Chrast

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 11.07.2011
Umístění: Chrast, náměstí, průčelí požární zbrojnice
Nápis:
Sbor dobrovolných hasičů v Chrasti
Na věčnou pamět bratřím
Františku Kadlecovi,
Františku Nevečeřalovi,
Kteří položili život na oltář vlasti v Terezíně.
Nezapomeneme !
1939 - 1945

Poznámka:

František Kadlec byl velitel hasičského sboru, František Nevečeřal byl pokladník hasičského sboru. Oba byli vězněni v Terezíně, kde zemřeli krátce po skončení války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-6433
Souřadnice: N49°54'7.24'' E15°56'2.04'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Varga Jan - Riki,, 30.11.2006
Umístění: Chrast, Náměstí, náměstí
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH

ANDR BOHUSLAV, BALEK ADOLF, BALÍČEK KAREL, BERAN JOSEF, BEZDÍČEK JOSEF, BLÁHA JOSEF, BLEHA FRANT., BUBÁK VÁCLAV, DOSTÁL JOSEF, DOŠKAŘ ANT., DVOŘÁK JAN, FIALA STANISLAV, HAVEL KAREL, HERR EMANUEL, HLADÍK JINDŘICH, HLOUPÝ JOSEF, HRNČÍŘ BOHUMIL, CHOUR JOSEF, JAMBOR ALOIS, KOPEČNÝ ALOIS, LIBOTOVSKÝ K., KOPEČNÝ FILIP, KOUBA FRANTIŠEK, KOUT ANTONÍN, LICHTENBERG JIN., NERMUŤ JOSEF, NEZBEDA VINCENC, PATOČKA ANTONÍN, PILNÝ FRANTIŠEK, PRÁŠIL JOSEF, ROUS BEDŘICH, ROZA EMANUEL, SLÁDEK ACHIL, SPURNÝ JOSEF, STRUŽINSKÝ JOS., ŠANTRŮČEK JOS., TRUNEC VINCENC, VÁŠKO FRANTIŠEK, VÁŠKO VINCENC, VLADYKA KAREL, ZVÁRA KAREL, KOVÁRNÍK FRANT.

POSTAVEN
1937

DEJDAR STANISLAV, MANDÍK ANTONÍN, ODVÁRKA FRANT., KADLEC FRANT., NEVEČEŘAL FR., MEJTSKÝ JAR., JUDR. SVOBODA VIKTOR, ŠVEC JOS.,

1937 NA TOMTO MÍSTĚ BYLA ODHALENA SOCHA M.R. ŠTEFÁNKA
1940 ZA OKUPACE SEJMUTA A UKRYTA.
1945 ZNOVU ODHALENÍ
1953 TOTALITNÍM REŽIMEM ODSTRANĚNA
1961 ZNIČENA
MĚSTO CHRAST 28.10.1994

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-6444
Souřadnice: N49°54'5.22'' E15°56'7.75''
Pomník přidal: Varga Jan - Riki,

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Petr Novák, 08.10.2006
Umístění: Chrast, Náměstí 1, ve vchodu do zámku
Nápis:
Na paměť chrasteckých Židů, kteří zahynuli v nacistických táborech
Balíčková Alice, Balíčková Františka, Elbogenová Hermína, Frank Bedřich, Franková Marie, Franková Ludmila, Freund David, Freund Leopold Dr., Friedová Anna, Fried Artur, Friedová Berta, Fried Karel, Friedová Adolfa, Friedová Hana, Gert Alfréd Dr., Heisler Otto, Heislerová Hedvika, Heisler Vilém, Heisler Oskar, Heislerová Zdeňka, Katickerová Pavlína, Kobias Hynek, Kobias Viktor, Kobiasová Arnoštka, Müllerová Karolína, Müller Jaroslav, Picková Julie, Picková – Sttreislerová Kamila, Pick Albert, Popperová Jana, Popperová Irma, Popperová Gisela

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06439
Souřadnice: N49°54'3.5'' E15°56'13.43'' (budova zámku)
Pomník přidal: Petr Novák

Hrob František Kovárník

Autor: Varga Jan - Riki,, 10.08.2011
Umístění: Chrast, Šmídova
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

FRANTIŠEK KOVÁRNÍK

střelec 1. pluku Cizinecké legie a člen roty "NAZDAR" ve Francii.

* 31.VII. 1895
+ 28.VI. 1934

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06440
Souřadnice: N49°54'20.45'' E15°56'33.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Varga Jan - Riki,

Hrob František Štarha

Autor: Varga Jan - Riki,, 10.08.2011
Umístění: Chrast, Šmídova
Nápis:
KDYBYCH SNAD K ZEMI PAD,
PROMIŇTE,
ŽE NEMOHL JSEM S BOHEM DÁT.

NPOR. LET.
FRANTIŠEK ŠTARHA

ZEMŘEL PŘI VÝKONU LET. SLUŽBY
18. III.1954 VE VĚKU 27. LET.
Poznámka:

Pilot František Štarha zahynul 18.3.1954 při letecké nehodě u obce Rusek u Hradce Králové. Spolu s ním zahynuli Rudolf Palatický a Antonín Burian.

Více na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/389/ a na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Souřadnice: N49°54'20.45'' E15°56'33.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Varga Jan - Riki,
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Šimačkov Nikola Fomič

Autor: Varga Jan - Riki,, 30.11.2006
Umístění: Chrast, Šmídova
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ KRASNOARMĚJEC ŠIMAČKOV NIKOLA FOMIČ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06442
Souřadnice: N49°54'20.45'' E15°56'33.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Varga Jan - Riki,

Hrob František (Ference) Toldi

Autor: Jana Šindlerová, 03.10.2023
Umístění: Chrast, Šmídova, hřbitov kolem kostela sv. Martina, vlevo při vjezdu ze směru Rosice
Nápis:
FRANTIŠEK
TOLDI
HONVED
*1895 +1945
Poznámka:

vojín maďarské národnosti Ference Toldi
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-6441
Souřadnice: N49°54'20.78'' E15°56'35.51'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jana Šindlerová

Hrob vojáka

Autor: Jana Šindlerová, 09.10.2023
Umístění: Chrast, Šmídova, hřbitov kolem kostela sv. Martina
Nápis:
RODINA SPILKOVA

SYN JAN
*7.5.1934 +3.6.1970
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°54'20.78'' E15°56'35.51'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jana Šindlerová

Hrob Josef Binko

Autor: Petr Palla, 11.09.2023
Umístění: Chrast, Šmídova, hřbitov kolem kostela sv. Martina
Nápis:
JOSEF BINKO
29. VIII. 1955 VE VĚKU 73 R.
Poznámka:

narozen 15.2.1882 v Proseči, domovská obec Chrást, vše v okrese Vysoké Mýto, obuvník, v době zajetí v Milanovaci v Srbsku dne 6.12.1914 sloužil u 98. pěšího pluku R-U armády, do legií zařazen dne 7.3.1918 k 22. pěšímu pluku Československých legií v Itálii v hodnosti vojína, dne 8.5.1919 demobilizován u stejného útvaru ve stejné hodnosti
(zdroj informací: http://legie100.com/krev-legionare/2418/)


Souřadnice: N49°54'20.78'' E15°16'35.51'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla

Hrob Josef Nežádal

Autor: Petr Palla, 11.09.2023
Umístění: Chrast, Šmídova, hřbitov kolem kostela sv. Martina
Nápis:
JOSEF NEŽÁDAL
17.9.1893 - 29.9.1959
Poznámka:

narozen 17.9.1893 v Čepí v okrese Pardubice, domovská obec Chrást, dělník, kočí, v době zajetí v Doberdu dne 18.7.1915 sloužil u 98. pěšího pluku R-U armády, do legií zařazen dne 25.4.1918 k 31. pěšímu pluku Československých legií v Itálii v hodnosti vojína, dne 18.6.1920 demobilizován u stejného útvaru ve stejné hodnosti, poznámka: odešel k finanční stráži
(zdroj informací: http://legie100.com/krev-legionare/70643/)


Souřadnice: N49°54'20.78'' E15°16'35.51'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Palla