Dolní Jamné

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 04.04.2009
Umístění: Dolní Jamné, střed obce
Nápis:
Ihren für die Heimat
gestorbneueren Söhnen
widmen dieses Denkmal
die dankbaren Gemeinden
Unter Jamny, Kutsch, Otschiehora
Radschin, Schirnik, Neudorf,
Tschisotin.
Poznámka:

Překlad:
Vám pro vlast zemřelým synům věnován tento pomník vděčnými obcemi Dolní Jamné, Chudeč, Očihov, Račín, Žernovník, Nová Ves, Čestětín.
Nápis jen částečně čitelný, doba zhotovení neznámá.

Seznam padlých:
Wenzl Teichner, Lautnant, Inf. Reg. 24 †1.10.1916, Russland
Wenzl Stingl, Inf. Reg. 12, †10.6.1916, Russland
Richard Hörl, Zugsführen, Inf. Reg. 73, †26.9.1914, Serbien
Josef Patzina, Zugsführen, Inf. Reg. 73, †15.7.1916, Italien
Alois Teichner, Inft., Inf. Reg. 73, †23.9.1914, Serbien
Anton Teichner, Inft., Inf. Reg. 73, †23.9.1914, Serbien
Alois Bayerl, Inft., Inf. Reg. 73, †24.9.1914, Serbien
Alois Halbrichter, Lst. Inft., Lst. Reg. 6,†2.12.1914, Serbien
Adolf Sendner, Inft., Inf. Reg. 13, †14.7.1915, Russland
Frant Heidl, Lst. Inf., Inf. Reg. 6, †1915, Russland
Ludwig Wenzl, Inf., Inf. Reg. 73, †26.9.1916, Rumämien
Anton Mages, Inf., Inf. Reg. 73,, †21.1.1918, Italien
Anton Stanka, Sapp. Komp., Sapp. Reg.8, †5.6.1918, Italien
Anton Pavlík, F. Fr. Korp., Inf. Reg.7, , †16.5.1915, Dolní Jamné, zemřel
Karl Ullmann, Lst. Inf., Lst. Reg. 6, †30.9.1914, Steinmark, zemřel
Josef Heidl, Vupfl. Komp., Inf. Reg. 19, †1917, Italien, zemřel
Anton Watzka, Lst. Inf., Lst. Reg. 6, †1919, Russland, zemřel
Josef Lehrl, Lst. Inf., Lst. Reg. 6, †5.1.1915, Russland, pohřešován

Archivní fotografie (seznam padlých a odhalení pomníku) převzaty z webu www.portafontium.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3206-37833
Souřadnice: N49°58'25'' E13°3'36.03''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 19.04.2009
Umístění: Dolní Jamné, v prostoru bývalého parku
Nápis:
ČSSR
1970
1945

25

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3206-06123
Souřadnice: N49°58'24.08'' E13°03'36.07''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 21.05.2015
Umístění: Dolní Jamné, v kostele Svatého Petra a Pavla
Nápis:
Zu Ehren der gefallenen und verstorbenen Helden.

Unterjamny:

Alois Teichner
Inf. Rg. 73. gef. 23.9.1914 Serbien

Alois Baierl
Inf. Rg. 73. gef. 24.9.1914 Serbien.

Richard Hörl
Zgsf. Inf. 73. gef. 26.9.1914 Serbien.

Karl Ullmann
Ldft. Rg. 6. gest. 30.9.1914 Steiermark.

Franz Heidl
Inf. Rg. 9. gef. 1915 Ruβland.

Josef Lehrl
Ldft. 6. verm. 1915 Ruβland.

Anton Pavlik
Korp. Inf. Rg. 7. gest. 16.5.1915 Unterjamny.

Adolf Sendner
Inf. Rg. 13. gef. 14.7.1915 Ruβland.

Ludwig Wenzl
Gefr. Inf. Rg. 73. gef. 26.9.1915 Rumänien.

Wenzl Stingl
Fähnr. Lir. 12. gef. 10.6.1916 Ruβland.

Wenzl Teichner
Ltn. Inf. Rg. 24. gef. 21.10.1916 Ruβland.

Josef Heidl
Verpfl. Kol. 19. gest. 1917 Italien.

Anton Mages
Inf. Rg. 73. gef. 21.1.1918 Italien.

Anton Stanka
Sapp. Kop. 1/55. gef. 5.6.1918 Italien.

Josef Patzina
Zgsf. Inf. Rg. 73. gef. 15.7.1918 Italien.

