Trnava

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.02.2014
Umístění: Trnava, Pútnická, medzi farou a kostolom v časti Modranka
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
Tým, ktorí zomreli,
aby národ žil.
1939 – 1945

Filo Michal, 1914-1945, Hudec Viliam 1924-1945, Jankovič Viliam 1910-1945, Kotvas Štefan 1925-1945, 7. príslušníkov ČA 1945, Šúry Ján 1914-1944, Zvolenský Vít 1927-1944, Ďalák Fedor 1921-1943, Štefák Ignác 1921-1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'02.8'' E17°36'25.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.02.2014
Umístění: Trnava, Pútnická, vedľa kostola Najsvätejšej trojice v Modranke
Nápis:
POMNÍK PADLÝCH
VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918

1914
Kuchar Ján 41 r. Sloboda Ján 25 r.

1915
Baláž František 33 r. Bočko František 38 r. Bočko Ján 26 r. Brestovanský Štefan 24 r. Brestovanský Štefan 29 r. Haršáni František 21 r. Jankovič Michal 34 r. Kováčik Ján 39 r. Šúry Jozef 33 r. Tibenský Jozef 36 r. Horváth František 30 r. Záhorec František 23 r.

1916
Sekera Jozef 21 r. Zvolenský Jozef 40 r.

1917
Benkovský Štefan 48 r. Martinus Michal 29 r. Štrbo František 26 r. Štrbo Jozef 28 r.

1918
Horváth Dominik 22 r. Hrušovský František 30 r.

Ďaleko od rodných chát,
v cudzine položili svoje mladé životy
a z ich krvi vyrástla naša sloboda.
Sláva ich pamiatke. Ó Pane, smiluj sa nad nimi.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°21'03.5'' E17°36'26.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 19.07.2016
Umístění: Trnava, Radlinského, kostol sv. Jakuba, zadná časť
Nápis:
Spomienka na mužov z Trnavy a okolia,
ktorí boli v rokoch 1950 – 1954
ako politicky nespoľahliví
komunistickým režimom povolaní
do Pomocných technických práporov
– vojenských táborov nútených prác.
Boli to prevažne kňazi, bohoslovci, rehoľníci
a synovia roľníkov a živnostníkov.
Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2015.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'37.3'' E17°34'59.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 1. světové války a 100. výročí vzniku ČSR

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.05.2019
Umístění: Trnava, Staničná, železniční stanice Trnava, podchod nástupiště
Nápis:
Zasvitlo - predsa. Časy sa už menia.
Mlčania už puká pečať;
nad hrobom slovo zavznelo vzkriesenia,
ruku podáva bratu brat! Botto.

Pamiatke za naše oslobodenie padlých
bratov dňa 13. novembra 1918. venuje:
Roduverné obecenstvo Trnavy a okolia.
Hoja. Trnava.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa bola
znovusadená pamätná tabuľa vonovaná padlým
žandárskym strážmajstrom Františkovi Benešovi,
Jozefovi Neplechovi a Františkovi Vlčekovi,
ktorí zahynuli pri bránení novovzniknutého štátu.
Česť ich pamiatke!

13.11.2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Dezider Kalina

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2013
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, na cintoríne, za kaplnkou oproti strednému vchodu
Nápis:
MULTIS ILLE BONIS
FLEBILIS OCCIDIT.
HORACIUS.

DEZIDER KALINA
GENERALMAJOR
*7.II.1908 †31.VII.1954
R. I. P.
Poznámka:

Kišš-Kalina Dezider (Kišš je pôv. priezvisko) – V roku 1935 absolvoval štúdium na Teol. fak. KU v Prahe, od r. 1935 dôstojník-vojenský kurát, 1943-44 zástupca prednostu personálneho odd. od apríla 1944 aj prednosta informačnej kancelárie Ministerstva nár. obrany v Bratislave, po r. 1945 v hodnosti plk. pôsobil v rozličných vojenských funkciách v Bratislave, Trenčíne a Žiline, 1950 gen. mjr., 1950 z armády prepustený z ideologických dôvodov.
Organizátor ilegálneho protifašistického hnutia. Jeden zo štyroch podplukovníkov (okrem neho J. Golian, M. Vesel a M.Ferjenčík), ktorý v priebehu roku 1943 získal prominentné postavenie v odboji v armáde, v skupine mal na starosti spojenie s emigrantskou vládou v Londýne. Po začatí SNP so skupinou vojakov odišiel na povstalecké územie, od 1.9.1944 veliteľ 1. pešieho pluku 1. obrannej oblasti, od 15.9. prednosta 1. odd. Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. V príprave SNP patril k tým vyšším dôstojníkom, ktorí mali najbližšie ku komunistom, v povstaleckej B. Bystrici medzi prvými vstúpil do KSS.
R. 1945 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939 a Za zásluhy 1. st.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'55.7'' E17°34'33.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2013
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, pár metrov od ľavého vchodu do cintorína
Nápis:
КРАСНОАРМЕЕЦ
КОЗЛЕНКО
ИВАН
ФЕДОРОВИЧ
РОЖДЕНИЯ 1907 года
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
МОСТОВСКОИ Р -Н,
СТ.БИСЛИНЕЕВСКАЯ,
ПОГИБ, ПРИ, ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
9 ИЮНЯ 1945 г.

ВС-НТ ЕРЙII ГРИГОРИЙ
АНТОНОВИЧ
РОЖДЕИЯ 1921 г. КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛУЙСКОГО Р-НА
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИЙ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
17 го ИЮИЯ 1945 года.

ИНЖИНЕР -
ИСПЫТАТЕЛЬ
НИКОЛАЙ
МИХАИЛОВИЧ
АНДРЕЕВ
РОЖДЕНИЯ 1912 ГОДА
ГОРОД МОСКВА
ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИЙ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
5 ИЮЛЯ 1945 года.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'52.1'' E17°34'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Monček

Autor: Ladislav Barabás, 19.07.2016
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, cintorín, ľavý predný roh
Nápis:
IVAN MONČEK
*13.3.1946 †23.6.1967
S LÁSKOU SPOMÍNAME
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Bališ

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2022
Umístění: Trnava, Terézie Vansovej, cintorín, sektor 16, hrob č. 178
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V POKOJI,
TRAGICKY ZAHYNULÍ
FRANTIŠEK BALIŠ
*23.I.1940 +27.VIII.1969
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa 17. november

Autor: Ladislav Barabás, 19.07.2016
Umístění: Trnava, Trojičné námestie, Divadlo J. Palárika
Nápis:
TRNAVČANIA
V NOVEMBRI 1989 SME NA TOMTO
NÁMESTÍ ZDVIHLI SVOJ HLAS
PROTI TOTALITNÉMU REŽIMU
NEZABUDNIME
17. NOVEMBER 2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°22'38.8'' E17°35'7.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Trnava, Univerzitné námestie
Nápis:
29 AUGUSTA 1944

Z VĎAKY BOJOVNÍKOM PROTI FAŠIZMU
NA ICH VEČNÚ PAMÄŤ
A SLÁVU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
1969

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka