Doubravice nad Svitavou

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 02.07.2012
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Dolní 71, na rodinném domě, vpravo, mezi okny
Nápis:
LEGIONÁŘ JAN HOLÍK OBĚŤ GESTAPA 1943
ODBOJÁŘ ALOIS ŠTĚRBÁČEK ("JINDRA")
1941 ODVLEČEN DO OSVĚTIMI KRIEGERKAMERADEM
TUGEMANNEM VRCHNÍM ÚČETNÍM PANSTVÍ RÁJEC

NA PAMĚŤ BOJE O DESKU

VNUCI OBĚTI NACISMU
Z.HOLÍK J.J.NICKELLI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43279
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 02.07.2012
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Dolní 71, rodiný dům, vlevo mezi okny
Nápis:
Odbojáři Legionářstva, Sokolstva
a KSČ Blanenska, padlí za II. světové války
Čest patří všem

Bačovský Miroslav, Bláhová Marie, Brunclíková Božena, Bombera Alois, plk. Čapek Karel,
plk. Červinka Vojtěch, Dokoupil Josef, pplk. Dokoupil Otakar, Dostál Antonín, Fiala František,
Hanusová Štefka, Havelka Josef, Hochwald Emil, Holík Jan, Jakubec František, Jirauch Jan,
Jukl Jan, mjr. Jurek Jaroslav, Klein Josef, Klíma Zdeněk, Klváček Josef, Kozák František,
Krejčí František, Krejčí Otto, Křenek František, Kříž Josef, Kočvara Ladislav, Kunc Leopold,
Langer Jaroslav, Lébiš Josef, Machoň Josef, Matuška Alois, Menšíková Anežka, Micka Přemysl,
MUDr. Moravec Josef, Müller Petr, Náhlík Josef, Nejedlý Alois, Opálka Josef, Prášil Karel,
Pulec Ladislav, MUDr. Reiss Otakar, Řepka František, Slavíček Josef, Šenk Josef, Staněk Antonín,
Staněk Eduard, Staněk Jiří, Sychra Rudolf, Staněk Ladislav, Šmatla Alois, Štěrba Rudolf,
Štěrbáček Alois, Švec František, Toufar Rudolf, Trnečka Karel, Vašíček František, Wenzl František,
Zachar Josef, prof. Zwicker Bruno, Žák Věroslav.

K 90. výročí ČSR
J.J.N. - J.H
Poznámka:

Můj dědeček Jan Holík, ruský legionář 12,pěšího pluku legií, vozoroty,prošel anabázi od Bachmače do Irkutska, v legiích ovšem registrován pozdě až r.18.
Za 2. světové války byl členem skupiny Jindra ON. Spolupracoval se železničáři na balení vybušnin proti skopčáckým vojenským vlakům, a tyto vozil do Doubravice odbojář Kříž ze vsetínské Zbrojovky. V domě č.71 se výbušniny připravovaly. Doubravická udavačka udala odboj této skupiny blockleiterovi NSDAP Tugemanovi-Chwatikovi, vrchnímu účetnímu panství Rájec knížete Salma.Ten přivolal do Doubravice gestapo pod gestapákem Wolfem. Následně gestapo odvleklo strýce Aloise Štěrbáčka do Kouniček a odtud po několika vězeních do Osvětimi kde zahynul, stejně jako muj strýc z otcovy strany Vojtěch Červinka z Letovic, jmenovaný rovněž za desce, rovněž jako třetí strýc Leopold Kunc (synovec skladatele Kunce),z odboje KSČ popravený na Paknráci 20.II.1945.
Na hřbitově v Doubravici jsou pochováni jak Jan Holík, tak strýc Šterbáček,jehož urnu musela jeho manželka,teta Jarmila zakopávat pod dozorem gestapa v noci,aby nedošlo ke srocování. Hrob má též kenotafickou desku Leopolda Kunce,popraveného na Pankráci, jehož pravý hrob není znám a který byl patrně gestapáky rozprášen někde ve Strašnicích.
(zdroj: Jiří Jaroš, vnuk Jana Holíka)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43280
Pomník přidal: Svatopluk Kučera
Doplnění informací: Jiří Jaroš

Pamětní deska odbojářům

Autor: Jiří Jaroš, 26.03.2019
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Dolní 71
Nápis:
DR. EDVARD BENEŠ
PREZIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

PREZIDENT BENEŠ, 1943
"Nezapomeňte jména a adresy žádného německého vojáka
a úředníka, který se naší okupace zúčastnil!"