Alois Halbritter
L. Rg. 6. gef. 2.12.1914 Serbien.

Anton Watzka
Inf. Rg. 11. gest. 1920 Ruβland.
Bernklau:

Anton Klement
Schütz. Rg. 6. gef. 25.9.1914 Serbien.

Al. Streitenberger
F. Jäg. 22. gef. 24.11.1914 Ruβland.

Emil Albustin
Inf. Rg. 73. gef. 27.11.1914 Serbien.

Josef Wölflik
Schütz. Rg. 6. gef. 20.3.1915 Ruβland.

Josef Fiala
gef. 30.3.1915.

Alois Lang
Inf. Rg. 88. gest. 1.4.1915 Serbien.

Josef Lang
Schütz. Rg. 6. gest. 19.4.1915 Serbien.

Wenzl Wirkner
Jäg. 6. gef. 18.5.1915 Ruβland.

Wenzl Rückl
Inf. Rg. 88. gef. 15.10.1915 Ruβland.

Franz Lukasch
Schütz. Rg. 6. verm. 28.10.1915 Ruβland.

Emil Ehm
Inf. Rg. 73. gest. 8.1.1916 Italien.

Josef Wachauf
Schütz. Rg. 6. gest. 9.1.1916 Ruβland.

Karl Wachauf
Inf. Rg. 88. gest. 12.6.1916 Ruβland.

Josef Schleiss
Inf. Rg. 73. gef. 3.8.1916 Italien.

Josef Lehnhart
Ldft. 6. gef. 11.11.1916 Italien.

Karl Gubka
Schütz. Rg. 6. gest. 13.1.1917 Karlsbad.

Georg Bauer
Ldft. Rg. 6. verm. 17.5.1917 Italien.

Wenzl Schunk
Ldft. Rg. 6. gef. 31.7.1917 Italien.

Karl Fiala
gest. 2.10.1917 Rumänien.

Josef Stieber
Schütz. Rg. 6. gef. 6.6.1918 Albanien.

Alois Proksch
Ldsch. 2. gest. 16.10.1918 Prag.

Viktor Rus
gest. 30.11.1918 Prag.

Wustung:

Franz Paletschek
Inf. Rg. 88. verm. 1914 Ruβland.

Alois Heidl
Inf. R. 88. gest. 26.11.1917 Wustung.


Otschihora:

Franz Dwirschnik
Sch. Rg. 6. gest. 5.12.1917 Siebenbürgen.

Johann Zepnik
Inf. Rg. 11. gest. 4.1.1918 Ruβland.

Den Toden muss man zu Hilfe kommen, nicht mit Tränen
sondern mit Gebeten, Opfern und Almosen.


Schirnik-Neudorf:

Alois Baier
Inf. Rg. 73. verm. 1914 Serbien.

Alois Ramsch
Inf. Rg. 73. gef. 13.12.1914 Serbien.

Alb. Hauptmannl
L. Rg. 6. gest. 15.10.1915 Ruβland.

Fr. Josef Schott
Ldw. R. 6. verm. 1915 Serbien.

Johann Korn
K. Jäg. gef. 1.11.1915 Ruβland.

Karl Plescher
Inf. Rg. 73. gest. 15.2.1915 Serbien.

Karl Heidl
Korp. Inf. Rg. 88. gef. 1.1.1916 Ruβland

Adolf Linhart
Ldw. Rg. 6. gest. 4.9.1916 Ruβland.

Josef Bauer
Art. Rg. 9. gest. 4.10.1918 Baden. b. Wien.

Josef Worschek
Inf. Rg. 28. gest. 1918 Ruβland.

Franz Lukasch
Tr. D. 11. gest. 3.2.1919 Neudörfl.

Kutsch:

Alois Hörl
Inf. Rg. 73. gef. 24.9.1914 Serbien.

Anton Sattler
Inf. Rg. 73. gest. 6.10.1914 Serbien.

Karl Sattler
Inf. Rg. 73. gef. 2.3.1915 Ruβland.

Wenzl Wakunda
Inf. Rg. 73. gef. 9.3.1915 Ruβland.

Jos. Dwirschnik
Gefr. L. Rg. 6. gef. 26.3.1915 Ruβland.

Wenzl Thuy
Ldw. Rg. 6. gef. 30.5.1915 Ruβland.

Alois Sattler
Inf. Rg. 73. gef. 2.6.1915 Ruβland.

Ludwig Laurel
LRg. 6. gef. 29.7.1917 Ruβland.

Adolf Wakunda
L. Rg. 6. gest. 29.6.1918 Italien.

