Trenčín

Hrob Ivan Dzamko

Autor: Vojtech Brabenec, 25.01.2020
Umístění: Trenčín, Cintorínska, cintorín
Nápis:
RODINA
DZAMKOVÁ
Poznámka:

Ivan Dzamko (9.7.1919 Dubino, Ukrajina – 20.10.1978 Trenčín) generál. Od roku 1943 bol dôstojníkom čsl. vojska v ZSSR, 1945 ČSĽA. V rokoch 1949-67 veliteľ útvaru v Rimavskej Sobote, Leviciach, Trnave a Písku. V rokoch 1967-77 zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu v Trenčíne, v roku 1977 odišiel do zálohy ako genmjr. Bol účastníkom bojov o Kyjev, Bielu Cerkev a Duklu. Od roku 1944 bol komisárom 3. práporu 2. Čsl. paradesantnej brigády v ZSSR, s ktorou bojoval aj v Slovenskom národnom povstaní. Vyznamenania: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad SNP I. triedy, Za pobedu nad Germanijej, Čsl. Veliteľský rad J. Žižku z Trocnova.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Čongrady

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Cintorínska, cintorín
Nápis:
RODINA
ČONGRADY

MUDr. ŠTEVO
*20.IV.1904 – 12.7.1973

AK SOM LEN JEDNÉMU STATOČNÉMU ŽIVOT ZACHRÁNIL.
NEŽIL SOM NADARMO.
Poznámka:

Štefan Čongrady (20.4.1904 Nové Mesto nad Váhom – 12.7.1973 Nitra) lekár-chirurg. Počas druhej svetovej vojny bol na východnom fronte ako lekár chirurg od 1.6.1941 do 11.8.1941 pri pancierovej brigáde, ktorej velil gen. Turanec. Koncom apríla 1943 sa zúčastnil vyšetrovania v Katyni ako člen slovenskej časti komisie. Po prechode frontu 1945 bol na základe anonymného udania zbavený funkcie primára. Udanie sa týkalo jeho politickej činnosti. Po vypočutí svedkov ho súd zbavil obvinenia. Povojnové uznanie a poďakovanie vlády USA za záchranu zostrelených amerických letcov skomplikovalo život jemu i jeho rodine. Bol pod neustálym dozorom ŠtB až do 20.1.1971
(zdroj: http://www.trencan.6f.sk/0067-Congrady-Zivotopis-Upd4.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Božuk

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Cintorínska, cintorín
Nápis:
PLK. IVAN BOŽUK
1915 1985
Poznámka:

Ivan Božuk pochádzal zo Západnej Ukrajiny. Po Viedenskej arbitráži sa dostal do maďarského trestaneckého tábora ako nespoľahlivý. Nakoniec skončil na nemeckom fronte, kde zorganizoval útek k Červenej armáde. 15.3.1943 sa prihlásil do Čsl. zahraničnej armády v ZSSR. Od 10.6.1944 bol príslušníkom I. Čsl. arm. zboru a zúčastnil sa oslobodyovacích bojov. Bol veliteľom roty samopalníkov a pôsobil aj na ďalších pozíciách. 7.3.1945 bol povýšený do hodnosti poručíka. Celý život slúžil v armáde.
(zdroj: https://docplayer.sk/181623872-Dvojt%C3%BD%C5%BEdenn%C3%ADk-antifa%C5%A1istov-xv-zjazd-sa-uskuto%C4%8Dn%C3%AD-26-m%C3%A1ja-2012-v-bratislave.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gejza Rahl

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Cintorínska, mestský cintorín
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU

GEJZA RAHL

*13.IX.1908,
+20.III.1945.

BOLESTNÝ BOL NÁŠ ROZCHOD,
RADOSTNÉ BUDE SHĽADANIE.
Poznámka:

Gejza Rahl patrí k 62 obetiam fašistov, zavraždených na trenčianskej Brezine.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Trenčín, Cintorínska, vľavo od chodníka vychádzajúceho zo spodnej časti cintorína srbských vojakov
Nápis:
OSKAR
SCHWARZ
1884 – 1942
IN MEMORIAL
FRIDA ROD. KUFFLEROVÁ
LADISLAV MOŠKOVIČ
ZAHYN. 1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník je na miestach, kde bolo v rokoch 1944-45 zavraždených 69 bojovníkov proti fašizmu.
Autorom pomníka je sochár Jozef Fizel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000018
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 15.07.2010
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
NA „VEČNÚ“ PAMIATKU – 69 OBETIAM
FAŠIZMU UMUČENÝCH NA BREZINE
1944 – 1945

NA SLÁVU POBITÝCH
A PRE VÝSTRAHU DEŤOM

NA SLÁVU MÔJHO ĽUDU
ČO V SMRTNÝCH ÚDOLIACH
NIE, NIKDY NEZHYNIE

PAVOL HOROV
Poznámka:

Autori pomníka: Ing. arch. Ernest Krampl, akad. Sochár František Gibala, akad. sochár Jozef Fizel


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000017
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob János Ferenczi

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
FERENCZI JÁNOS
23 R. MAĎARSKO
Poznámka:

János Ferenczi bol maďarský partizán nájdený v hromadnom hrobe obetí SNP na trenčianskej Brezine.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000043
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Adam Poruban

Autor: Kamil Pánik, 26.11.2006
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, lesopark Brezina
Nápis:
ADAM PORUBAN
30.R. MALÉ STANKOVCE
Poznámka:

Adam Poruban pochádzal z Malých Stankoviec, okr. Trenčín, narodil sa v roku 1913, za pomoc partizánom ho na jar 1945 zatkli a 20. marca 1945 popravili na trenčianskej Brezine. Na boj proti partizánom bolo v Trenčíne nasadené Gestapo, Einsatzkomando 13 a pomáhali im aj príslušníci Hlinkovej gardy. Jeho telo sa našlo po vojne v hromadnom hrobe 69 obetí SNP. Pochovaný je v Trenčíne na cintoríne hrdinov SNP.
(zdroj: https://visit.trencin.sk/obete-fasizmu-v-trencine/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000037
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob 26 neznámych Obetí SNP

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Čerešňový sad, cintorín hrdinov
Nápis:
26 NEZNÁMYCH
Poznámka:

Po oslobodení Trenčína sa vykonala exhumácia obetí nájdených v hromadných hroboch v lokalite Brezina. Nájdených bolo 62 tiel, z ktorých sa nepodarilo identifikovať 26. Tie boli pochované do spoločného hrobu na cintoríne hrdinov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000021
Pomník přidal: Ladislav Barabás