Julius Fučík - Lidé, bděte!

Odbojářům benešovcům
městyse Doubravice
Poznámka:

autor sochař Blahník


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Jaroš

Pomník obětem nacismu

Autor: Petr Kudláček, 26.10.2022
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Jarní, hřbitov
Nápis:
OBĚTEM NACISMU
1938 – 1945

BENC ANTONÍN
1916

BRABEC OLDŘICH
1914

JELÍNEK FRANTIŠEK
1911

JANÍČEK JOSEF
1916

KUNC LEOPOLD
1906

URBÁŠEK JAROSLAV

KALA JOSEF
1908

KALA FRANTIŠEK
1915

MATUŠKOVÁ JOSEFA
1912

MATUŠKA ALOIS
1906

MIKULÁŠEK RUDOLF
1903

OPATŘIL JOSEF
1919

ŠTĚRBÁČEK ALOIS
1906
Poznámka:

Všichni, jejichž osudy se podařilo dohledat, jsou civilní oběti německé okupace. Často se jedná o lidi, které němečtí provokatéři požádali o pomoc jako ruští partyzáni. Tyto ochotné a obětavé lidi pak zatkli a popravili.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°25'57.42'' E16°37'56.48''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Franz Klenner

Autor: Roman Jeschke, 13.07.2016
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Jarní, hřbitov
Nápis:
Hier ruhet in Gott, mein unvergesslicher Sohn
der Garde Schütz
Franz Klenner,
geb: den 3 April 1844, zu Angernbei Wolmirstädt, Kreis
Magdeburg, gest: den 17. Juli 1866.
Sanft ruhe seine Asche!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-37822
Pomník přidal: Roman Jeschke
Příprava dat: Jiří Porteš

Kenotaf Leopold Kunc

Autor: Dr.Jiří Jaroš Nickelli, 10.05.2019
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Jarní, hřbitov
Nápis:
LEOPOLD
KUNC
ŘÍDÍCÍ UČITEL, POPRAVEN
V PRAZE NA PANKRÁCI
DNE 22.2.1945, VE VĚKU 39L.
ZEMŘEL ZA VLAST, NA
PRAHU JEJÍHO OSVOBOZENÍ
A JEHO TĚLO ODPOČÍVÁ
NA NEZNÁMÉM MÍSTĚ.
Poznámka:

Kunc Leopold: *19.3.1906 Doubravice. Popraven za politický delikt.
(zdroj: https://www.ustrcr.cz/uvod/pankracka-sekyrarna/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dr. Jiří Jaroš Nickelli
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jitka Silná, 01.05.2009
Umístění: Doubravice nad Svitavou, Soukupovo náměstí
Nápis:
PADLI A OSVOBOZENÍ NÁRODA SE NEDOČKALI 1914-1918

Antonín Kouřil 171, Antonín Řezníček 29, František Geršl 26, František Jalový 58, František Kuběna 51, František Mrázek 11, František Tesař 127, František Štoudek 145, František Vais 39, František Vlček 118, Hubert Štrof (Klemov č.2), Hugo Kočvara 16, Jan Břoušek 114, Jan Nesrovnal 121, Jan Kuběna 83, Jan Podloučka 28, Jan Svoboda 98, Jindřich Podloucký 68, Jaroslav Klimecký 90, Josef Buš 113, Josef Juračka 174, Josef Podločka 73, Josef Vaněk 28, Josef Vaněk 133, Josef Opatřil 113, Josef Souček 142, Josef Zukal 4, Rudolf Machat 118, Rudolf Mičke 57, Rudolf Šafránek 72, Ladislav Potůček 97, Michal Odehnal 64, Provazník 93,

ZA VLAST A NAŠÍ LEPŠÍ BUDOUCNOST POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 1938-1945
Benc Antonín, Janíček Josef, kala František, Kunc Leopold, Matuška Alois, Matušková Josefa, Mikulášek Rudolf, Opatřil František, Štrbáček Alois.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6201-17918
Souřadnice: N49°26'4.03'' E16°37'45.22''
Pomník přidal: Jitka Silná