Franz Schindler
LRg. 6. verm. 1918 Ruβland.

Čisotin:

Lorenz Ambrosch
Korp. Inf. Rg. 88. verm. 1914 Serbien.

Eduard Ziegler
Inf. Rg. 88. gest. 1915 Solnok Ung.

Josef Teichner
Sapp. Ba. 8. gef. 26.12.1915 Serbien.

Wenzl Rauscher
Inf. Rg. 88. gef. 21.6.1916 Ruβland.

Theodor Pleyer
Ldw. R. 6. gef. 8.7.1916 Ruβland.

Josef Raucher
Inf. Rg. 88. gest. 28.3.1918 Čisotin.

Johann Martin
...... Ruβland.

Schwitz:

Josef Plodek
Dr. Rg. 7. gest. 20.10.1914 Ruβland.

Anton Brandl
Lir. 6. gef. 26.7.1915 Ruβland.
Alfred Hammer
Inf. Rg. 73. gef. 29.8.1917 Italien.

Josef Paspa
Sch. Rg. 8. gef. 26.9.1917 Italien.

Franz Roit
F. J. 22. gest. 18.7.1918 Italien.

Fr. Josef Brandl
F. J. 22. verm. 14.12.1918 Italien.

Engelbert Köferstein
Feldwebel des I. R. 73 Eger.

Radschin:

Leopold Loh
F. J. 22. verm. 9.9.1914 Ruβland.

Wenzl Janusch
Inf. 35. gest. 1.1.1915 Tröppau.

Alois Steinbach
Inf. Rg. 88. gef. 6.2.1915 Ruβland.

Anton Loh
LRg. 32. gef. 20.7.1915 Ruβland.

Alois Pauscher
Lir, 7. verm. 29.6.1916 Ruβland.

Alois Spies
Sch. Rg. 6. gest. ... 1917 Ruβland.

Franz Loh
Lir. 6. gest. ... 1918 Ruβland.

Zur Erinnerung u. zum Danke gewidmet v. Unterstützungs-
Verein d. heimatssöhne i. Weltkriege und edlen Spendern.
Poznámka:

autoři: Fr. Böhm, Gr. Sichdichfür (Velká Hleďsebe)

Musíte přijít na pomoc mrtvým, ne se slzami, ale s modlitbami, oběťmi a almužnou.
Na památku a poděkování od spolku Sdružení synů vlasti ve světových válkách a ušlechtilí dárci

Obce farnosti:
Unterjamny Dolní Jamné
Bernklau Bezvěrov
Wustung Ostřetín
Otschihora Ovčí Hora
Schirnik Žernovník
Neudörfl Nová Víska
Kutsch Chudeč
Čisotin Čestětín
Schwitz Světec
Radschin Račín

Dne 26. července 1936 byla v kostele slavnostně odhalena pamětní deska padlým, zemřelým a pohřešovaným ve světové válce. Pamětní deska stála 4 500 Kč a byla zaplacena obcí a sbírkou mezi obyvateli.
(zdroj: Kronika obce 1928-1937, www.portafontium.eu )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'28.57'' E13°3'35.91''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Kenotaf Adolf Linhart

Autor: Marta Nejedlá, 19.04.2009
Umístění: Dolní Jamné, hřbitov
Nápis:
Und zum Andenken
an ihren Sohn
Adolf
gest. 4. srpna 1916 im Feldspital 8./12
im 20.Lebjhr.
Poznámka:

Překlad:
A na památku na jejího syna Adolfa zemř. 4.srpna 1916 v polní nemocnici 8./12 ve 20 letech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'32.03'' E13°03'42.06''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Kenotaf Korn

Autor: Marta Nejedlá, 19.04.2009
Umístění: Dolní Jamné, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung
an ihrem Gatten,
gefallen im Jahre 1915
im Dolomiten, Italien.
Poznámka:

Překlad:
Na památku jejího manžela padlého v roce 1915 v Dolomitech, Itálie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'32.03'' E13°03'42.06''
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Kenotaf Adolf Sendner

Autor: Marta Nejedlá, 19.04.2009
Umístění: Dolní Jamné, hřbitov
Nápis:
Zum Andenken an seinen Sohn
Adolf Sendner
gefallen am 14.Juli 1915
bei Piečzarna i. Russland.
Poznámka:

Překlad:
Na památku jeho syna Adolf Sendner padl dne 14.července 1915 u Piečzarna v Rusku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'32.03'' E13°03'42.06''
Pomník přidal: Marta Nejedlá