Třešť

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Ing. František Jedlička, 25.07.2016
Umístění: Třešť, Palackého, židovský hřbitov
Nápis:
VŠICHNI UMUČENI
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

RODINA

ISTERNITZOVA
JINDŘICH 1869
HERMÍNA 1882
HYNEK 1900
ERICH 1910
MARTA 1926

FÜRCHTOVA
BEDŘICH 1906
HERMÍNA 1913
JOSEF 1928
ANNA 1929
OTTO 1932
LEOPOLD 1934
Poznámka:

Jindřich Isternitz narozen 23.03. 869; poslední bydliště před deportací Třešť; transport Av, č. 190 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Bv, č. 1072 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka); zahynul
Hermína Isternitzová narozena 19.07.1882; poslední bydliště před deportací Třešť; transport Av, č. 189 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Bv, č. 1071 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka); zahynula
Erich Isternitz narozen 31.07.1910; poslední bydliště před deportací Třešť; transport Av, č. 187 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 81 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynul
Marta Isternitzová narozena 09.11.1923; poslední bydliště před deportací Třešť; transport Av, č. 188 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 82 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynula
Bedřich Fürcht narozen 30.12.1906; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 199 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 85 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynul
Hermína Fürchtová narozena 31.03.1903; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 200 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 86 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynula
Josef Fürcht narozen 18.09.1928; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 201 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 87 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynul
Anna Fürchtová narozena 09.11.1929; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 202 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 88 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynula
Otto Fürcht narozen 01.01.1932; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 203 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 89 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynul
Leopold Fürcht narozen 08.04.1934; poslední bydliště před deportací Brtnice; transport Av, č. 204 (18. 05. 1942, Třebíč -> Terezín); transport Az, č. 90 (25. 05. 1942, Terezín -> Lublin); zahynul
(zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/#birth_date_day=--&language=cz&last=vohryzkov%C3%A1&birth_date_month=--&first=bed%C5%99i%C5%A1ka&birth_date_year=--&victims=1 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: František Mrvka, 03.11.2017
Umístění: Třešť, Palackého, židovský hřbitov
Nápis:
LITINOVÁ DESKA UPEVNĚNÁ NA HROBĚ
MAXE OESTEREICHA MÁ TENTO TEXT,
PŘELOŽENÝ Z HEBREŠTINY DO ČEŠTINY:
NA PAMÁTKU MÉ ŽENY CHAMANIT A
MÉ DCERY ABERŠ, KTERÉ BYLY UMUČE-
NY ZLOČINCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
TÉŽ NA PAMÁTKU MÉ DCERY ŠOŠANY,
KTERÁ ZEMŘELA VE VÍŘE, ALE V JINÉ
ZEMI ROKU 1964.
JEHO SYN REUBEN Z USA.
Poznámka:

Dle informací z Židovské obce Brno není známo, kde se uvedená litinová deska dnes nachází.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2012
Umístění: Třešť, Revoluční, bývalý vězeňský dvůr, za budovou současné pošty
Nápis:
Vstupní brána do areálu:
PAMÁTNÍK OBĚTEM REVOLUCE 7.5.1945

Vstup do památníku (3 desky u vchodu):
7. KVĚTNA 1945
BYLO NA TOMTO DVOŘE NACISTY
UMUČENO A POPRAVENO
34 MÍSTNÍCH OBČANŮ

KULTURNÍ
PAMÁTKA

VĚZEŇSKÝ DVŮR
Pietní místo, kde bylo 7. května 1945 zavražděno 33 třešťských občanů. Sousoší Obětí
revoluce vytvořil ak. sochař Jaroslav Krechler, architektonickou úpravu provedl Ing. arch. Jan
Sedlák, mříže, věčný oheň a kovový nápis jsou dílem Alfreda Habermanna. Součástí areálu
je i pomník židovským obětem holocaustu do Ing. arch. Jana Sedláka.

PRISON YARD
The commemoration place, where 33 Třešť Citizen were murdered on the 7th May 1945.
The sculpture group, The Victims of revolutions, is a work of an academic skulptur Jaroslav
Krechler, the architectonic arrangement was carried out by Ing. arch. Jan Sedlák. Alfred
Habermann created the černal flame and the metal inscription. A past of the plac is also
a memorial of Jewish holocaust victims made by Ing. arch. Jan Sedlák.

Nápis v areálu před pomníkem holocaustu:
VĚZEŇSKÝ DVŮR
Pietní místo, kde bylo 7. května 1945
zavražděno 33 třešťských občanů. Josef
Dušek, 34 oběť, byl zastřelen za zámkem.
Sousoší „Oběti revoluce“ vytvořil akademický
sochař Jaroslav Krechler a architektonicky
upravil Jan Sedlák. Mříže, věčný oheň
a kovový nápis jsou dílem A. Habermanna.
Poznámka:

Kronika květnových dnů v Třešti obsahuje dramatické a autentické svědectví událostí, které městečko pod Špičákem prožilo před šedesáti pěti lety. Josef Motl, tehdejší místní učitel byl jejich přímým účastníkem, zároveň i svědkem.
5. květen se stal dnem povstání českého lidu proti okupantům. Také v Třešti převzal moc revoluční národní výbor, aniž by dostatečně zhodnotil reálnou situaci. Dodnes je obtížné určit, nebylo-li povstání poněkud předčasné, zda výbor podcenil situaci na základě nevěrohodných zpráv či zda zprávy pouze nesprávně vyhodnotil.
Každopádně: na budově městského úřadu zavlála československá vlajka a strategické body ve městě byly obsazeny členy revoluční gardy. Místní němečtí obyvatelé byli zajati a odvedeni do místního vězení. Byli také zbiti místními lidmi.
Během neděle 6. května padlo v drobných potyčkách s Němci několik nezkušených ozbrojených obránců města. Jednoho z nich, devatenáctiletého mladíka, v zápalu boje nechtě zastřelili jeho vlastní kamarádi. Obráncům pomáhali partyzáni, jeden z nich brzy padl, jeden byl po válce zajištěn jako konfident gestapa.
Ve vězení bylo internováno více než sto Němců. Předvídavý návrh odvézt zajaté Němce na blízký hrad Roštejn nedošel uskutečnění. Pokud by zajatci zůstali ukryti na neznámém místě, bylo by možno je využít jako rukojmí při vyjednávání. Tato chyba se později ukázala jako osudná. 7. května v pondělí k ránu už je ze stonařovské silnice slyšet řev motorů. Blíží se obrněné transportéry. Patří elitním jednotkám SS. Osm obránců na kraji města je nemilosrdně postříleno, aniž stačí podat zprávu o příchodu nepřítele. Rozespalí obyvatelé, probuzení střelbou, se ve spěchu oblékají a utíkají do okolních lesů. S nimi prchají členové revolučního výboru i vojenské vedení města... Město je vydáno nepříteli.
Třešť je znovu v rukou nepřítele. Esesmani vnikají do domů, zatýkají muže a odvádějí je ke zdi školy. První skupina stojí u zdi s rukama nad hlavou, další skupina bezmocně přihlíží nastávající tragédii.
Zajatí Němci jsou osvobozeni z vězení a protože byli zbiti, mají důvod se mstít.
Zatímco ve vzdálené Remeši je projednávána kapitulace Německa a válka skončila, v Třešti duní salvy popravčích čet.
Poněkud neobvyklou roli sehraje německá dívka, bývalá pracovnice zlínského gestapa a rodačka z Třeště. Je zajata spolu se svými rodiči a dána do vězení; na vlastní oči vidí, jak jsou Němci biti třešťskými lidmi. Této dívce ponechají esesáci na jeden den právo rozhodovat o životě a smrti rukojmích. Herta, opojena touto "mocí", ukazuje prstem na lidi, kteří mají být popraveni. Vybere celkem jedenáct lidí, mezi nimi i své spolužáky ze školy...
(zdroj Kronika květnových dnů - Mottl, Josef - Knihy.ABZ.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08554
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2012
Umístění: Třešť, Revoluční, bývalý vězeňský dvůr za objektem současné pošty
Nápis:
1942
Poznámka:

Nápis na informační tabuli:
14.5.1942 bylo deportováno 107 občanů
židovského vyznání z Třeště a okolí do vyhla-
zovacích táborů. Přežilo jich pouze 9.
Jejich tragický osud připomíná památník
(autor Jan Sedlák) odhalený v roce 1995.
Podrobnosti o osobách viz: http://www.holocaust.cz.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2012
Umístění: Třešť, Revoluční, budova pošty, dříve soudní budova
Nápis:
NEZAPOMEŇTE
ŽE JSME ZEMŘELI ABYSTE VY MOHLI ŽÍT!

DNE 7.5.1945 NA DVOŘE SOUDNÍ BUDOVY POPRAVENI:

BATONŮ FRANTIŠEK, obuvník, 18 r.
BARÁK ANT., obch. zástupce, 24 r.
BARÁK JAR., dělník, 20 r.
BARÁK KAREL, dělník, 22 r.
BARTOŠ JAN, holič, 49 r.
BÍLEK BEDŘ., krejčí, 20 r.
BÍLEK BOH., kovář, 27 r.
BÍLEK STAN., krejčí, 25 r.
BUKOVSKÝ VÍT., krejčí, 21 r.
DAŇHEL FR., str. zám., 30 r.
DUBA JOSEF, dělník, 31 r.
FAJMAN FR., str. zám., 36 r.
HARTMAN FR., str. zám., 18 r.
HOFBAUER JAR., dělník, 45 r.
KANTOR JOSEF, zámeč., 22 r.
KRÁTKY FR., pošt. úřed., 24 r.
LEBECKIJ PA., zub. tech., 33 r.

MERT STAN., dělník, 19 r.
MIKEŠ LAD., školník, 34 r.
MIKSA LAD., žel. zříz., 32 r.
MŇUK ARN., soustruž., 35 r.
PAZNOHT JAROM., zám., 22 r.
PÍZA VLAD., obch. přír., 21 r.
SMRČKA JAR., kameník, 30 r.
ŠENKÝŘ KAR., čalouník, 17 r.
ŠTAMBERA K., krejčí, 24 r.
ŠVIHA FR., krejčí, 20 r.
TELČER BOH., krejčí, 29 r.
TOPINKA STAN., dělník, 20 r.
PhMr. VALNÍČEK B., lék., 46 r.
VOZÁB JAR., učitel, 57 r.
VOZÁB JAR., úředník, 25 r.
VOZÁB MILOŠ, student., 19 r.
DUŠEK JOSEF, str., 41 r., popraven u zámku

Pamětní deska vlevo:
19.4.1945 ZÁKEŘNĚ UBITI V LESE „SOVOVKA“
KUKRECHT VLADIMÍR, student, 20 r.
STRAKA JAROSLAV, elektrotech. obch., 20 r.

5.-7.5.1945 PADLI V BOJI:
BÁRTŮ RUDOLF, krejčí, 39 r.
BERKA JAN, rolník, 40 r.
BEROUN MILOSLAV, zámečník, 24 r.
BÍLEK JOSEF, autořidič, 30 r.
ČERMÁK STANISLAV, zámečník, 21 r.
ELIÁŠ FRANTIŠEK, autořidič, 34 r.
FATRDLE STANISLAV, zedník, 30 r.
HARTMAN FRANTIŠEK, student, 20 r.
HOS ARNOŠT, dělník, 30 r.
HRYZÁK BOHUMIL, kožešník, 33 r.
KADLEC STANISLAV, zámečník, 39 r.
KASÍK KAREL, partyzán, 28 r.
KRECHLER JAN, zámečník, 27 r.
KREJČÍ FRANTIŠEK, rolník, 20 r.
KUBAŠTA BOHUMÍR, zámečník, 30 r.
KUBAŠTA MILOSLAV, mUC, učitel, 26 r.
NOVÁK STANISLAV, krejčí, 22 r.
PÍŠA JAN, rolník, 42 r.
ŠEREDA JOSEF, řezník, 19 r.
VEJMĚLEK BOHUMÍR, zedník, 30 r.
VEVERKA VLADIMÍR, student, 25 r.

