny chrásteckého mlynáře Jaroslava Jílka (nar. 8. 10. 1881, zemř. 22. 3. 1966) se nachází v blízkosti vedlejšího severního vchodu do hřbitova. Dále zde spočívají ostatky jeho manželky, ale i jeho dvou synů. Vlastimila, který byl za účast v protinacistickém odboji popraven v Mnichově a Jaroslava, který zemřel na následky věznění rok po návratu. Uvězněna byla ale celá rodina, rodiče se však vrátili a syny přežili. Otec dal po válce na pomník umístit následující verše:
„Za našich hochů strasti,
zmařených srdcí vznět,
za zkázu mého rodu
urvaný žití květ,
rodičů opuštěnost,
hoře a oběti,
za všechny hrůzné činy
jichž není paměti:
Buď proklet národ Němců,
buď proklet navěky.“

Poslední dvojverší bylo později odstraněno.
(zdroj: https://www.obecdysina.cz/ )


Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Josef Hering (Herink)

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Rodina
Herinkova
z Chrástu
Poznámka:

Josef Hering (Herink), datum a místo narození 10. 3. 1880 Chrást, okr. Plzeň. Vzdělání ob. mě, průmyslovka. Zaměstnání zednický polír. Bez vyznání. Politická příslušnost soc. dem. První a poslední útvar rakousko-uherské armády 35. p. pl., desátník. Zajetí 15. 5. 1915 Dolina. Místo přihlášení do legií Balašov Saratov, Borispol. Datum zařazení do legií 6. 10. 1917. První a poslední útvar v legiích 8. stř. pl. (Čs. legie v Rusku), vojín. Konec v legiích 17. 6. 1918.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/ , http://legie100.com/ )


Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Ján Maďarka

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
PPLK JÁN MAĎARKA
*22.10.1911 +16.5.1988

Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
RODINA MICHLOVA
KTERÁ ZAHYNULA PŘI NÁLETU V DOUBRAVCE
17.IV.1945

Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Kamil Krofta

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
Ph. Dr. KAMIL KROFTA ČESKÝ HISTORIK
*17.7.1876 +16.8.1945
Poznámka:

Zapojil se do domácího odboje a od roku 1942 stál v čele Přípravného národního revolučního výboru. Roku 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně.
Zemřel 16.8.1945 v Praze na útrapy věznění nedlouho po osvobození a návratu z internace.
(zdroj: https://www.mzv.cz/ )


Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Václav Pasáček

Autor: Marek Lanzendorf, 15.10.2020
Umístění: Dýšina, V. Brožíka, hřbitov u kostela Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy
Nápis:
VÁCLAV PASÁČEK
*12.2.1912
popraven v Drážďanech 18. 10. 1944


Pomník přidal: Marek Lanzendorf