14.6.1945 JAKO ČLEN RG PADL:
FAUS JAN, řezník, 38 r.

4.8.1944 JAKO PARTYZÁN NA SLOV. PADL:
MAYER ALEX., absolv. obch. akad., 22 r.

27.5.1941 JAKO LETEC V ANGLII PADL:
GUTVALD JOSEF, rotmistr, 30 r.

V ROCE 1938 PADL:
TŮMA JOSEF, truhlář., 25 r.

Pamětní deska vpravo:
NA NUCENÝCH PRACECH V NĚMECKU
ZEMŘELI:
BRYCHTA JAN, krejčí, 22 r.
ERNEGER VÁCLAV, krejčí, 24 r.
KUSÝ MIROSLAV, obch. příručí, 22 r.
PITTAUER JOSEF, truhlář, 27 r.
SOVA JOSEF, úředník, 20 r.
WIEDERLECHNER FR., krejčí, 21 r.
KRUŠANDL FRANTIŠEK, dělník, 45 r.
PÍZA KAREL, truhlář, 27 r.
TOMAN MILOSLAV, student, 22 r.

POPRAVENÍ A UMUČENÍ
V NĚMECKÝCH ŽALÁŘÍCH A
KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH:
BOHUŇOVSKÝ BED., tajemník AS, 49 r.
DOBEŠ BOHUSLAV, četn. ndp. v. v., 55 r.
DVOŘÁK JAN, skladník ZHD, 32 r.
JIRKA JOSEF, podpl. gen. št., 46 r.
HRUDIČKA BOH., PhDr., ??? doc., 38 r.
KOPŘIVA JAN, str. truhlář, 64 r.
KOPŘIVA JAN, ml. pekař, 39 r.
KOPŘIVOVÁ JULIE, dělnice, 66 r.
KREBS RUDOLF, hotelier, 67 r.
LIŠKA FRANTIŠEK, holič, 26 r.
LUKŠ JOSEF, pol. strážník, 32 r.
SVOBODA JOSEF, truhlář, 53 r.
ŠIŠOVÁ BERTA, domácnost, 48 r.
TELČER JAN, truhlář, 43 r.
TYRNER ANTONÍN, úředník ČSD, 68 r.
WIEDERLECHNER JOS., truhlář, 51 r.
VÍTEK ARNOŠT, dělník, 46 r.
VRÁTIL FRANT., MuDr., pr. lékař, 43 r.
JELÍNEK JOSEF, strojník, 49 r.
Poznámka:

částečně nečitelný text
Gutvald Josef, narozen 21.12.1911, Třešť, Z; F-2605; RAF/787349. Odveden 28.3.1940, Marseille, Francie. Zahynul 27.5.1941, Uckerby, Yorkshire, Anglie, při havárii letounu - cvičný let, Spitfire R7163. Pohřben 30.5.1941 na hřbitově v Castericku, hrob No. D.D.9. Poslední zařazení 313. peruť RAF. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Třešť, Vaňovská, na levé straně pravé zatáčky na Pavlov asi 600 m od města
Nápis:
OBČANÉ PAVLOVA ZASTŘELENI 7.5.1945

BERKA JAN 41 LET
HOS ARNOŠT 30 LET
ELIÁŠ FRANTIŠEK 34 LET
KREJČÍ FRANTIŠEK 20 LET
KUBAŠTA BOHUMÍR 30 LET
KUBAŠTA MIROSLAV 26 LET
PÍŠA JAN 43 LET

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

viz také hrob na hřbitově v Pavlově


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-33673
Pomník přidal: Ing. František Jedlička